Sněmovní tisk 447
N.z. o právu na digitální služby

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 28. 3. 2019.
Zástupce navrhovatele: Kořanová B. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 447/0 dne 9. 4. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0447.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 4. 2019. Vláda zaslala stanovisko 9. 5. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 5. 2019 jako tisk 447/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 367/19, PID KORNBB4HTV9S.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 12. 2019.
  Prezident zákon podepsal 19. 12. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 1. 2020.

Zákon vyhlášen 17. 1. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 5 pod číslem 12/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3252Leo Luzar15476-23308.docx (106 KB) / PDF (1 MB, 41 stran) 3. 9. 2019 v 20:46:59
3349Barbora Kořanová15573-23435.DOCX (15 KB) / PDF (202 KB, 1 strana) 12. 9. 2019 v 11:05:59
3409Tomáš Kohoutek15633-23534.docx (63 KB) / PDF (326 KB, 6 stran) 24. 9. 2019 v 12:03:30
3434Jan Hamáček15658-23560.doc (62 KB) / PDF (299 KB, 2 strany) 24. 9. 2019 v 20:18:03
3464Martin Kupka15688-23593.doc (63 KB) / PDF (390 KB, 2 strany) 25. 9. 2019 v 12:43:33
3465Martin Kupka15689-23594.docx (94 KB) / PDF (306 KB, 8 stran) 25. 9. 2019 v 12:46:23
3466Martin Kupka15690-23595.docx (95 KB) / PDF (378 KB, 14 stran) 25. 9. 2019 v 12:47:51
3467Martin Kupka15691-23596.docx (86 KB) / PDF (317 KB, 4 strany) 25. 9. 2019 v 13:26:09
3468Martin Kupka15692-23597.docx (98 KB) / PDF (516 KB, 13 stran) 25. 9. 2019 v 13:26:36
3470Ondřej Profant15694-23598.docx (9 KB) / PDF (342 KB, 3 strany) 25. 9. 2019 v 14:19:42
3471Martin Kupka15695-23600.docx (87 KB) / PDF (289 KB, 6 stran) 25. 9. 2019 v 15:59:37


Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa, informační systém, informatika a průmysl zpracování dat, komunikační systém, služba ve veřejném zájmu, telekomunikace, telematika, veřejná správa, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (12)ISP (příhlásit)