(10.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Adamec. Poté bude reagovat paní poslankyně Zelienková. Prosím, pane poslanče. A poprosím o klid v sále. Děkuji.

 

Poslanec Ivan Adamec: Vidím, že vás to pobavilo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové... (Zvoní řečníkův mobilní telefon.) Pardon, omlouvám se.

Aby to nezapadlo, tak nejdřív bych chtěl sdělit kolegovi poslanci Kalouskovi, že nejsem horník, ale jsem z hor. To bych pochopil, že si to spletl. On se mi za to omluvil, ale jsem rád, že chápe, že to není totéž.

Ale nerad bych, aby tady zapadla ta má poznámka a ta má otázka. A mrzí mě, že tady dneska není nikdo z Ministerstva zemědělství. (Z vlády je v sále přítomen jen premiér Sobotka a ministr Brabec.) Mě by fakt zajímala struktura obchodu s touto komoditou. Fakt mi to strašně ulehčí rozhodování, jestli mám tento zákaz podpořit, protože obecně jsem proti jakýmkoli regulacím. A to je otázka té etiky.

Mimochodem to připomenutí otrokářství - tak možná to nevíte, ale ve středověku byl jeden stát velmi úspěšný v obchodování s otroky a bylo to území dnešní České republiky, jenom aby bylo mezi námi jasno. Naši předci to uměli velmi dobře. A vůbec si nejsem jistý, že otrokářství ve světě skončilo v některých lokalitách. Ale je potřeba proti tomu bojovat, protože to je úplně jiný kalibr než chov zvířat kvůli kožešině.

Takže bych prosil, kdyby mi na to někdo odpověděl. Protože pokud většina produkce jde do zahraničí, tak pak nevidím důvod, abychom to tady dělali my, abychom se podíleli na tomto možná nepříliš etickém konání, protože pokud ty kožešiny kupují někde jinde, tak ať si to tam taky dělají, pokud jim to firmy dovolí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Zelienková, poté pan poslanec pan předseda Kučera. Máte slovo.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího milá bývalá kolegyně Jano Pastuchová, možná sis nevšimla, ale ten kožich byl umělý, na rozdíl od vašeho šéfa, který kupuje své manželce kožichy za miliony. A vy, celý poslanecký klub, obracíte názor jako jeden muž podle toho, jak se rozhodne váš šéf. Já bych si nikdy pravý kožich nekoupila. (Nesouhlasné reakce z lavic ANO. Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kučera, poté s faktickou poznámkou pan poslanec Böhnisch. A poprosím trochu o ztišení v sále. Děkuji.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuju za slovo. Víceméně bych jenom velice rád odpověděl -

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ještě jednou poprosím o klid. Hladina hluku je vyšší, než potřebujeme.

 

Poslanec Michal Kučera: Velice rád bych odpověděl svému předřečníku panu poslanci Adamcovi, který se ptal, jak velký ten sektor podnikání tady je. Víceméně si mu dovolím odpovědět otázkou. Jak velký ten sektor by chtěl mít? Stačilo by mu, kdyby to bylo 10 klecí? 50 klecí? 100 klecí? To by už pro to ruku zvedl? Chci říct, že i kdyby to byla jenom jedna klec, tak stojí za to tento zákon schválit. (Tleská poslanec Koubek.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Nyní s faktickou poznámkou pan navrhovatel. Prosím.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. První poznámka se týká vystoupení pana kolegy Adamce. S tímhle produktem, s kožešinou, samozřejmě funguje volný trh, funguje to přes různé mezinárodní burzy. Realita je taková, že produkce českých farem se v drtivé většině vyváží a zpracovává v zahraničí. To se tedy týká těch pravých kožešin.

Abych trošku obohatil debatu o umělých a pravých kožešinách, lze to vyzkoušet například tak, že umělá kožešina by měla hořet, pravá kožešina se škvaří. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Adamec. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, pane premiére, kolegyně, kolegové, musím zareagovat na kolegu Kučeru. Mrzí mě, že nepochopil smysl mého dotazu. Mně vůbec nejde o to, jestli tady máme mít jednu klec, dvě klece, deset klecí, podle toho, jak se vyváží ven. Mně jde jenom o to, jestli vůbec je to smysluplné tady mít těch devět farem, nebo kolik jich je, když třeba 80 nebo 90 % produkce jde ven. Je to o tom, jestli je tady mít, nebo nemít. Nic jiného jsem tím nesledoval.

A to, jestliže bychom tady měli takzvaně týrat zvířata proto, aby si zahraniční zákazníci kupovali kožešiny, mi připadá opravdu, je to tak, ať si to zařídí někde jinde, a ne v České republice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tím jsme vyčerpali faktické poznámky. A jako další řádně přihlášená je paní poslankyně Bebarová Rujbrová, které tímto dávám slovo. Prosím.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Sděluji, že nemám ve skříni norkový kožich. V trezorové skříni mám několik dlouhých zbraní a střílím s nimi lišky. V loňském roce jsem ulovila čtyři. Nelovím je kvůli límci, ale kvůli přírodní rovnováze. Při přemnožení lišek a dalších také kožešinových zvířat nám ubývají zajíci, koroptve, bažanti. Budeme v příštím volebním období přijímat zákony na jejich ochranu? Nebo dojde také na lidi?

V tuto chvíli tady nejsem, abych vyjadřovala svůj osobní postoj, ale abych informovala o postoji 46 637 petentů, kteří podepsali petici požadující zákaz chovu kožešinových zvířat. O podpoře veřejnosti k tomuto tématu svědčí i řada mailů, které dostáváme. A nepochybně podporuje zákaz chovu kožešinových zvířat i pražský magistrát, když parkoviště, které nám je upřeno, dal k dispozici protestujícím včetně toaletní budky.

Chci jenom říct, snažme se o rovnováhu a zastávejme se těch, kteří to potřebují. Doufám, že dojde i na Babišova kuřata. Děkuji vám. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Také vám děkuji. Dovolte mi, abych přečetl omluvu pana poslance Tejce, který se omlouvá z dnešní schůze Poslanecké sněmovny z osobních důvodů.

A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Plzák, poté s faktickou poznámkou paní poslankyně Válková. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. (Mluví potichu.) Omlouvám se za hlasovou indispozici.

Měl bych na předkladatele jeden dotaz. Tento zákaz se týká pouze kožešinových zvířat. A jak je to se zvířaty, která dávají kožešinu a zároveň maso? Jestli ta budou také zakázána... Protože já si pamatuji ze základní školy, že můj spolužák měl dědečka, který choval nutrie, a nosil mi ochutnávat výborné klobásy. A jestli tedy nutrii považujeme pouze za kožešinové zvíře, anebo je to i zvíře, které může dávat produkty jaksi potravinové. Kam ji zařadíme? Děkuji. (Poznámka předkladatele: K tomu se dostaneme.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Válková.

 

Poslankyně Helena Válková: Dobrý den. Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, chtěla bych jenom uvést na správnou míru, stačí pro to stoprocentně tahle faktická poznámka, že klub ANO rozhodně není, jak to tady možná vypadalo z vystoupení jedné mé předřečnice, bývalé kolegyně, paní poslankyně Kristýny Zelienkové, v těchto otázkách zaměřený tak, jak tady nastínila. Já například a řada kolegyň poslankyň jsme od začátku podporovaly zákaz, a dokonce i v tom přísném režimu, to znamená, teď bych řekla do konce roku 2019, právě z těch důvodů, které už tady předestřeli někteří, kteří jsou stejného názoru. Čili opravdu to není pravda. Klub ANO se skládá z jednotlivců a ti měli možnost se svobodně vyjádřit. A doufám, že už převaha z nás podporuje zákaz. A jediná neshoda je, ke kterému dni by tak mělo být. Já a některé moje kolegyně se hlásíme k tomu nejbližšímu datu, to znamená roku 2019. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s řádnou přihláškou paní poslankyně Olga Havlová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych především chtěla pozdravit naše ochranáře, kteří jsou na galerii, poděkovat jim za tu kampaň, která byla tak jako masírující, a myslím si, že se neminula účinkem, že dneska Sněmovnou projde zákaz chovu kožešinových zvířat. Ale já bych to trošku ještě otočila a byla bych moc ráda, kdyby mě ochranáři poslouchali a potom se toho taky chytli. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP