Stenografický zápis 27. schůze, 13. března 2019


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Vít Kaňkovský


102. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 203/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Lubomír Španěl
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Jan Bartošek
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Pavel Plzák
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Radovan Vích
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Radovan Vích


109. Návrh poslanců Milana Hniličky, Patrika Nachera, Věry Procházkové, Jaroslava Bžocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 241/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Juránek


110. Návrh poslanců Jany Mračkové Vildumetzové, Ivo Vondráka, Heleny Válkové, Milana Poura, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 273/ - třetí čtení

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Karel Rais
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Birke
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Ivan Adamec
Poslankyně Eva Fialová
Poslanec Petr Beitl
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Jan Farský
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Karel Krejza
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Ondřej Veselý
Poslanec Jan Birke
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Ondřej Benešík
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec František Vácha
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Jan Birke
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Marian Jurečka
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslanec Petr Pávek
Ministr kultury ČR Antonín Staněk
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Ivan Bartoš
Místopředseda PSP Petr Fiala


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 297/ - druhé čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jan Řehounek
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Jan Řehounek
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Jan Řehounek


7. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Stanislava Grospiče a Květy Matušovské na vydání zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr /sněmovní tisk 112/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Karel Rais


115. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník


116. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Ondřej Polanský


117. Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Martin Kolovratník


118. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Poslanec Martin Kolovratník


119. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu

Poslanec Martin Kolovratník


120. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Poslanec Martin Kolovratník


121. Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Jakub Michálek
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 12.59 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Martin Kolovratník


116. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Poslanec Martin Kolovratník


117. Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Martin Kolovratník


118. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Poslanec Martin Kolovratník


119. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu

Poslanec Martin Kolovratník


120. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Poslanec Martin Kolovratník


121. Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv

Místopředseda PSP Tomio Okamura


21. Vládní návrh zákona o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu) /sněmovní tisk 395/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Martin Baxa
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Dominik Feri
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček


147. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Miloslava Roznera

Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Miloslav Rozner
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Radim Fiala
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Radek Rozvoral
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Vít Rakušan
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Pavel Růžička
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec František Kopřiva
Poslanec Ondřej Veselý
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslankyně Olga Richterová
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Tomáš Kohoutek
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Marek Výborný


53. Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 247/ - prvé čtení

Členka rady hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová
Poslanec Petr Dolínek
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Milan Pour
Poslanec Jakub Janda
Poslanec Patrik Nacher
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Vojtěch Munzar
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Jakub Michálek
Poslankyně Květa Matušovská
Poslankyně Helena Langšádlová
Členka rady hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Jakub Janda
Poslanec Petr Pávek


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 388/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslanec David Pražák


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 397/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslanec Josef Kott
Poslankyně Veronika Vrecionová
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Jednání skončilo v 18.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP