Sněmovní tisk 855
Novela z. o zpravodajských službách ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 6. 2016.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 855/0 dne 30. 6. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 639/16, PID RACKA89EAKKR.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 7. 2016 (usnesení č. 302). Určil zpravodaje: Ing. Václav Klučka a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1341).

 • V
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 6. 10. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 855/1 (doporučuje schválit).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 6. 10. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 855/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 11. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 855/3 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 24. 11. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 855/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 11. 2016 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 11. 2016 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 855/5, který byl rozeslán 30. 11. 2016 v 9:21.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 21. 12. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 855/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 1. 2017 na 54. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 167, usnesení č. 1528).

 • V

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 855/8, který byl rozeslán 17. 5. 2017 v 13:03.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 6. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 855/9 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 6. 2017 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1695).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 22. 6. 2017.
  Návrh zákona 21. 7. 2017 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 7. 2017 poslancům jako tisk 855/10.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 7. 2017 poslancům jako tisk 855/11.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 5. 9. 2017 na 60. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 15, usnesení č. 1793).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 9. 2017.
  Prezident zákon podepsal 12. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 6. 10. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 111 pod číslem 325/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5311Roman Váňa10772-15124.doc (33 KB) / PDF (236 KB, 2 strany) 29. 11. 2016 v 13:56:12
5874Marek Benda11335-16025.docx (17 KB) / PDF (475 KB, 3 strany) 24. 2. 2017 v 10:31:45
5875Marek Benda11336-16026.docx (17 KB) / PDF (476 KB, 3 strany) 24. 2. 2017 v 10:32:26
5877Marek Benda11338-16028.docx (21 KB) / PDF (341 KB, 4 strany) 24. 2. 2017 v 10:43:57
6363Jana Lorencová11824-16930.docx (22 KB) / PDF (320 KB, 3 strany)
11824-16931.docx (22 KB) / PDF (320 KB, 3 strany)
 16. 5. 2017 v 14:15:39


Deskriptory EUROVOCu: činnost orgánů, činnost základních institucí, důvěrná informace, kontrolní moc, organizovaný zločin, parlamentní kontrola, pravomoc instituce, tajná služba, veřejná bezpečnost

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)