(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V prvém čtení jsme přikázali návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisky 567/1 a 2. Zpravodajkou rozpočtového výboru je paní poslankyně Miloslava Vostrá. Prosím, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením rozpočtového výboru. Tento tisk byl projednán 18. března na rozpočtovém výboru a přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 567, schválila ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Tyto pozměňovací návrhy se týkají zejména změny rozpočtových pravidel, což je část I. V části II Změny zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dále pozměňovací návrhy v části VI, což je změna zákona o podpoře výzkumu experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. Nebudu tady jednotlivé pozměňovací návrhy číst, protože jsou součástí přijatého usnesení rozpočtového výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Do ní je jako první přihlášen pan poslanec Milan Feranec, připraví se pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Paní ministryně, dámy a pánové, dovolte stručně vás seznámit s obsahem pozměňovacích návrhů, které jsem podal k novele zákona o rozpočtových pravidlech. Tyto pozměňovací návrhy byly připraveny ve spolupráci s Ministerstvem financí. První se týká změny účinnosti některých ustanovení tohoto zákona z 1. ledna 2021 na 1. ledna 2022, a to z důvodu nemožnosti stihnout přípravu některých systémů kvůli nám známé epidemii koronaviru. S tím souvisí druhá změna, která se snaží předejít tomu, aby nebyla duplicita při zveřejňování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie právě v tom roce 2021. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Jenom aby to bylo všechno správně. Mám tady s faktickou poznámkou přihlášeného pana poslance Válka, paní poslankyni Langšádlovou. Předpokládám, že to je jenom pozůstatek hlasování. Ano, děkuji.

Pan poslanec Mikuláš Ferjenčík v obecné rozpravě. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, bohužel tento tisk obsahuje i některé poměrně sporné věci. Já k nim načtu pozměňovací návrhy. Pokusím se to osvětlit. Za prvé, je tam problematický zásah, kterým se tímto zákonem zasahuje i do zákona o státní službě. Tady se část systemizace má svěřit Ministerstvu vnitra po dohodě s Ministerstvem financí. To znamená, ta systemizace se ztratí z té kontroly opozicí, která může poměrně snadno hlídat to, co jde na vládu, ale když si to budou ministerstva dělat sama, tak to bude daleko obtížnější kontrolovat. Takže za velmi problematický považujeme zásah tímto zákonem do zákona o státní službě, proto toto ustanovení navrhneme vypustit jako celek.

Druhá problematická část je zrušení systému DotInfo. Tady dochází k tomu, že vláda tvrdí, že pracuje na lepším systému, a proto ruší ten údajně horší systém. Nicméně ten nový a lepší systém ještě neexistuje. Takže jediné, k čemu reálně dojde, bude to, že se výrazně zhorší transparentnost těch spravovaných dotací, ale to, jestli ten lepší systém tedy někdy bude zprovozněn, to my rozhodně nevíme. Takže my navrhujeme škrtnutí systému DotInfo z této novely.

Další sporná věc je otázka řešení úspor za ta tabulková místa. Já chápu ten záměr paní ministryně, která chce šetřit peníze za neobsazená místa, ale ono to současně může mít i poměrně negativní efekty na státní pokladnu. Například to může vést k tomu, že ta neobsazená místa se začnou obsazovat i tam, kde to není nutné a kde je třeba rozumnější ty zbylé peníze na odměnách rozdělit mezi stávající zaměstnance, a místo toho dojde k nabírání lidí, aby ta rozpočtová jednotka nepřišla o peníze. Já si skutečně nejsem jistý, že to řešení, co zvolilo Ministerstvo financí, je nejvhodnější.

A poslední věc, co vnímám jako problém, je, že ta novela je trochu nevyužitá příležitost v oblasti zprůhlednění systému rozpočtových pravidel. V této věci také budu dávat pozměňovací návrh, který zavádí zlepšení transparentnosti toho rozpočtového procesu.

A poslední poznámka. Já jsem si k tomu i dopisoval s paní ministryní v otázce řešení situace předlužených obcí. Původně jsem chystal pozměňovací návrh, ten jsem poslal paní ministryni. Dostal jsem velmi nesouhlasné stanovisko ministerstva, velmi zdvořilé, ano, jsem rád, že ta debata byla ve věcné rovině. Z tohoto důvodu já navrhnu řešit tuto problematiku formou doprovodného usnesení, kde vyzveme ministerstva financí a spravedlnosti, aby našla nějaké společné řešení v této věci.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Ano, hlásí. S přednostním právem místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal a pak se ještě hlásí pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobrý den, děkuji za slovo. Já jsem původně k tomuto bodu nechtěl vystupovat. A když jsem slyšel to množství zákonů, které jsou tímto tiskem otevřeny, tak jsem si vzpomněl, že zde leží ještě jeden zákon, který se této problematiky týká, tedy rozpočtových pravidel. Jedná se o pozměňovací návrh - nebo návrh... pardon. Jedná se o sněmovní tisk 703, který tedy není mým dílem, ale je na něm poměrně široká shoda. Je to návrh poslanců Václava Votavy, Romana Onderky, Mikuláše Ferjenčíka, Jana Skopečka, Zbyňka Stanjury, Jiřího Dolejše a Miroslava Kalouska a dalších, takže je tam poměrně široká shoda. A mně by přišlo škoda ho tady nevyužít, on je stejně navržený v devadesátce, takže by se to mohlo stihnout. Jedná se o změnu jednacího řádu, která by zavedla, že státní závěrečný účet za předchozí rok je třeba projednat předtím, než se posuneme dál k projednávání státního rozpočtu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP