(16.00 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Ad 2. K tomu projednání mezi námi, tady si to naopak trochu dávám za vinu a hlásím se k tomu. My jsme před dvěma lety na tomhle zákoně pracovali nepřetržitě půl roku. Bylo to od konce ledna až vlastně do konce června a těch schůzek mimo standardní jednací řád, mimo hospodářský výbor, podvýbor, těch klasických pracovních schůzek skupiny poslanců předkladatelů byly nechci říci desítky, ale určitě do dvaceti. My jsme se skutečně co týden, možná dva, scházeli a ty návrhy projednávali. Přiznávám, přiznávám to veřejně, já měl stejnou představu, že to takhle odpracujeme i tady u té vládní novely. Bohužel došlo k tomu, k čemu došlo v tom březnu, a těch šancí k těm pracovním setkáním bohužel bylo o mnoho méně. Samotného mě to mrzí, ale zkrátka je to realita tady toho jara 2020. Tak to je k tomu procesu.

Pravda je, že my jsme si na druhém čtení na hospodářském výboru vyhradili hodně času. I teď za týden ho máme hodně, takže tam garantuji, a i kolega Černohorský může přijít a zúčastnit se té debaty, fakt to nepoliticky, věcně, odborně, prodiskutujeme a zkusíme najít nějakou míru souhlasu. Takže mě ten návrh na zamítnutí mrzí. Chápu, že už byl podán, že už asi není cesty zpět, ale věřím, že se nám povede vyargumentovat ten návrh tak, aby zamítnut Poslaneckou sněmovnou nebyl.

Co se týká těch konkrétních příkladů, které tady, kolegové, zmiňujete - Temelín, Dukovany, ty Nové Heřminovy, to, co se tady objevuje v té příloze. Já to tady musím zopakovat veřejně. Ta příloha se démonizuje, opravdu se démonizuje a je z ní pocit, že to je něco strašně strategického, naprosto zásadního. Nebo ten seznam. Ale já musím znovu zopakovat, a já to teď hodně zjednoduším - omlouvám se těm, kteří nás sledují, nebo budou sledovat - je to pracovní popis celé té problematiky.

Zkusme si to představit jako takzvanou - a jsou to opravdu pracovní termíny - takzvanou malou předběžnou držbu, nebo mezitímní rozhodnutí a velkou předběžnou držbu. Znovu opakuji, paní ministryně spravedlnosti se na mě nebude mračit, nejsou to právnicky správné termíny, je to jenom popis toho systému. A my jsme v té poslanecké novele před dvěma roky zavedli tady tu pracovně malou předběžnou držbu, která vždycky reaguje pouze na ty zbytkové pozemky. Opravdu, když ten investor musí prokázat, že vykupoval, že jednal, že se snažil dosáhnout té dohody, musí předložit všechna ta jednání a výstupy z nich. A když prokazuje, že opravdu zbývá maximálně jeden nebo dva pozemky a už nemůže dál, tak může požádat o to vyvlastnění. Správný termín je tedy mezitímní rozhodnutí, jak já říkám pracovně malá předběžná držba, a to jsme právě svázali s tím seznamem.

Takže třeba i odpověď paní poslankyni Balcarové. My zachováváme celý ten proces. To víte, EIA, územní řízení, umístění stavby, stavební povolení, to všechno musí být - já se přiznám, neznám ten konkrétní příběh. Ale pokud tam je odpor občanů nebo je tam nějaká místní nálada, tak ta třeba zůstane. Ale třeba se jednou v budoucnu změní - nic nepředjímám, nevím to. My tady tím, že Nové Heřminovy se objeví v takovém seznamu, pouze do budoucna říkáme, že pokud by se tedy jednou investor dopracoval přes všechny ty stupně, které stále platí a stále musí zvládnout, k tomu samotnému výkupu - pokud by neuspěl ve všech výkupech a zbyl mu nějaký jeden nebo dva zbytkové pozemky, pak může, ale také nemusí využít tento mechanismus.

Takže já se to jen snažím vysvětlit. Samotná existence nebo vložení jakékoliv stavby do toho seznamu z ní nedělá nějakou prioritu, že pošlapeme práva spolků, lidí, dalších účastníků řízení a tak dále. My opravdu jenom pracujeme až s tím momentem toho závěru majetkoprávní přípravy.

A vedle toho jsme tedy zavedli tu - nebo navrhujeme, je to zatím pozměňovací návrh, který přijal hospodářský výbor, teď to znovu zopakuji, "velkou předběžnou držbu", tu takzvanou polskou metodu. A to se mi líbí, to myslím, že je férové. To tedy aplikujeme v souladu s § 1 zákona odst. 2, dálnice a jedničky, respektive na ty dráhy celostátní i trati vysokorychlostní budoucí, a tam je to úplně revolučně postavené jinak. Tam opravdu říkáme, že investor pro stavební povolení nepotřebuje tu majetkoprávní přípravu, když to zjednoduším.

A vedle toho tedy - byla to vůle hospodářského výboru, já ji respektuji. Přiznám se, mně samotnému by se líbilo tu přílohu zrušit a třeba u té malé předběžné držby se dohodnout na nějakém dalším zbytkovém seznamu nebo určité jiné části toho § 1, ale byla to vůle poslanců, jsem s tím v pohodě a zopakuji větu, kterou řekl pan ministr: Umíme s tím žít a umíme s tím pracovat. A rozumím té politické vůli, je to nějaký nástroj, vůle Sněmovny, budoucích Sněmoven, jak ten zákon ovlivňovat. Ale znovu musím trpělivě vysvětlit, ten seznam opravdu v tuto chvíli je svázán pouze s tou malou předběžnou držbou, ne tedy s tou velkou. Tak to jen na vysvětlení k obsahu toho seznamu, že zas tak jako démonický určitě není.

To je ode mě vše v závěrečném slově. Probereme všechno ve středu na hospodářském výboru a uvidíme, jaká bude vůle. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Ještě než přejdeme k podrobné rozpravě, mám dvě věci. Jedna jsou omluvy pana poslance Antonína Staňka od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů a od 15.40 do konce jednacího dne paní poslankyně Jany Mračkové Vildumetzové.

Nyní s přednostním právem za nepřítomného předsedu klubu Pirátů pan kolega Černohorský. Máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Pan zpravodaj si asi pamatuje, že když jsme jednali o té předchozí novele 416, tak jsme dostávali i - jednak tedy tabulku u dopravních staveb, u kterých se to projeví třeba v následujících dvou letech. A očekával bych, a to tedy prostřednictvím pana předsedajícího teď říkám, že vlastně ta analýza tam chybí, že se tlačilo na to, abychom to rychle udělali. Ale my ještě nemáme ani to, jak funguje ta malá mezitímní držba, a už si zase zavádíme velkou mezitímní držbu. Do toho to ještě upravujeme u dalších staveb, u kterých ale není vysvětleno, proč bychom potřebovali takového nástroje, například u těch přehrad. Proč jsou důležité, proč tam máme zařazovat oblasti, ve kterých jsou dvě jaderné elektrárny. Protože my se nemůžeme soustavně rozhodovat jenom na základě pocitů, ale potřebujeme fakta a podklady. Protože potom tady schválíme něco - a to tady, myslím, popisoval pan poslanec Kupka prostřednictvím pana předsedajícího - že malá drobná změna následně vede k fatálním následkům, kdy se to stavební řízení samo o sobě prodloužilo o několik dalších měsíců.

Takže ať se nám náhodou zase nestane znovu to samé teď se čtyřistašestnáctkou, protože my neměníme jenom čtyřistašestnáctku, my měníme zákon o vysokých školách, pokud se nepletu. A je tam ještě spousta dalších zákonů, do kterých my spokojeně zasahujeme, aniž bychom znali ty následky a aniž by byla z pohledu ministerstva provedena podrobnější analýza. Což vzhledem k tomu, že pan ministr teď v sobě kumuluje dva ministry a má pod sebou dva aparáty, tak bych očekával, že bude schopen v tuto chvíli i důrazně více šlapat na ten stavební zákon, tak abychom nemuseli takovéhle hotfixy přijímat.

Protože minule bylo řečeno, že čtyřistašestnáctka je rychlá oprava. Ale z rychlé opravy se stává další oprava, další oprava, a nyní, kdy tímto způsobem nebudeme schopni ty stavby dokončit, protože pokud nebudeme mít pořádný stavební zákon, tak nejsme schopni postavit ani pořádné rodinné domy. Já to sám vím, že stavební povolení mi trvalo dva roky. Ale nebylo to kvůli pomalosti jednotlivých úřadů, ty dodržovaly přesně své zákonem stanovené termíny, ale bylo to vzhledem k tomu, že všechno musíme řešit papírově, nemáme tady žádnou elektronizaci. To bych čekal, že budeme tlačit, a ne jenom rozšiřovat, upravovat různé stavby a řešit mezitímní držby. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Protože nepadl žádný návrh v obecné rozpravě, o kterém bychom hlasovali - návrh na zamítnutí se hlasuje na začátku třetího čtení - přistupujeme k podrobné rozpravě. Připomínám, že poslanecké i jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny. Máme pořadí přihlášených. První je paní kolegyně Zuzana Ožanová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přihlašuji se k písemnému pozměňovacímu návrhu pod číslem 5400, který jsem odůvodnila v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Petr Dolínek, připraví se kolega Polanský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Přihlašuji se tímto k pozměňovacímu návrhu pod číslem 5395, který jsem řádně odůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Polanský, připraví se paní poslankyně Balcarová. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji, pane předsedající. Pěkné odpoledne ještě jednou vám všem. Hlásím se k pozměňovacím návrhům pod čísly sněmovních dokumentů 5330, 5331, 5332, 5333, 5334 a 5335. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní kolegyně Dana Balcarová, připraví se Martin Kupka. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se ráda přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému nahraný pod číslem 4968. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Martin Kupka, připraví se pan poslanec Třešňák. (Poslanec Kupka není přítomen v sále.) Kolega Kupka není přítomen, tak jeho přihláška propadá na konec. Nyní tedy kolega Petr Třešňák, připraví se Jan Birke. (Poslanec Kupka přichází.) Už jste, pane poslanče, na konci. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP