Stenografický zápis 57. schůze, 7. června 2017


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Radek Vondráček


350. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke 100. výročí bitvy u Zborova /sněmovní dokument 6519/

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Leo Luzar


258. Návrh poslanců Robina Böhnische, Jiřího Koubka, Jiřího Junka, Jiřího Dolejše, Martina Komárka, Romana Sklenáka, Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 742/ - třetí čtení

Poslanec Robin Böhnisch
Poslankyně Kristýna Zelienková
Poslanec Milan Šarapatka
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Ivan Adamec
Poslankyně Kristýna Zelienková
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Ivan Adamec
Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová
Poslanec Pavel Plzák
Poslankyně Helena Válková
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jiří Valenta
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Jiří Dolejš
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Jiří Zlatuška
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Ondřej Benešík
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Jiří Junek
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Josef Kott
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Josef Kott
Poslanec Josef Hájek
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Josef Kott
Poslanec Miroslav Kalousek


291. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1003/ - třetí čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Petr Kořenek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Petr Bendl
Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Zemek
Poslanec František Adámek
Poslanec Václav Zemek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1067/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Daniel Korte


265. Vládní návrh zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže) /sněmovní tisk 991/ - třetí čtení

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Kučera


262. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 855/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Martin Kolovratník


352. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ondřej Benešík
Poslankyně Kristýna Zelienková
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec František Laudát
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Jiří Koubek
Poslankyně Kristýna Zelienková
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Poslanec Karel Fiedler
Poslankyně Kristýna Zelienková
Poslanec Martin Kolovratník


353. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Zbyněk Stanjura


354. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Poslanec Martin Kolovratník


355. Návrh na volbu členů Rady České televize

Poslanec Martin Kolovratník


356. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Roman Sklenák


357. Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 13.29 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.00 hodin.)

Místopředseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Martin Kolovratník


354. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Poslanec Martin Kolovratník


355. Návrh na volbu členů Rady České televize

Poslanec Martin Kolovratník


356. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Martin Kolovratník


357. Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Místopředseda PSP Radek Vondráček


38. Návrh poslanců Václava Votavy, Jaroslava Klašky, Ondřeje Benešíka, Adolfa Beznosky, Jiřího Dolejše, Františka Laudáta, Petra Gazdíka a Karla Raise na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1019/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Dolejš
Místopředseda PSP Radek Vondráček

(Jednání bylo přerušeno od 15.11 do 15.15 hodin.)

Poslanec Ondřej Benešík
Místopředseda PSP Radek Vondráček
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Jiří Dolejš


39. Návrh poslanců Romana Váni, Milana Chovance, Igora Jakubčíka, Zuzky Bebarové Rujbrové, Bronislava Schwarze a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 1021/ - druhé čtení

Poslanec Roman Váňa
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Martin Lank
Poslanec Bohuslav Chalupa


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 903/ - druhé čtení

Poslanec Karel Rais
Poslanec Karel Fiedler
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Michal Kučera
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Ivan Adamec
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Pavel Kováčik
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Jaroslav Zavadil
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Roman Sklenák
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Jana Hnyková
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Simeon Karamazov
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Petr Bendl
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno od 17.21 do 17.29 hodin.)
(Jednání přerušeno v 17.30 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Faltýnek


351. Informace předsedy vlády ke zvýšení platů pracovníků v sociálních službách

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Roman Sklenák
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Ivan Adamec
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Pavel Kováčik
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaroslav Foldyna
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 19.07 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP