(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosím opravdu o klid! Pardon, já vás musím opět přerušit. Máme dvacet minut do konce. Takže kdo chce poslouchat projednávaný bod, ať prosím vytvoří k tomu atmosféru. Chvilku ještě počkáme. Děkuji. Můžete pokračovat.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Ohrožena jsou vlastně pracovní místa kvalifikovaných absolventů škol zaměřených na cestovní ruch, kteří těžko hledají uplatnění, a narušen je i systém profesního vzdělávání průvodců. Tento problém se v minulosti řešil několikrát na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a také na podvýboru pro cestovní ruch a aktéři těch setkání se shodli na společném záměru, aby se maximálně tvrdě postupovalo proti těmto amatérským průvodcům, kteří tu neoprávněně podnikají. Hlavně nemáme kontrolu nad tím, co turistům vykládají.

Vláda schválila v minulém volebním období koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 až 2020, v níž je vymezení činnosti průvodce v cestovním ruchu zahrnuto. I proto bych tu chtěla podpořit tento návrh zákona, aby průvodcovská činnost byla závislá aspoň na odborné způsobilosti, i proto, že cestovní ruch má pro ekonomiku státu velký význam. Řada vyspělých zemí si proto hlídá a garantuje kvalitu průvodcovství.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já se marně snažím vždycky lokalizovat místo, odkud ten hluk vychází, a teď ho lokalizuji samozřejmě. Ano. Ale během projevu paní poslankyně mi připadalo, že všichni mají zavřená ústa, a přesto tady byl hrozný hluk. Takže máte zvláštní dar. Asi tady jsou někteří břichomluvci. (Pobavení.) Takže poprosím opravdu o klid, ať můžeme pokračovat dál.

Paní poslankyně Langšádlová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu mimořádně stručná vzhledem k času. I já jsem zaznamenala všechny ty výhrady, které tady zazněly, a ostatně zazněly také na pracovních setkáních, která jsme již absolvovali. Mám problém s tím, abychom převedli tuto činnost do vázané živnosti. Jsem si vědoma toho, že návrh, ta předložená novela má mnoho úskalí s dopady jak na průvodce v ČR, tak na zájezdy v zahraničí atd. Nicméně faktem je, že Praha má své problémy v tuto chvíli jak s kvalitou, tak s tím, že zřejmě část průvodců vůbec neplatí daně, a myslím si, že si tento problém zaslouží to, abychom se jím zabývali.

Chtěla jsem poděkovat kolegům z ANO, kteří předložili komplexní pozměňovací návrh, a chtěla bych se přimluvit za to, abychom tento tisk postoupili do dalšího čtení, abychom ho ani nevraceli, ani nezamítali, ale tím problémem se věcně zabývali a došli ke kompromisu, který bude přínosem pro situaci v Praze i v dalších městech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já zagonguji, protože se budeme blížit do finále. Nemám nikoho přihlášeného do obecné rozpravy, tím pádem končím obecnou rozpravu. Zeptám se na případná závěrečná slova. Máte zájem? Prosím, můžete. Prosím, máte slovo.

 

Členka rady hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, já chci především zdůraznit, že jsem poslouchala celou rozpravu, jednotlivé argumenty, a za Prahu chci říct, že pokud projevíte tu ochotu a pustíte ten zákon, který Praha považuje za důležitý, do dalšího čtení, že bude prostor o všech těch věcech debatovat. Proto nechci jednotlivě reagovat na jednotlivé výhrady, jenom bych vás chtěla poprosit o podporu toho návrhu. Je to vlastně stručný návrh. Pokud by se to vracelo k dopracování Praze, tak my bez toho, aby se tady na půdě Parlamentu o tom vedla debata, tak bychom třeba příště zase předložili návrh, který by se vám v něčem nelíbil.

Podle mého názoru, pokud si myslíte, že průvodcovská činnost potřebuje nějaké změny, nějaké zkvalitnění, tak to podpořte s tím, že my budeme za Prahu připraveni se účastnit debaty, s tím, že je možné pak v podrobném čtení, ve druhém čtení ten návrh pozměnit tak, aby byl naplněn cíl, který Praha sleduje, to znamená zkvalitnit průvodcovou činnost. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? (Ano.) Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Já bych chtěl pouze podotknout, jak již zaznělo z úst pana poslance Nachera i dalších, je zde připraven pozměňovací návrh, budou i dílčí další, určitě jakožto zpravodaj jsem připraven se účastnit, pakliže by si to přál výbor pro vzdělání, kulturu atd., na jejich jednání, nebo podvýboru, jak již jeden podvýbor o tom jednal, nebo podvýbor pro kulturu také už o tom může jednat, ale myslím si, že z diskuzí zaznělo, že tato oblast by měla být řešena, a myslím si, že na tom již bylo odpracováno tolik, že by bylo škoda, abychom nedali šanci, aby tato problematika byla vyřešena v příštích měsících. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V tuto chvíli přistoupíme k hlasování. Máme tady návrh na vrácení předloženého návrhu k dopracování. Takže první se každopádně hlasuje vrácení předloženého návrhu navrhovateli.

Takže zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro vrácení předloženého návrhu... (Požadavky na odhlášení.) Tak dobře, ukončuji hlasování. Považujeme toto hlasování za zmatečné.

Já vás všechny odhlásím. Už jsem vás ohlásil, tak se prosím přihlaste svými identifikačními kartami. (Technické problémy.) Odhlásím znovu. Přihlaste se prosím. (Někteří poslanci mají problém s přihlášením.) Tak znova se pokusím vás odhlásit. Přihlaste se. Jste všichni přihlášeni? (Ano.)

 

Přistoupíme k hlasování o vrácení předloženého návrhu k dopracování.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 276 přihlášeno 143 poslankyň a poslanců, pro 30. Návrh byl zamítnut.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 277 přihlášeno 145 poslankyň a poslanců, pro 27, návrh byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nikoho nevidím, přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 278 přihlášeno 149 poslankyň a poslanců, pro 144. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Prosím, pan poslanec Janda.***
Přihlásit/registrovat se do ISP