Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Věra Kovářová

Schůze: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 87, 88, 91, 92, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107

2. schůze (23. - 26. 11. 2021)

1. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny
části č. 10-13 (23. 11. 2021)

2. Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny
část č. 12 (23. 11. 2021)

3. Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny
části č. 14-16 (23. 11. 2021)

3. schůze (1. 12. 2021)

část č. 5 (1. 12. 2021)

1. Vládní návrh zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 49/ - zkrácené jednání  
části č. 6-7 (1. 12. 2021)

2. Vládní návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě /sněmovní tisk 50/ - zkrácené jednání  
část č. 8 (1. 12. 2021)

3. Vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022 /sněmovní tisk 51/ - zkrácené jednání  
části č. 10-12 (1. 12. 2021)

4. schůze (14. 12. 2021)

část č. 11, část č. 13, části č. 15-19 (14. 12. 2021)

6. schůze (11. - 28. 1. 2022)

část č. 56 (12. 1. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 116/ - zkrácené jednání
části č. 10-19 (11. 1. 2022)

6. Návrh poslanců Ivana Bartoše, Martina Kupky, Věry Kovářové, Jana Jakoba, Marka Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 63/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 174 (14. 1. 2022)

68. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
části č. 57-58, části č. 61-62, části č. 110-111 (12. 1. 2022), část č. 114, části č. 116-118 (13. 1. 2022)

8. schůze (1. - 3. 2. 2022)

části č. 1-2 (1. 2. 2022), část č. 140 (2. 2. 2022), část č. 5, část č. 7, části č. 38-39, část č. 44, část č. 47, části č. 50-52, část č. 70, části č. 72-73 (1. 2. 2022), část č. 74, část č. 95, části č. 97-98, části č. 116-117, části č. 119-120, části č. 153-155, části č. 157-158, části č. 170-176 (2. 2. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 127/ - zkrácené jednání  
část č. 140, části č. 180-183 (2. 2. 2022)

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

části č. 13-14 (15. 2. 2022), části č. 73-74, část č. 76, části č. 104-107 (16. 2. 2022), části č. 207-208 (3. 3. 2022)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 127/2/ - zamítnutý Senátem
části č. 138-139, části č. 142-144 (16. 2. 2022), části č. 145-147 (17. 2. 2022)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 138/ - prvé čtení
části č. 203-205 (2. 3. 2022)

27. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 3/ - prvé čtení
části č. 262-267 (3. 3. 2022)

48. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 37/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 202 (2. 3. 2022)

62. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva /sněmovní tisk 98-E/
části č. 205-206 (2. 3. 2022)

107. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše
části č. 208-209, části č. 213-214, část č. 216 (3. 3. 2022)

112. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení  
části č. 286-287, část č. 292 (4. 3. 2022)

11. schůze (18. 2. 2022)

část č. 1 (18. 2. 2022)

1. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech /sněmovní dokument 367/
část č. 2 (18. 2. 2022)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - prvé čtení
část č. 3, části č. 5-6, část č. 10, části č. 39-40, části č. 54-63 (18. 2. 2022)

12. schůze (22. 2. 2022)

část č. 11, části č. 14-15, části č. 17-20 (22. 2. 2022)

13. schůze (24. 2. 2022)

1. Stanovisko Poslanecké sněmovny k ruské agresi proti Ukrajině
části č. 8-9 (24. 2. 2022)

14. schůze (10. 3. 2022)

část č. 1 (10. 3. 2022)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - třetí čtení
část č. 2, část č. 6, část č. 8, část č. 10 (10. 3. 2022)

15. schůze (11. 3. 2022)

2. Vládní návrh zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 171/ - zkrácené jednání  
část č. 18, části č. 20-25 (11. 3. 2022)

3. Vládní návrh zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 172/ - zkrácené jednání  
části č. 26-27 (11. 3. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

část č. 8, části č. 10-11, část č. 14, části č. 16-18 (22. 3. 2022), části č. 32-34 (23. 3. 2022), část č. 62, části č. 65-68 (24. 3. 2022), části č. 230-238 (8. 4. 2022)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 96/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 185-187 (5. 4. 2022)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 106/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 178 (5. 4. 2022)

16. Vládní návrh zákona o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky) /sněmovní tisk 107/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 179-181 (5. 4. 2022)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 161/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 182-184 (5. 4. 2022)

77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 86/ - třetí čtení
část č. 34, části č. 36-39 (23. 3. 2022)

78. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 68/ - třetí čtení
části č. 40-41 (23. 3. 2022)

86. Návrh na volbu členů Rady České televize
část č. 69 (24. 3. 2022)

115. Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci mnohonárodního bojového uskupení NATO ve Slovenské republice /sněmovní tisk 180/
část č. 70 (24. 3. 2022)

120. Aktuální situace na Ukrajině
část č. 173 (5. 4. 2022)

17. schůze (29. 3. 2022)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 7, část č. 10, část č. 12, části č. 16-19, části č. 21-24 (29. 3. 2022)

18. schůze (7. 4. 2022)

část č. 1, části č. 5-6, část č. 9, část č. 11 (7. 4. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

části č. 10-13, část č. 15, části č. 17-19 (26. 4. 2022), část č. 62 (28. 4. 2022), části č. 136-142, část č. 144 (10. 5. 2022), část č. 153 (11. 5. 2022), části č. 216-218 (13. 5. 2022)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - druhé čtení
části č. 106-109, části č. 111-114 (29. 4. 2022)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 174/ - prvé čtení
části č. 224-225 (13. 5. 2022)

75. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 58/ - třetí čtení
části č. 219-222 (13. 5. 2022)

76. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 76/ - třetí čtení
části č. 223-224 (13. 5. 2022)

20. schůze (3. - 4. 5. 2022)

1. Návrh poslanců Ivana Adamce, Radima Fialy, Romana Kubíčka, Michala Kučery, Ondřeje Lochmana, a Antonína Tesaříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 186/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 61-65 (3. 5. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - prvé čtení
část č. 99, část č. 116, části č. 123-124, části č. 164-170 (4. 5. 2022)

21. schůze (5. 5. 2022)

část č. 1, části č. 3-4, část č. 7, část č. 9 (5. 5. 2022)

24. schůze (19. 5. 2022)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 10, část č. 12, části č. 14-18 (19. 5. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

část č. 1 (31. 5. 2022), část č. 3, části č. 5-8 (31. 5. 2022), část č. 71 (2. 6. 2022), část č. 156 (14. 6. 2022), části č. 216-217 (15. 6. 2022), části č. 222-224 (16. 6. 2022), části č. 264-265 (17. 6. 2022)

1. Vládní návrh zákona o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 221/ - zkrácené jednání
část č. 13 (31. 5. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 225/ - zkrácené jednání
části č. 85-86 (2. 6. 2022)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 72/ - druhé čtení
části č. 268-273 (17. 6. 2022)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 131/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 267-268 (17. 6. 2022)

77. Návrh poslanců Radka Vondráčka, Petra Sadovského, Martina Kukly a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 192/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 42 (1. 6. 2022)

78. Návrh poslanců Marka Bendy, Marka Výborného, Jana Jakoba, Josefa Cogana a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - prvé čtení
části č. 72-80 (2. 6. 2022)

112. Návrh na volbu člena Rady České televize na uvolněné místo s funkčním obdobím do 27. května 2026
část č. 144 (3. 6. 2022)

138. Návrh na stanovení výše odměn členům kontrolní rady Technologické agentury ČR za rok 2021 /sněmovní dokument 785/
část č. 72 (2. 6. 2022)

143. Ústní interpelace
části č. 253-254 (16. 6. 2022)

144. Vládní návrh zákona o jednorázovém příspěvku na dítě /sněmovní tisk 242/ - zkrácené jednání  
část č. 158, části č. 160-165 (14. 6. 2022)

151. Návrh na zkrácení zákonné lhůty podle § 95 odst. 1 JŘ pro projednání sněmovního tisku 235
část č. 266 (17. 6. 2022)

26. schůze (15. 6. 2022)

část č. 6 (15. 6. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 237/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
části č. 6-8 (15. 6. 2022)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 236/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
části č. 9-10 (15. 6. 2022)

27. schůze (23. - 24. 6. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 177/ - prvé čtení
části č. 34-35, části č. 40-43, část č. 52 (23. 6. 2022)

28. schůze (24. 6. 2022)

část č. 1 (24. 6. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 235/ - třetí čtení
části č. 2-9 (24. 6. 2022)

29. schůze (8. - 20. 7. 2022)

část č. 7 (8. 7. 2022), část č. 41 (13. 7. 2022), části č. 1-6 (8. 7. 2022)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 58/5/ - vrácený Senátem
část č. 7 (8. 7. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - třetí čtení
části č. 54-56, části č. 58-61 (20. 7. 2022)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 151/ - třetí čtení
části č. 38-39 (13. 7. 2022)

12. Vládní návrh zákona o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon) /sněmovní tisk 256/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 42-44 (13. 7. 2022)

13. Návrh na volbu předsedy Národní rozpočtové rady
části č. 39-40, část č. 44 (13. 7. 2022)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 222/ - třetí čtení  
část č. 62 (20. 7. 2022)

30. schůze (7. 7. 2022)

část č. 10 (7. 7. 2022)

31. schůze (7. - 12. 7. 2022)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 254/ - prvé čtení
části č. 31-32 (7. 7. 2022)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 199/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 33-34 (7. 7. 2022)

33. schůze (26. - 27. 8. 2022)

část č. 11, část č. 13, část č. 15, části č. 17-18, části č. 46-48, části č. 50-51, části č. 53-54 (26. 8. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

část č. 86 (8. 9. 2022), části č. 10-13, část č. 15 (6. 9. 2022), části č. 132-133, část č. 140 (9. 9. 2022), části č. 194-198 (30. 9. 2022)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 31/ - druhé čtení
části č. 176-178, část č. 180 (27. 9. 2022)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 249/ - prvé čtení
části č. 15-16 (6. 9. 2022)

31. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online /sněmovní tisk 285/ - prvé čtení
části č. 17-18 (6. 9. 2022)

95. Návrh poslanců Karla Haase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 270/ - prvé čtení
části č. 172-175 (27. 9. 2022)

99. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou, podepsaná v Brasília 9. prosince 2020 /sněmovní tisk 157/ - druhé čtení
část č. 89 (8. 9. 2022)

100. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatek č. 1 k Hostitelské dohodě týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS), podepsané v Praze dne 27. ledna 2012 /sněmovní tisk 194/ - druhé čtení
části č. 90-91 (8. 9. 2022)

101. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o vydávání mezi Českou republikou a Austrálií (Canberra, 17. února 2022) /sněmovní tisk 200/ - druhé čtení
části č. 91-92 (8. 9. 2022)

102. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Dauhá dne 21. června 2022 /sněmovní tisk 255/ - druhé čtení
části č. 92-93 (8. 9. 2022)

110. Návrh poslanců Marka Bendy, Marka Výborného, Jana Jakoba, Josefa Cogana a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - třetí čtení
část č. 198 (30. 9. 2022)

170. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 86-88 (8. 9. 2022)

36. schůze (1. - 2. 9. 2022)

část č. 1 (1. 9. 2022), část č. 130, část č. 133 (2. 9. 2022)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 9, části č. 64-65 (1. 9. 2022), části č. 69-70 (2. 9. 2022)

39. schůze (16. 9. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 302/ - zkrácené jednání
části č. 12-13, část č. 17 (16. 9. 2022)

40. schůze (29. 9. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - druhé čtení
části č. 26-34 (29. 9. 2022)

41. schůze (11. - 26. 10. 2022)

část č. 100 (13. 10. 2022), části č. 10-11, části č. 14-15, části č. 17-18 (11. 10. 2022), části č. 151-154 (25. 10. 2022)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - prvé čtení
část č. 210, části č. 212-213 (26. 10. 2022)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 254/ - druhé čtení
část č. 154, části č. 157-158 (25. 10. 2022)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 287/ - druhé čtení
části č. 144-147 (14. 10. 2022)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 312/ - prvé čtení
části č. 147-149 (14. 10. 2022)

53. Návrh poslanců Patrika Nachera, Heleny Válkové, Roberta Králíčka, Jaroslava Bžocha, Kamala Farhana, Marka Nováka, Josefa Kotta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 48/ - prvé čtení
části č. 149-150 (14. 10. 2022)

70. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 165/ - prvé čtení
části č. 72-75 (12. 10. 2022)

123. Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv
části č. 210-211 (26. 10. 2022)

158. Ústní interpelace
části č. 100-109 (13. 10. 2022)

159. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 296 ve výborech Poslanecké sněmovny
část č. 154 (25. 10. 2022)

42. schůze (18. 10. 2022)

část č. 1 (18. 10. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - třetí čtení  
části č. 1-2, část č. 5, části č. 7-10 (18. 10. 2022)

43. schůze (1. 11. 2022)

část č. 1 (1. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - prvé čtení
části č. 2-3, části č. 36-42, část č. 44 (1. 11. 2022)

44. schůze (4. - 16. 11. 2022)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 287/ - třetí čtení
část č. 38 (16. 11. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

části č. 152-153 (1. 12. 2022), části č. 197-201 (2. 12. 2022)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - druhé čtení
část č. 40, části č. 43-44 (16. 11. 2022)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 249/ - druhé čtení
části č. 17-18 (15. 11. 2022)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 296/ - druhé čtení
části č. 15-16 (15. 11. 2022)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 333/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 8, části č. 10-12 (15. 11. 2022)

34. Vládní návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 /sněmovní tisk 334/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 13-14 (15. 11. 2022)

102. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - třetí čtení
části č. 128-138 (30. 11. 2022)

107. Návrh rozpočtu Státního fondu kinematografie na rok 2023 a střednědobého výhledu na léta 2024 a 2025 /sněmovní tisk 327/
části č. 202-203 (2. 12. 2022)

123. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 40 (16. 11. 2022)

124. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny
část č. 40 (16. 11. 2022)

125. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie
část č. 41 (16. 11. 2022)

126. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 41 (16. 11. 2022)

127. Návrh na jmenování členů kontrolní rady Technologické agentury České republiky
část č. 41 (16. 11. 2022)

128. Návrh na volbu člena Národní rozpočtové rady
části č. 41-42 (16. 11. 2022)

130. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování předsedy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
část č. 42 (16. 11. 2022)

167. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 154-155 (1. 12. 2022)

170. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 333/ - třetí čtení
části č. 203-205 (2. 12. 2022)

47. schůze (29. 11. 2022)

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/5/ - vrácený prezidentem republiky
části č. 6-7, části č. 9-15 (29. 11. 2022)

48. schůze (13. - 16. 12. 2022)

části č. 13-15 (13. 12. 2022), část č. 82 (16. 12. 2022)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 301/4/ - vrácený Senátem  
části č. 18-19 (13. 12. 2022)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - prvé čtení
části č. 83-91 (16. 12. 2022)

49. schůze (15. 12. 2022)

části č. 1-2, části č. 5-6, část č. 8 (15. 12. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

část č. 55 (12. 1. 2023), část č. 102 (13. 1. 2023), části č. 10-14, části č. 16-18 (10. 1. 2023), části č. 126-134 (24. 1. 2023)

7. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 252/ - prvé čtení
části č. 104-110 (13. 1. 2023)

90. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 75/ - třetí čtení
část č. 102 (13. 1. 2023)

94. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 106/ - třetí čtení
část č. 103 (13. 1. 2023)

95. Vládní návrh zákona o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky) /sněmovní tisk 107/ - třetí čtení
část č. 103 (13. 1. 2023)

97. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online /sněmovní tisk 285/ - třetí čtení
část č. 104 (13. 1. 2023)

136. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 56-61, části č. 63-64, části č. 66-67 (12. 1. 2023)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 20, část č. 22, části č. 24-25, část č. 65 (17. 1. 2023), části č. 109-116 (18. 1. 2023)

52. schůze (7. - 10. 2. 2023)

část č. 54 (9. 2. 2023), části č. 10-19 (7. 2. 2023), části č. 99-108 (10. 2. 2023)

109. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 55-62 (9. 2. 2023)

110. Ústní interpelace
část č. 89 (9. 2. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

část č. 12 (21. 2. 2023), části č. 10-19 (21. 2. 2023), část č. 144, části č. 147-152 (10. 3. 2023)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 366/ - prvé čtení
části č. 37-40 (21. 2. 2023)

11. Vládní návrh zákona o preventivní restrukturalizaci /sněmovní tisk 371/ - prvé čtení
části č. 40-42 (21. 2. 2023)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 372/ - prvé čtení
části č. 41-42 (21. 2. 2023)

102. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 374/ - třetí čtení
části č. 91-100 (24. 2. 2023)

128. Ústní interpelace
části č. 70-81 (23. 2. 2023)

130. Vládní návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku /sněmovní tisk 328/ - druhé čtení
část č. 122 (7. 3. 2023)

131. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku /sněmovní tisk 329/ - druhé čtení
část č. 122 (7. 3. 2023)

132. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony /sněmovní tisk 330/ - druhé čtení
části č. 124-125 (7. 3. 2023)

135. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony /sněmovní tisk 330/ - třetí čtení
části č. 169-173 (24. 3. 2023)

137. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 249/ - třetí čtení
části č. 174-178 (24. 3. 2023)

Sloučená rozprava k bodům 11 a 12 /sněmovní tisky 371 a 372/
část č. 42 (21. 2. 2023)

Sloučená rozprava k bodům 130, 131 a 132 /sněmovní tisky 328, 329 a 330/
část č. 125 (7. 3. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 392/ - zkrácené jednání
části č. 317-323, části č. 347-351, části č. 387-390 (3. 3. 2023)

Potvrzení trvání stavu legislativní nouze
části č. 10-19, část č. 73, části č. 75-82 (28. 2. 2023), části č. 113-115, části č. 137-143 (1. 3. 2023)

Posouzení podmínek pro projednání ST 392 ve zkráceném jednání
části č. 246-249, část č. 252 (2. 3. 2023)

Pořad schůze
část č. 157, část č. 160 (1. 3. 2023)

58. schůze (8. 3. 2023)

část č. 1, části č. 3-6 (8. 3. 2023)

59. schůze (8. 3. 2023)

části č. 1-3 (8. 3. 2023)

60. schůze (8. 3. - 19. 4. 2023)

části č. 4-5 (19. 4. 2023)

1. Situace v České poště
část č. 7, část č. 9, část č. 11, část č. 20 (19. 4. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

část č. 127 (20. 4. 2023), části č. 10-13 (4. 4. 2023), části č. 214-223 (2. 5. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 227/ - druhé čtení
části č. 88-89 (18. 4. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 286/ - druhé čtení
části č. 89-91 (18. 4. 2023)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 297/ - druhé čtení
části č. 91-92 (18. 4. 2023)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 300/ - druhé čtení
části č. 92-93 (18. 4. 2023)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/ - druhé čtení
části č. 94-95 (18. 4. 2023)

7. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění některé související zákony /sněmovní tisk 323/ - druhé čtení
části č. 87-88 (18. 4. 2023)

8. Vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 352/ - druhé čtení
části č. 14-17 (4. 4. 2023)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 353/ - druhé čtení
část č. 17 (4. 4. 2023)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 387/ - druhé čtení
část č. 18 (4. 4. 2023)

145. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 128, části č. 130-135 (20. 4. 2023)

148. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2022 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a k návrhu na jeho přikázání výborům včetně přikázání jeho kapitol a jejich vztahů k státním fondům /sněmovní dokument 2497/
část č. 86 (18. 4. 2023)

64. schůze (19. 4. 2023)

část č. 1 (19. 4. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

část č. 201 (1. 6. 2023), část č. 305 (15. 6. 2023), část č. 148 (30. 5. 2023), části č. 244-245 (2. 6. 2023), části č. 276-279 (13. 6. 2023)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 249/8/ - vrácený Senátem
části č. 150-153 (30. 5. 2023)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 311/4/ - vrácený Senátem
část č. 154 (30. 5. 2023)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 362/ - druhé čtení
části č. 155-156 (30. 5. 2023)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 383/ - prvé čtení
část č. 156 (30. 5. 2023)

71. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - prvé čtení
části č. 207-209 (1. 6. 2023)

117. Návrh na volbu členů Dozorčí komise Národní sportovní agentury
část č. 206 (1. 6. 2023)

132. Návrh na odvolání Daniela Köppla z funkce člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání /sněmovní dokument 1927/
části č. 29-31, části č. 33-36 (16. 5. 2023)

136. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 201-206 (1. 6. 2023), části č. 306-311, části č. 313-314 (15. 6. 2023)

138. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání /sněmovní dokument 2724/
části č. 246-254 (2. 6. 2023)

66. schůze (19. 5. - 16. 6. 2023)

části č. 1-2, část č. 6, část č. 9 (19. 5. 2023), část č. 51 (16. 6. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 312/ - třetí čtení
části č. 52-58 (16. 6. 2023)

67. schůze (8. - 9. 6. 2023)

části č. 1-2, část č. 6, část č. 8 (8. 6. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - prvé čtení
část č. 63 (8. 6. 2023)

68. schůze (14. 6. 2023)

část č. 1, část č. 4, část č. 7 (14. 6. 2023)

1. Informace ministra vnitra V. Rakušana o schválené povinné solidaritě
části č. 7-8, část č. 27 (14. 6. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

část č. 94 (28. 6. 2023), část č. 105 (29. 6. 2023), část č. 164, část č. 166, části č. 169-172 (30. 6. 2023)

98. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany /sněmovní tisk 462/ - prvé čtení
části č. 94-102 (28. 6. 2023)

100. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 366/ - třetí čtení
část č. 81 (28. 6. 2023)

103. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 423/ - třetí čtení
části č. 88-92 (28. 6. 2023)

119. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 106-113 (29. 6. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

část č. 209 (14. 7. 2023), část č. 11, části č. 13-14, část č. 16, část č. 18 (11. 7. 2023), část č. 272, část č. 274, část č. 278, část č. 280 (21. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
části č. 83-85, část č. 87, část č. 90 (12. 7. 2023), části č. 187-190 (13. 7. 2023), část č. 209, část č. 214, části č. 216-217 (14. 7. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - třetí čtení
části č. 280-281 (21. 7. 2023)

72. schůze (19. 7. 2023)

1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany /sněmovní tisk 462/ - druhé čtení
část č. 7, části č. 12-15 (19. 7. 2023)

73. schůze (29. 8. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 487/ - prvé čtení
části č. 10-15, části č. 17-18 (29. 8. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

část č. 296 (15. 9. 2023), část č. 19 (5. 9. 2023), části č. 103-106 (6. 9. 2023), části č. 157-164 (8. 9. 2023), části č. 165-168, části č. 171-174 (12. 9. 2023), části č. 296-297 (15. 9. 2023)

6. Vládní návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu /sněmovní tisk 367/ - druhé čtení
část č. 298, části č. 300-301, části č. 303-305 (15. 9. 2023)

75. schůze (7. 9. 2023)

části č. 1-2, část č. 4, část č. 8, část č. 10, části č. 31-33 (7. 9. 2023)

76. schůze (26. 9. 2023)

části č. 19-28 (26. 9. 2023)

77. schůze (22. 9. - 13. 10. 2023)

část č. 91 (13. 10. 2023), část č. 28 (22. 9. 2023), části č. 91-93 (13. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení
část č. 29 (22. 9. 2023), části č. 94-100 (13. 10. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

část č. 78 (12. 10. 2023), část č. 219 (26. 10. 2023), část č. 250, část č. 257 (27. 10. 2023), části č. 118-125 (24. 10. 2023), části č. 250-258 (27. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - prvé čtení
části č. 178-179, část č. 181 (25. 10. 2023)

107. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 378/ - třetí čtení
části č. 258-259 (27. 10. 2023)

141. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 220-227 (26. 10. 2023)

142. Ústní interpelace
části č. 78-87 (12. 10. 2023)

81. schůze (3. 11. - 7. 2. 2024)

část č. 10 (3. 11. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 499/ - třetí čtení
části č. 10-11 (3. 11. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 431/ - třetí čtení
části č. 11-13 (3. 11. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 442/ - třetí čtení  
části č. 13-14 (3. 11. 2023)

4. Návrh poslance Martina Kupky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti se zrušením Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře /sněmovní tisk 454/ - třetí čtení
části č. 14-16 (3. 11. 2023)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 450/ - třetí čtení
části č. 17-18 (3. 11. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

část č. 103 (28. 11. 2023), část č. 172 (29. 11. 2023), část č. 216 (1. 12. 2023), část č. 104, části č. 108-109 (28. 11. 2023), část č. 216 (1. 12. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - druhé čtení  
části č. 85-91, část č. 93 (15. 11. 2023)

7. Vládní návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla /sněmovní tisk 517/ - druhé čtení  
části č. 15-16 (14. 11. 2023)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla /sněmovní tisk 518/ - druhé čtení  
části č. 16-17 (14. 11. 2023)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 543/ - druhé čtení  
část č. 18 (14. 11. 2023)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 471/2022 Sb., a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 546/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 10 (14. 11. 2023)

98. Návrh poslanců Michala Kučery, Petra Bendla, Karla Smetany, Jaroslava Faltýnka, Tomáše Dubského, Oldřicha Černého, Ivana Adamce, Jakuba Michálka a Davida Pražáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 495/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
části č. 13-14 (14. 11. 2023)

99. Návrh poslanců Martina Baxy, Jana Laciny, Kláry Kocmanové, Pavla Svobody, Jaroslavy Pokorné Jermanové, Šimona Hellera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 532/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 11-12 (14. 11. 2023)

117. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - třetí čtení
části č. 174-176, části č. 178-179 (29. 11. 2023)

130. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 509/ - třetí čtení
části č. 216-217 (1. 12. 2023)

131. Vládní návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla /sněmovní tisk 517/ - třetí čtení
část č. 218 (1. 12. 2023)

132. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla /sněmovní tisk 518/ - třetí čtení
část č. 219 (1. 12. 2023)

133. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 543/ - třetí čtení
části č. 219-224 (1. 12. 2023)

138. Návrh na volbu člena Rady Státního fondu kinematografie
část č. 172 (29. 11. 2023)

83. schůze (16. 11. 2023)

část č. 44 (16. 11. 2023), část č. 36, části č. 39-44 (16. 11. 2023)

87. schůze (16. - 26. 1. 2024)

část č. 18 (16. 1. 2024), část č. 36 (26. 1. 2024), část č. 10, části č. 12-13, části č. 16-18 (16. 1. 2024), část č. 36, část č. 45 (26. 1. 2024)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

část č. 85 (18. 1. 2024), část č. 158 (19. 1. 2024), část č. 355 (25. 1. 2024), části č. 327-336 (24. 1. 2024), část č. 346, část č. 348, části č. 350-354 (25. 1. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení
části č. 39-48 (17. 1. 2024), části č. 85-86 (18. 1. 2024), část č. 158 (19. 1. 2024), části č. 275-287 (24. 1. 2024), části č. 356-357, části č. 359-360, části č. 362-364 (25. 1. 2024)

91. schůze (25. 1. 2024)

část č. 3, část č. 5 (25. 1. 2024)

92. schůze (6. - 7. 2. 2024)

části č. 12-19 (6. 2. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

část č. 43 (28. 2. 2024), části č. 48-49 (29. 2. 2024), část č. 223 (8. 3. 2024), část č. 51, část č. 53, část č. 55, části č. 57-59 (29. 2. 2024), část č. 132, část č. 134, části č. 136-141 (5. 3. 2024), část č. 223, části č. 229-231 (8. 3. 2024)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 569/ - druhé čtení
části č. 102-109 (1. 3. 2024)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 570/ - druhé čtení
části č. 110-111 (1. 3. 2024)

117. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty, podepsaná v Praze a Berlíně dne 20. 7. 2021 /sněmovní tisk 88/ - prvé čtení
části č. 190-194 (7. 3. 2024)

123. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - třetí čtení
části č. 43-46 (28. 2. 2024)

132. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 564/ - třetí čtení
část č. 231 (8. 3. 2024)

145. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky
část č. 109 (1. 3. 2024)

97. schůze (19. - 20. 3. 2024)

část č. 6, část č. 9, část č. 11, část č. 13 (19. 3. 2024)

1. Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku
části č. 74-78, část č. 80, části č. 82-83, části č. 86-88, část č. 90 (20. 3. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

část č. 91 (16. 4. 2024), část č. 172 (18. 4. 2024), část č. 201 (19. 4. 2024), část č. 92, části č. 94-95, část č. 98, část č. 100 (16. 4. 2024), část č. 201, části č. 207-209, část č. 214 (19. 4. 2024)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 613/ - druhé čtení
části č. 127-133 (16. 4. 2024)

12. Návrh poslanců Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Toma Philippa, Věry Adámkové, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 504/ - druhé čtení
části č. 125-127 (16. 4. 2024)

128. Návrh poslance Mariana Jurečky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - třetí čtení
část č. 90 (12. 4. 2024)

154. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 173-178 (18. 4. 2024)

155. Ústní interpelace
části č. 188-191 (18. 4. 2024)

99. schůze (11. 4. 2024)

část č. 1 (11. 4. 2024)

Slib poslance
části č. 1-2, část č. 8 (11. 4. 2024)

100. schůze (18. 4. 2024)

část č. 9, část č. 11 (18. 4. 2024)

101. schůze (2. - 22. 5. 2024)

část č. 1 (2. 5. 2024)

části č. 2-4, část č. 8 (2. 5. 2024)

102. schůze (9. - 10. 5. 2024)

části č. 16-18 (9. 5. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - druhé čtení
části č. 73-74, části č. 76-78 (9. 5. 2024), části č. 79-82 (10. 5. 2024)

103. schůze (21. - 31. 5. 2024)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 673/ - prvé čtení
části č. 113-120 (24. 5. 2024)

133. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 613/ - třetí čtení
část č. 112 (24. 5. 2024)

134. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 617/ - třetí čtení
část č. 113 (24. 5. 2024)

160. Ústní interpelace
části č. 97-102 (23. 5. 2024)

104. schůze (28. - 30. 5. 2024)

část č. 92 (29. 5. 2024), část č. 140 (30. 5. 2024), části č. 55-60 (28. 5. 2024), části č. 92-94, části č. 102-109, části č. 122-125 (29. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení
část č. 11, části č. 14-15, část č. 17 (28. 5. 2024), část č. 140, části č. 142-145, části č. 173-182 (30. 5. 2024)

107. schůze (12. - 21. 6. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - třetí čtení
část č. 74, část č. 77, části č. 80-81 (21. 6. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP