Sněmovní tisk 753
Novela z. o rozpočtovém určení daní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Libereckého kraje předložilo sněmovně návrh zákona 5. 2. 2020.
Zástupce navrhovatele: Půta M..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 753/0 dne 10. 2. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0753.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 2. 2020. Vláda zaslala stanovisko 11. 3. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 3. 2020 jako tisk 753/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 186/20, PID ALBSBLQJQAQ0.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: administrativní členění, daňový systém, přerozdělování příjmů, regionální finance, rozpočtová pravidla, státní rozpočet

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)