(16.20 hodin)
(pokračuje Pikal)

Máme zde bod 53, což je

 

53.
Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 247/ - prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 247/1. Z pověření zastupitelstva předložený návrh zákona uvede Hana Kordová Marvanová. Prosím, ujměte se slova, když chvilku počkáme, než se nám Sněmovna uklidní. (Prodleva.) Já bych vás, páni poslanci a paní poslankyně, vyzval ke klidu, ty, kteří chtějí projednávat něco jiného než živnostenský zákon, aby se případně přesunuli do kuloárů, aby se případně rozbily ty diskusní kroužky. Děkuji.

Myslím, že můžeme pokračovat. Prosím.

 

Členka rady hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová Dobrý den, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády. Dovolte mi, abych za hlavní město Prahu vám představila návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Účelem předložené novely je řešit problém, s kterým se potýká Praha dlouhodobě, a to konkrétně nejpozději od roku 2008, kdy průvodcovské služby v cestovním ruchu byly vyřazeny z vázané živnosti a kdy již nejsou podle zákona předepsány žádné kvalifikační předpoklady pro výkon této činnosti. V praxi jsou zaznamenávány zejména v centru Prahy při provádění před kulturními památkami, kterých je v Praze nespočet, jsou zaznamenávány případy nekvalifikovaného výkonu těchto služeb a poskytování nesprávných, nepravdivých či zavádějících informaci některými subjekty provozujícími průvodcovskou činnost bez příslušného vzdělání, protože dnes může živnost průvodce získat kdokoliv, komu je 18 let a má čistý trestní rejstřík.

Na základě těchto skutečností, že v praxi to činí obrovský problém, a myslím, že to není jenom problém Prahy, ale může to být problém i některých dalších měst, kde jsou důležité kulturní památky, tak naším záměrem je, a to podotýkám celého Zastupitelstva hlavního města Prahy, kdy tento návrh byl schválen už v minulém volebním období jinou koalicí, ale podpořilo to tentokrát i celé Zastupitelstvo hlavního města Prahy, to znamená napříč jak koalice, tak opozice... Já bych vás prosila, abyste tomu věnovali pozornost, byť možná pokud nebydlíte v Praze, tak to nemusíte vnímat jako takový velký problém, ale měli bychom věřit tomu, že na to upozorňují dlouhodobě různé subjekty působící v oblasti cestovního ruchu a průvodcovské činnosti. Konkrétně Sdružení průvodců České republiky, Asociace průvodců České republiky, Pražská informační služba, respektive Prague CzechTourism a další. Na základě těchto podnětů je navrhováno v tomto návrhu, aby opět byla zařazena činnost průvodcovská v cestovním ruchu do živností vázaných, kdy by podmínkou bylo dosažení příslušného vzdělání v cestovním ruchu nebo alespoň všeobecného vzdělání a prokázání určité praxe průvodcovské činnosti, anebo také na základě předložení dokladu o rekvalifikaci nebo dokladu o vykonání zkoušky.

Naším zájmem, zájmem Prahy a troufám si říct celé České republiky, by mělo být, aby byly zajištěny kvalitní činnosti odborně zdatných průvodců a jimi byly poskytovány takové služby, které by odpovídaly významu kulturního dědictví České republiky. Česká republika se řadí svým kulturním, ale i přírodním bohatstvím, historií mezi světové kulturní velmoci a tomuto postavení by měla odpovídat i úroveň informací, které jsou o ní, jejích památkách, tradicích, ale i současnosti poskytovány.

Dovolte mi tedy vás požádat o podporu tohoto návrhu s tím, pokud jej propustíte do dalšího čtení, tak se domnívám, že by pak mohla následovat ve výborech podrobná diskuse za účasti odborníků, kteří by vás podrobně mohli seznámit s tím, jak důležitá ta činnost je a proč je důležité zavést tuto regulaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Petr Dolínek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Dolínek: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předstupuji zde tedy jakožto zpravodaj pro prvé čtení novely zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, jejímž navrhovatelem je tedy Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Chtěl bych zdůraznit, že není to pouze zastupitelstvo minulé, které zde tento zákon doručilo, ale na prosincovém jednání, kde již bylo nové Zastupitelstva hlavního města Prahy, ten zákon byl navržen, nebo ta iniciativa byla použita ve stejném znění. To znamená, že i ve stávajícím složení zastupitelstva má plnou podporu. Zmocněna zastupitelstvem byla paní radní doktorka Marvanová, aby zde vystupovala a hájila tento návrh Prahy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP