(17.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji za tyto návrhy. Prosím paní poslankyni Langšádlovou.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Já se stručně přihlásím k pozměňovacím návrhům, které předložil kolega Kalousek, a to pod č. 3407, což je odstranění superhrubé mzdy. Víme, že to obsahoval již zákon o jednotném inkasním místě. Před nabytím účinnosti tento návrh (zákon) byl zrušen v roce 2013. A je to i součástí programového prohlášení vlády, takže věřím, že tento návrh získá podporu.

A další návrh je pod č. 3408. Jedná se o návrh, který by šel proti zdanění technických rezerv pojišťoven. Proč se i my domníváme, že je to špatný krok, to tady zaznělo i od kolegů, takže to již nebudu blíže odůvodňovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, děkuji. To byli všichni přihlášení do rozpravy. Pokud se nikdo další do podrobné rozpravy nehlásí, tuto rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatelky nebo ze strany zpravodaje? Prosím zpravodaje o závěrečné slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, skutečně jenom krátká rekapitulace, co se dneska událo. Takže máme tady návrh na zamítnutí pana Kalouska - zákona ve třetím čtení, pokud budeme hlasovat ve třetím čtení. Potom tady máme dva návrhy na doprovodné usnesení, byly tady předloženy. Je to pan poslanec Holomčík z Pirátů a pan poslanec Munzar. Jinak všichni poslanci představili své pozměňovací návrhy, přihlásili se k nim. Nejsem si jen úplně jist, protože pan Stanjura přednášel dva pozměňovací návrhy, výslovně číselně se ale přihlásil k jednomu, předpokládám, že si s tím legislativa poradí. (Hlasy ze sálu.) Dvakrát k jednomu - 3459. Ale předpokládám, že tím, že řekl obsah, tak je to i 3460. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Poprosím tedy legislativu o krátkou konzultaci, případně si dáme na minutu pauzu, aby se to vyjasnilo. (Probíhá porada zpravodaje s legislativou.) Prosím, pane zpravodaji, jestli máme nějaký závěr.

 

Poslanec Milan Feranec: Je to v pořádku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Všechno je v pořádku, návrhy jsou načtené. Dobře, děkuji. Bylo to všechno v pořádku, v tom případě vás seznámím s omluvenkou. Omlouvá se nám z pracovních důvodů paní poslankyně Procházková mezi 17.30 a 22.45. Mám za to, že nezazněly žádné návrhy, o kterých bychom měli hlasovat v tuto chvíli, takže končím druhé čtení tohoto návrhu a posuneme se dál. Děkuji zpravodaji, děkuji paní navrhovatelce.

 

A nyní se vrátíme k přerušenému bodu

 

313.
Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona
o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 a střednědobého
výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2021 a 2022
v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech
/sněmovní dokument 3275/

Přerušili jsme jej dnes po druhé hodině, a to po úvodním slově zpravodajky, kterou bych poprosil, Miloslavu Vostrou jako předsedkyni rozpočtového výboru, aby od stolku zpravodajů sledovala všeobecnou rozpravu, kterou tímto otevírám. Hlásí se pan poslanec Votava. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, za týden ve středu 2. října bude rozpočtový výbor projednávat státní závěrečný účet za rok 2018. Já bych chtěl apelovat na to, aby Poslanecká sněmovna projednala státní závěrečný účet nejlépe předtím, než začneme projednávat státní rozpočet na rok 2020, popřípadě aby to bylo nejpozději před třetím čtením. Už jsem tady o tom hovořil několikrát, že tady byla taková praxe, že se tak státní závěrečný účet projednával roky zpátky. To už samozřejmě nikoho nezajímá, mám připravenu, a avizoval jsem to, novelu zákona o jednacím řádu, která to bude řešit. Prostě tak jak jsem nyní uvedl, aby se projednal státní závěrečný účet, tak to bude i v novele jednacího řádu, aby byl vždycky za předchozí rok projednán státní závěrečný účet, a teprve pak se mohl projednávat státní rozpočet na rok další.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dovolím si odkázat na pracovní skupinu předsedy Sněmovny k jednacímu řádu.

Pokud se nikdo další do rozpravy nehlásí, což nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě mám za to, že nebyly předneseny žádné návrhy, které bychom měli v tuto chvíli hlasovat. Otevírám podrobnou rozpravu a prosím paní zpravodajku.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, jenom se odkazuji na své úvodní slovo, kde jsem načetla úvodní část návrhu usnesení Poslanecké sněmovny s tím, že bod 1. až 14. jsem detailně nepředčítala, protože ho máte v písemné podobě. Samozřejmě pokud by byl zájem, mohu tady odrecitovat celý návrh usnesení.

Takže pouze připomínám návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje časový harmonogram projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, dále jen návrh zákona, a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2021 a 2022 takto: 1. až 14." Máte písemně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Pokud se nikdo další do podrobné rozpravy nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Předpokládám, že není již zájem o další závěrečné slovo. Není zájem, takže bychom měli hlasovat o usnesení. Usnesení jsme právě slyšeli, takže pokud nikdo není proti, svolám kolegy do sálu a budeme hlasovat. (Gong.) Je zde žádost o odhlášení, odhlásím vás. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. a až se nám počet ustálí, tak pro ty, co právě přicházejí, opakuji, že budeme hlasovat o návrhu harmonogramu pro projednání státního rozpočtu, tak jak byl představen a jak ho máte ve svých materiálech... Vypadá to, že se nám kolegové sbíhají.

 

Nicméně nebudeme čekat donekonečna a já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování pořadové číslo 202 byli přihlášeni 133 poslanci, pro 131, proti nikdo. Návrh byl schválen. Já vám děkuji. Tím projednávání tohoto dokumentu v toto chvíli končí.

 

Posuneme se dál k pevně zařazeným bodům na dnešní odpoledne. Je to bod

 

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 490/ - druhé čtení

Mám za to, že již byl dnes také otevřen. Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujala paní ministryně Maláčová a paní poslankyně Pastuchová. Paní ministryně Maláčová mám za to, že již mluvila v úvodu? (Ano.) Stejně tak paní poslankyně Pastuchová? (Ano.) Takže v tom případě jsme v obecné rozpravě, už si to vybavuji, a pan poslanec Bauer je do ní přihlášen jako první. (V sále je velký hluk!) Prosím, pane poslanče, máte slovo. A prosím o klid v sále. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP