(10.00 hodin)
(pokračuje Bauer)

Já tady slyším hlasy, že bychom měli ze všech těch příspěvků a dávek udělat jakýsi dávkový automat. Je to legitimní. Je to legitimní požadavek, dokonce v některých věcech je to oprávněné. Já jenom upozorňuji - a tady to je prostě na gros toho, co třeba řekl pan kolega Pavel Juříček - dlouhodobě tato kapitola bude velmi složitě ufinancovatelná. Já nechci říkat, že nebude možná financovat, bude možná financovat, protože se na to vezmou peníze z jiných částí státního rozpočtu, ale dlouhodobě velmi složitě ufinancovatelná. A pokud něco nenastane - my jsme mimo jiné volali po tom, aby nastala takzvaná revize sociálních dávek, aby se na to někdo podíval. Je tady paní ministryně financí, ano, i paní ministryně financí volala a vyzývala paní ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, aby skutečně provedla seriózní revizi sociálních dávek ještě předtím, než se bude diskutovat o návrhu státního rozpočtu na rok 2020.

Tady bych chtěl říci, a to byl můj přímý dotaz na výboru pro sociální politiku - jakým způsobem proběhla revize sociálních dávek. Tak i pro paní ministryni financí jenom sděluji - revize proběhla. Výsledek byl vyvěšen na stránky Ministerstva práce přesně na svatého Valentýna a výsledkem je, že žádná revize se konat nebude mimo diskuse o příspěvku na bydlení nebo na doplatku bydlení. Takže to jenom pro paní ministryni práce (financí?) informace, že toto proběhlo, máme to za sebou, visí to od svatého Valentýna na webových stránkách a nic se dít nebude.

Takže chtěl jsem jenom upozornit, že jak to dofinancovat, celou tu kapitolu, na to je několik modelů. Někdo chce zvyšovat daně, někdo chce zavádět sektorovou nebo digitální daň nebo obecně zvyšovat daně. My se mimo jiné kloníme k tomu, že skutečně musí proběhnout seriózní debata nad revizí sociálních dávek, aby z toho nevznikl dávkový automat a aby se skutečně ty peníze vyplácely těm, kteří si to ve finále zaslouží.

Teď nazpátek k tomu příspěvku na péči. Já bych chtěl říci, že je férové tady přiznat, že to byla především iniciativa našeho Senátu, ti přišli s tímto návrhem a nakonec se rozhodlo, že se bude zvyšovat o ty známé peníze ve třetím a čtvrtém stupni. Bohužel, my jsme navrhovali, aby to bylo bez rozdílu, zda ti uživatelé využívají pobytové služby, což bohužel nebylo vyhověno, ale kritizovali jsme, že ta hranice mezi třetím a čtvrtým stupněm je velmi tenká a že by se systémově Ministerstvo práce a sociálních věcí mělo obecně podívat nejenom na třetí, čtvrtý, ale i na první a druhý stupeň.

Tady zase na druhou stranu musím pochválit paní ministryni, protože skutečně platí, že dnes od 13.00 hodin v Konírně proběhne kulatý stůl v rámci novely o sociálních službách, a tam by mimo jiné měla proběhnout diskuse, pravděpodobně nad těmi šesti variantami, co vlastně s tímto příspěvkem dlouhodobě systémově udělat, což je věc, za kterou já tedy musím paní ministryni pochválit. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Reagovat chce s faktickou poznámkou paní poslankyně Richterová.

 

Poslankyně Olga Richterová: Dobrý den. Vím, že už toho bylo řečeno mnoho. Nechci tu debatu prodlužovat, ale chci zdůraznit, že o lékařskou posudkovou službu jsem se začala zajímat právě poté, co nikam extra nevedly diskuse na sociálním výboru. Podala jsem obšírnou písemnou interpelaci v létě, obdržela jsem na ni neuspokojivou odpověď, opravdu velmi neúplnou odpověď, že jsem podala rozpor na tu písemnou interpelaci a až poté, co začalo být jasné, že se tedy spolu potkáme, vážená paní ministryně, na odpovídání, bylo možné se setkat s vašimi lidmi a pobavit se o tom, jak to funguje. Skutečně chci říct, ta iniciativa vzchází od nás poslanců a můžete si tu písemnou interpelaci samozřejmě najít. Tak to je jedna věc.

A druhá věc je - prosím vás, co se týče těch možností financování, tak jediné, co tady ještě nezaznělo, je to, že zkrátka, tak jak se vyvíjí ekonomika, v současných letech vzrůstal každý rok o desítky miliard výběr, státu rostly příjmy na daních, ale právě zůstávají ty fixní částky, třeba u příspěvku na péči. My si dobře uvědomujeme, že stát se musí chovat jako odpovědný hospodář, ale není odpovědné mlčet o tom, že když vám rostou průběžně příjmy, tak jsou kapitoly, kde mohou průběžně růst i výdaje. Samozřejmě o něco a uvážlivě. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. V tuto chvíli nikoho nevidím, takže končím všeobecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečné slovo. Paní navrhovatelka a zpravodajka v jedné osobě má zájem. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Já děkuji za debatu, která tady probíhala. Myslím si, že už jenom tím, že tehdy, když jsme v prosinci minulého roku hlasovali o tomto usnesení, tak jej podpořilo 156 poslanců, tak jsme tím dali dostatečně najevo to, že to považujeme za velmi důležité téma a že považujeme za důležité, aby ministerstvo na této věci pracovalo.

Já navrhnu v podrobné rozpravě usnesení, které bychom přijali k té proběhlé rozpravě a k informacím, které jsme se dozvěděli od paní ministryně, protože si myslím, že tedy skutečně byl dostatek času na to připravit už konkrétnější řešení, a tak si dovolím tedy v tom usnesení kromě toho, že vezmeme na vědomí to, co jsme se tady dnes dozvěděli, také konstatovat, že to považuji za nedostatečné. (Hluk v sále.)

Z hlediska toho, jakým způsobem k tomu Ministerstvo práce a sociálních věcí přistoupilo, jsem se dozvěděla, že je na to vyčleněn asi jenom jeden člověk, tak to si myslím, že opravdu ta pozornost tomu přílišná věnována není, navíc, když vezmeme v potaz, kolik zaměstnanců toto ministerstvo má, jak raketově jejich počet za vlády ČSSD vzrostl, ale to je taková poznámka na okraj.

Z hlediska toho, že se chystá novela zákona číslo 108 o sociálních službách, což je věc, kterou určitě -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás přeruším na vteřinku a požádám o klid. Máte-li co k řešení, prosím, do předsálí.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: - což je věc, kterou všichni určitě, dá se říct téměř asi všichni napříč politickým spektrem, kvitujeme, protože víme, že je potřeba změnit financování sociálních služeb, všichni víme, že tady v tom směru ten problém se rok co rok opakuje, ostatně na jaře jsme tady řešili dofinancovávání sociálních služeb mnohokrát, a stále se dá říci, že to je problém, který už i na příští rok můžeme znova očekávat - tak prostě dokud tady ta novela opravdu nebude a nebudeme ji moci projednávat, tak se nezmění nic zásadního ani v příspěvku na péči, protože takto to podmiňuje ministerstvo. A opravdu zkušenosti z minulého volebního období, kdy novela sice taktéž byla jednou z hlavních priorit ministryně práce a sociálních věcí paní Marksové, tak si myslím, že všichni si umíme vzpomenout snadno na to, jak to tedy dopadlo, a že to nedopadlo tak, jak bychom potřebovali, jak by bylo potřeba právě pro všechny ty, kterých se tady ta problematika týká. A že se jedná opravdu o statisíce lidí v České republice, to snad ani nemusím zdůrazňovat.

Takže já si dovolím teď, když už tady stojím, ten návrh usnesení přednést a pak už se v podobné rozpravě k němu jenom přihlásit.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já bych, s dovolením, tedy otevřel podrobnou rozpravu, paní zpravodajko, a můžete přednést návrh usnesení.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Tak už je to vyřešeno správně podle jednacího řádu. Prosím o vaši pozornost směrem k usnesení, které by bylo dvoubodové, a rovnou navrhuji hlasovat o každém bodu zvlášť, protože jsem si vědoma toho, že by pro někoho mohlo být problematické hlasovat pro celek.

Za prvé: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové o plnění usnesení Poslanecké sněmovny číslo 416 ve věci valorizace příspěvku na péči."

A bod číslo dvě: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že považuje plnění usnesení číslo 416 za nedostatečné, a žádá ministryni práce a sociálních věcí o urychlení debaty nad zavedením valorizace v rámci ministerstva."

Myslím si, že to je korektní, že to není nijak příliš v tomto případě ani útočné. Myslím si, že se v tom i odráží ta debata, která se tady velmi kultivovaně odvíjela. Za to vám děkuji. Děkuji vám předem za podporu obou dvou bodů tohoto usnesení.***
Přihlásit/registrovat se do ISP