Stenografický zápis 49. schůze, 2. června 2020


Zahájení
(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Blažek
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 673/ - druhé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Ondřej Polanský
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Jan Birke
Poslanec Ivan Adamec
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Martin Jiránek
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Marian Jurečka
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Ondřej Polanský
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Jan Birke
Poslanec Martin Jiránek
Poslanec Martin Kolovratník
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Mikuláš Ferjenčík


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 453/ - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Tomáš Vymazal
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Zdeněk Ondráček
Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Tomáš Vymazal
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Jakub Michálek
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Helena Válková


10. Vládní návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii /sněmovní tisk 544/ - druhé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Iva Kalátová
Poslanec Jan Volný


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 559/ - druhé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Stanislav Juránek
Poslanec Jiří Dolejš


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 567/ - druhé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Jan Chvojka
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno v 18.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.20 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Fiala


209. Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 766/ - prvé čtení

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda PSP Tomio Okamura


211. Návrh Zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 774/ - prvé čtení

Poslanec Petr Gazdík
Poslankyně Věra Kovářová


207. Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 753/ - prvé čtení

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta
Poslankyně Věra Kovářová


Sloučená rozprava k bodům 209, 211 a 207 /sněmovní tisky 766, 774 a 753/

Poslankyně Věra Kovářová
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vít Rakušan
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP