Sněmovní tisk 453
Novela z. - trestní zákoník - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 4. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 453/0 dne 3. 4. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 189/19, PID KORNB43BTD2Q.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 4. 2019 (usnesení č. 174). Určil zpravodaje: prof. JUDr. Helena Válková, CSc. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 28. 5. 2019 na 30. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 638).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 9. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 453/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 12. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 453/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 453/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 453/4, který byl rozeslán 3. 6. 2020 v 12:13.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 6. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 453/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 6. 2020 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 300, usnesení č. 1190).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 29. 6. 2020.
  Zákon Senátem schválen 27. 7. 2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2020.
  Prezident zákon podepsal 28. 7. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 7. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 7. 2020.

Zákon vyhlášen 6. 8. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 134 pod číslem 333/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3368Zuzana Ožanová15592-23458.docx (23 KB) / PDF (315 KB, 6 stran) 13. 9. 2019 v 14:27:44
3712Helena Válková15936-24049.docx (19 KB) / PDF (235 KB, 4 strany) 18. 11. 2019 v 16:07:59
4891Helena Válková17115-25908.docx (19 KB) / PDF (224 KB, 3 strany) 15. 4. 2020 v 11:32:57
4892Helena Válková17116-25909.docx (19 KB) / PDF (212 KB, 3 strany) 15. 4. 2020 v 11:34:41
5023Tomáš Vymazal17247-26083.docx (298 KB) / PDF (283 KB, 10 stran) 22. 4. 2020 v 10:14:36
5301Helena Válková17525-26555.docx (21 KB) / PDF (294 KB, 5 stran) 21. 5. 2020 v 13:18:38
5376Jan Bartošek17600-26663.docx (32 KB) / PDF (295 KB, 4 strany) 27. 5. 2020 v 08:43:13
5401Jan Bartošek17625-26694.docx (27 KB) / PDF (301 KB, 4 strany) 27. 5. 2020 v 17:11:51
5478Jan Bartošek17702-26783.docx (27 KB) / PDF (301 KB, 4 strany) 2. 6. 2020 v 14:17:55
5493Jakub Michálek17717-26801.docx (38 KB) / PDF (331 KB, 6 stran)
17717-26802.docx (56 KB) / PDF (323 KB, 7 stran)
 2. 6. 2020 v 15:39:42
5494Jakub Michálek17718-26803.docx (38 KB) / PDF (331 KB, 6 stran) 2. 6. 2020 v 15:41:08
5510Jakub Michálek17734-26828.docx (56 KB) / PDF (323 KB, 7 stran) 2. 6. 2020 v 16:14:13


Deskriptory EUROVOCu: alternativní trest, pokuta, trestní řízení, trestní sankce, trestní zákoník

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)