Stenografický zápis 34. schůze, 25. září 2019


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček


315. Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 416 ze dne 7. 12. 2018 ve věci valorizace příspěvku na péči

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslankyně Olga Richterová
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Pavel Juříček
Poslankyně Olga Richterová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslankyně Olga Richterová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Olga Richterová
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Petr Dolínek


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 509/ - druhé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Radek Koten
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslankyně Jana Krutáková
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Václav Votava
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Patrik Nacher
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Václav Votava
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Mašek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Mašek
Poslanec Jan Bartošek
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Miroslav Kalousek


250. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník


252. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


253. Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


254. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Jan Birke
Poslanec Martin Kolovratník


255. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 12.49 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Martin Kolovratník


252. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


253. Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


254. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Martin Kolovratník


255. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Místopředseda PSP Tomio Okamura


313. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2021 a 2022 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech /sněmovní dokument 3275/

Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jakub Michálek
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Jan Chvojka
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Bartošek


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 490/ - druhé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslankyně Jana Pastuchová
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání přerušeno ve 14.58 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.00 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 509/ - druhé čtení

Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Tomáš Martínek
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Václav Votava
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Radek Koten
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslankyně Jana Krutáková
Poslanec Ondřej Veselý
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Pavel Juříček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Milan Feranec


313. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2021 a 2022 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech /sněmovní dokument 3275/

Poslanec Václav Votava
Poslankyně Miloslava Vostrá


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 490/ - druhé čtení

Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Olga Richterová
Poslankyně Jana Pastuchová
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslankyně Lucie Šafránková
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Olga Richterová
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Tomáš Martínek


44. Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka, Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 447/ - druhé čtení

Poslankyně Barbora Kořanová
Poslanec Jan Kubík
Poslanec Tomáš Kohoutek
Poslanec Ivan Bartoš
Poslankyně Barbora Kořanová
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Pavel Jelínek
Poslanec Tomáš Kohoutek
Poslankyně Barbora Kořanová
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Jan Chvojka


171. Návrh poslanců Martina Kupky, Ondřeje Profanta, Barbory Kořanové, Jiřího Běhounka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 525/ - prvé čtení

Poslanec Martin Kupka
Poslanec Ivan Bartoš
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová


180. Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka, Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 554/ - prvé čtení

Poslankyně Barbora Kořanová
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Martin Kupka
Poslankyně Barbora Kořanová
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Jan Bartošek


89. Návrh poslanců Romana Kubíčka, Lukáše Černohorského, Ivany Nevludové, Vojtěcha Munzara, Vladimíra Koníčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 236/ - prvé čtení

Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Pavel Žáček
Předseda PSP Radek Vondráček

(Jednání skončilo v 19.07 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP