Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 121k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 138/ - prvé čtení (2. března 2022) 
č. 122k žádosti o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše (3. března 2022) 
č. 123k žádosti o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody (3. března 2022) 
č. 124k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Korejskou republikou o leteckých službách /sněmovní tisk 89/ - prvé čtení (3. března 2022) 
č. 125k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s přijetím Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guyana ve znění změn přijatých dne 4. prosince 2017 /sněmovní tisk 90/ - prvé čtení (3. března 2022) 
č. 126k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, 1972 (COLREG), ve znění pozdějších rezolucí /sněmovní tisk 93/ - prvé čtení (3. března 2022) 
č. 127k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 114/ - prvé čtení (3. března 2022) 
č. 128k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Švédska o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Švédským královstvím o podpoře a ochraně investic, podepsané 13. listopadu 1990 v Praze, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 115/ - prvé čtení (3. března 2022) 
č. 129k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou San Marino o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Římě dne 27. ledna 2021 /sněmovní tisk 120/ - prvé čtení (3. března 2022) 
č. 130k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody mezi Českou republikou a Arménskou republikou o usnadnění aplikace Evropské úmluvy o vydávání z 13. prosince 1957 (Praha, 9. června 2021) /sněmovní tisk 132/ - prvé čtení (3. března 2022) 
č. 131k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé o letecké dopravě /sněmovní tisk 133/ - prvé čtení (3. března 2022) 
č. 132k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé o letecké dopravě /sněmovní tisk 134/ - prvé čtení (3. března 2022) 
č. 133k návrhu poslanců Radka Vondráčka a dalších na vydání zákona o lobbování /sněmovní tisk 1/ - prvé čtení (3. března 2022) 
č. 134k návrhu poslanců Radka Vondráčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování /sněmovní tisk 2/ - prvé čtení (3. března 2022) 
č. 135k návrhu na určení ověřovatelů 14. schůze Poslanecké sněmovny (10. března 2022) 
č. 136k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - třetí čtení (10. března 2022) (přílohy
č. 137k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - třetí čtení - doprovodné usnesení (10. března 2022) 
č. 138k rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 a střednědobému výhledu na roky 2023 a 2024 /sněmovní tisk 152/ (10. března 2022) 
č. 139k dotačním programům zemědělství pro rok 2022 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 46/ (10. března 2022) 
č. 140k návrhu rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2022 a střednědobého výhledu SFŽP ČR na roky 2023-2024 /sněmovní tisk 148/ (10. března 2022) 

<<34567891011>>
ISP (příhlásit)