Úterý 2. června 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

211.
Návrh Zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 774/ - prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 774/1. Z pověření zastupitelstva předložený návrh zákona uvede člen Rady Zlínského kraje Petr Gazdík. Prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezký dobrý večer, dámy a pánové. Já bych chtěl jenom sdělit, že návrh Zlínského kraje je naprosto totožný s návrhem Pardubického kraje a Libereckého kraje, jak jej tady představil pan hejtman Netolický, proto jej nebudu obsáhle představovat. Chtěl bych vám říct pouze jednu věc v zastoupení pana hejtmana Čunka. Nestává se často v Zastupitelstvu Zlínského kraje, aby Zastupitelstvo Zlínského kraje o něčem hlasovalo naprosto jednomyslně. A tady všech 45 zastupitelů hlasovalo pro tento návrh. To je poselství, které i Sněmovně musí něco říct.

Děkuji za pozornost a prosím vás o posunutí tohoto návrhu do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Věra Kovářová. Paní zpravodajko, máte slovo. (Hluk v sále neutichá. Velmi špatná slyšitelnost.)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Dovolte, abych se odvolala na zpravodajskou zprávu, kterou jsem přednesla k předchozímu tisku, protože v podstatě ten sněmovní tisk je totožný. Jenom připomínám, že stanovisko vlády jste obdrželi jako sněmovní tisk 774/1. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já tedy nyní opět přeruším tento bod a otevírám bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP