Sněmovní tisk 774
Novela z. o rozpočtovém určení daní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Zlínského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 2. 3. 2020.
Zástupce navrhovatele: Gazdík P. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 774/0 dne 6. 3. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0774.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 3. 2020. Vláda zaslala stanovisko 2. 4. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 4. 2020 jako tisk 774/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 284/20, PID ALBSBMMJREAE.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 15. 4. 2020. Určil zpravodaje: Ing. Věra Kovářová a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 48)

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 2. 6. 2020 na 49. schůzi, projednávání bylo přerušeno.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: administrativní členění, přerozdělování příjmů, regionální finance, rozpočtová pravidla, státní rozpočet

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)