(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pěkné odpoledne. Zahájíme tedy odpolední blok jednání schůze Poslanecké sněmovny. Na úvod, než budeme pokračovat v dnešním programu, prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Jak jsme avizovali, oznámím výsledky volebních bodů tajných voleb, které jsme provedli před obědovou pauzou.

 

252.
Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

V bodu jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky byla Sněmovna úspěšná. Bylo vydáno 180 hlasovacích lístků, 180 také odevzdáno, žádný tedy nebyl neodevzdán. Kvorum je 91. Toto kvorum platí pro všechny čtyři volební body, s jejichž výsledky vás seznámím.

U Kontrolní rady Grantové agentury získal Stanislav Labík 102 hlasů a pan Václav Rejholec 30 hlasů. Stanislav Labík tedy byl zvolen členem Kontrolní rady Grantové agentury a tím tato volba končí.

 

253.
Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Stejně tak byla Sněmovna úspěšná u Kontrolní rady Technologické agentury. Zde bylo vydáno 180 hlasovacích lístků, odevzdáno 179 hlasovacích lístků, jeden byl neodevzdán. Robert Čep získal 93 hlasů a Vlasta Radová 50. Robert Čep byl zvolen členem Kontrolní rady Technologické agentury a tím tato volba končí.

 

254.
Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

U volby členů Rady České tiskové kanceláře jsme vybírali ze tří kandidátů na dvě neobsazená místa. Opět bylo vydáno i odevzdáno 180 hlasovacích lístků, kvorum bylo 91. Angelika Bazalová získala 75 hlasů, Michal Semín 31 a David Soukup 93. V prvním kole byl tedy zvolen David Soukup. Bylo obsazeno jedno místo a jedno místo zůstává neobsazené. Postupují na něj zbylí dva členové volby, paní Bazalová a pan Semín.

 

255.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Poslední volební bod byl do Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení. I tady bylo odevzdáno a vydáno 180 hlasovacích lístků, kvorum 91. Jan Hrnčíř získal 34 hlasů, Jan Kubík 77, Michal Kučera 38 a Jaroslava Nestěrová 81. V prvním kole tedy nebyl zvolen nikdo. Protože obsazujeme dvě místa, tak do druhého kola procházejí, postupují, všichni čtyři kandidáti z kola prvního. Předpokládám tedy, že ona druhá kola Sněmovna provede v prvním týdnu říjnové schůze Poslanecké sněmovny.

A na závěr ještě s předstihem pro předsedy klubů. Vyhlašuji lhůtu na podání dalších návrhů na změny v orgánech Poslanecké sněmovny na říjnovou schůzi. Tu lhůtu vyhlašuji do úterý 15. října do 12 hodin. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní přečtu jednu omluvu, respektive víc omluv, koukám. Takže omlouvá se paní předsedkyně Dana Balcarová... paní poslankyně Dana Balcarová z dnešního jednání pléna od 14.30 až do konce jednání ze zdravotních důvodů. Dále se omlouvá pan poslanec Martin Baxa z jednání Poslanecké sněmovny dnes od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Dále se omlouvá pan poslanec Leo Luzar mezi 17.30 a 19.00 z rodinných důvodů. Pak tady mám ještě dvě omluvy, ale to asi už bylo přečteno. Pan poslanec Zdeněk Podal od 17.30 do konce jednacího dne a pan poslanec Miroslav Kalousek mezi 14.30 a 19.00 z důvodu pracovní cesty. Tak jsem to radši přečetl ještě jednou.

 

Nyní tedy zahájíme další bod projednávání. Jedná se o

 

313.
Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona
o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 a střednědobého výhledu
státního rozpočtu České republiky na léta 2021 a 2022
v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech
/sněmovní dokument 3275/

Sněmovní dokument 3275 obsahuje usnesení rozpočtového výboru číslo 296 z jeho 27. schůze ze dne 4. září 2019, jehož přílohou je i návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Přiložený návrh uvede předsedkyně rozpočtového výboru poslankyně Miloslava Vostrá, kterou prosím, aby se ujala slova. Paní poslankyně, máte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, chce se mi říci skoro jako každoročně, máte před sebou návrh usnesení rozpočtového výboru, návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2021 a 2022. Ten návrh usnesení je velmi jednoduchý. Je to číslo usnesení 296 rozpočtového výboru včetně přílohy, což je časový harmonogram. Když dovolíte, já ho přesto načtu, je to velmi stručné.

Takže usnesení rozpočtového výboru z 27. schůze ze dne 4. září 2019:

"K návrhu časovému harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2021 a 2022 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech. Po úvodním slově předsedkyně výboru Miloslavy Vostré a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby schválila časový harmonogram projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2021 a 2022 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech podle přílohy 1 tohoto usnesení;

II. zmocňuje předsedkyni výboru, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu."

Což jsem právě teď učinila. A vzhledem k tomu, že máte všichni písemně návrh usnesení včetně přílohy usnesení, byla bych velmi ráda, kdybych nemusela číst úplně konkrétně celé toto usnesení, pokud nebude námitek. Akorát bych přečetla ten úvod, který zní:

"Poslanecká sněmovna schvaluje časový harmonogram projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 (dále jen 'návrh zákona') a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2021 a 2022 takto: za 1 až 14."

Pokud samozřejmě bude vaším přáním, přečtu jednotlivé body doslova tak, jak jsou v návrhu usnesení. Ale vzhledem k tomu, že to máte všichni písemně, nepředpokládám, že je toto nutné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní přečtu jednu omluvu. Omlouvá se paní poslankyně Karla Maříková z dnešního jednání od 17.30 z pracovních důvodů.

A nyní s přednostním právem předseda poslaneckého klubu ČSSD pan poslanec Chvojka. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Já se omlouvám, ale mám za to, že tento bod velmi úzce souvisí s tím bodem, který jsme bohužel nestihli projednat, tudíž si dovoluji navrhnout to, abychom tento bod, to je bod číslo 313, časový harmonogram projednávání státního rozpočtu na rok 2020, do ukončení druhého čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, to znamená sněmovní tisk 509, tak abychom tento bod do projednání bodu sněmovního tisku 509 přerušili. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP