(18.30 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Cílem návrhu, jak uvádí navrhovatel, je zavedení systémových kritérií, která jsou objektivní a měřitelná. Tolik na úvod mé zpravodajské zprávy a dovoluji si také konstatovat, že jste obdrželi stanovisko vlády jako sněmovní tisk 776/1. Čili toto je moje zpravodajská zpráva. (V sále je hlučno.)

A teď, pane předsedající, jestli mohu, bych ráda navrhla sloučení rozpravy s body následujícími, tedy se sněmovním tiskem 774 a 753. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezký večer. Já jsem tady zaznamenal návrh na sloučení rozpravy u všech tří tisků, takže o tom bychom hlasovali. Já zagonguji. Všech tří tisků? (Ano.)

 

Myslím, že už jsme tady v dostatečném počtu, to znamená, budeme hlasovat o návrhu paní zpravodajky Věry Kovářové na sloučení všeobecné rozpravy k bodům 209, 207 a 211.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? (Hlasy ze sálu.) Pardon, bodů, ne tisků. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 136 přihlášeno 149 poslanců, pro 138, proti žádný. Návrh byl přijat, takže já tím pádem přeruším bod 209.

 

Otevřu teď bod

 

211.
Návrh Zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 774/ - prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 774/1. Z pověření zastupitelstva předložený návrh zákona uvede člen Rady Zlínského kraje Petr Gazdík. Prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezký dobrý večer, dámy a pánové. Já bych chtěl jenom sdělit, že návrh Zlínského kraje je naprosto totožný s návrhem Pardubického kraje a Libereckého kraje, jak jej tady představil pan hejtman Netolický, proto jej nebudu obsáhle představovat. Chtěl bych vám říct pouze jednu věc v zastoupení pana hejtmana Čunka. Nestává se často v Zastupitelstvu Zlínského kraje, aby Zastupitelstvo Zlínského kraje o něčem hlasovalo naprosto jednomyslně. A tady všech 45 zastupitelů hlasovalo pro tento návrh. To je poselství, které i Sněmovně musí něco říct.

Děkuji za pozornost a prosím vás o posunutí tohoto návrhu do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Věra Kovářová. Paní zpravodajko, máte slovo. (Hluk v sále neutichá. Velmi špatná slyšitelnost.)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Dovolte, abych se odvolala na zpravodajskou zprávu, kterou jsem přednesla k předchozímu tisku, protože v podstatě ten sněmovní tisk je totožný. Jenom připomínám, že stanovisko vlády jste obdrželi jako sněmovní tisk 774/1. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já tedy nyní opět přeruším tento bod a otevírám bod

 

207.
Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 753/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 753/1. Předložený návrh z pověření Zastupitelstva Libereckého kraje odůvodní hejtman Martin Půta. Prosím, ujměte se slova.

 

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta Dobrý podvečer, dámy a pánové, paní ministryně, páni ministři, vážené paní poslankyně, páni poslanci.

Já budu stručný. Já myslím, že mí dva předřečníci už to popsali poměrně dopodrobna. Myslím, že hlavní problém, o kterém tady mluvíme, je dlouhodobé nefinancování oprav silnic II. a III. tříd ze státního rozpočtu. Když kraje v roce 2003 přebíraly tento majetek od státu, zaznívaly politické sliby o tom, že vznikne nějaký systém financování právě oprav silnic II. a III. tříd. Podotýkám, že těch je ze všech silnic necelých 90 %, a přesto z daně z paliv a minerálních olejů není na financování oprav využita vlastně žádná částka, protože všechny končí ve státním rozpočtu.

Já samozřejmě vnímám negativní stanovisko vlády, rozumím tomu, myslím, že každý ministr financí, každá ministryně financí to musí nutně vidět stejně. Na druhou stranu to, co probíhá v posledních pěti letech, o čem tady mluvil pan hejtman Netolický, je to, že každý rok Asociace krajů vyjednává s vládou nějaký podíl na Státním fondu dopravní infrastruktury. Většinou jednání končí někdy v letních měsících. Dost obtížně se z pohledu krajů opravy a modernizace plánují. A já myslím, že tento návrh by umožnil krajům vědět, jaké finanční prostředky budou mít v každém roce ve svých rozpočtech právě na opravy silnic II. a III. tříd určeny, a stát by nemusel každoročně v průběhu roku hledat nějaké finanční prostředky ve svých rezervách.

Druhý problém, který jsme se v tomto návrhu Zastupitelstva Libereckého kraje pokusili vyřešit, je ten problém, že už od roku 2000 jsou nastaveny stejné koeficienty pro rozpočtové určení jednotlivých krajů. Mezitím samozřejmě došlo k vývoji například v počtu obyvatelstva, a budu tady mluvit o středních Čechách, které mají o 250 000 obyvatel více, než měly v roce 2000. V Asociaci krajů České republiky se tomu problému dlouhodobě věnují různé pracovní skupiny. Je potřeba říct, že k žádnému kompromisnímu návrhu, na kterém by se shodly všechny kraje, logicky nedošlo.

Návrh, který je předložen do prvního čtení, se to pokouší nějakým způsobem řešit. A já myslím, že máte velkou příležitost ho propuštěním do dalšího kola projednávání nějakým způsobem využít k tomu, aby se řešila i ta situace, která vznikla v posledním týdnu. Nechci tady příliš jitřit hluboké rány, nicméně je potřeba říct, že financování samospráv není v době po koronavirové krizi úplně ideální. Není to jenom o investicích. Myslím, že celá řada krajů, celá řada obcí bude mít v dalších měsících velký problém s financováním svého běžného provozu.

Takže vás, paní poslankyně, páni poslanci, zdvořile žádám o to, abyste přemýšleli o tom, zda ten návrh nepustit do projednávání ve druhém čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Dovolte, abych se i zde odvolala na první zpravodajskou zprávu, protože i tento tisk je totožný s prvním sněmovním tiskem, tedy návrhem Pardubického kraje. Stanovisko vlády jste obdrželi jako sněmovní tisk 753/1. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy otevírám bod

 


Sloučená rozprava k bodům 209, 211 a 207
/sněmovní tisky 766, 774 a 753/

Nevidím nikoho přihlášeného, ale hlásí se paní poslankyně Věra Kovářová. Tak prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás poprosila o to, abychom mohli hlasovat po 19. hodině až do projednání tohoto sněmovního tisku, respektive těchto tří, a to z toho důvodu, abychom sem nemuseli znovu oba pány hejtmany tahat, přece jenom doprava začíná být hustá. Děkuji. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP