(11.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pana poslance Michala Kučery, ano, o tom budeme hlasovat. K proceduře, pane poslanče, hlásíte se? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Já jenom mám pocit, že nezaznělo, že bude-li přijat zemědělský výbor, pak jsou všechny ostatní pozměňovací návrhy nehlasovatelné, stáhneme-li to céčko.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se zeptám pana zpravodaje, je-li tomu tak.

 

Poslanec Josef Kott: Ano, děkuji za doplnění. Je tomu tak. Pokud bude přijat pozměňovací návrh zemědělského výboru, jsou ostatní pozměňovací návrhy dále nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. Ještě k proceduře pan poslanec Hájek. Prosím.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych si dovolil přednést alternativní návrh procedury. Jsem také předkladatel novely tohoto zákona, nebo tohoto zákona. Mimo jiné jsem také místopředseda výboru pro životní prostředí. Takže po diskusi s kolegy, a zaznělo to i tady v rozpravě, když se diskutovalo o upřednostnění varianty E1, takže z tohoto titulu ta moje navržená úprava, alternativní úprava, se týká těchto změn, že bychom za prvé prohlasovali návrhy legislativně technických úprav, budou-li v rozpravě ve třetím čtení předneseny. Jako druhý bod bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu poslance Robina Böhnische vedeném pod bodem E varianty 1 en bloc, jedním hlasováním, to je víceméně ukončení těchto farem k 31. lednu 2019. Jako třetí bod hlasování by se hlasovalo o pozměňovacím návrhu opět kolegy Böhnische pod písmenem E2, to je ta varianta 31. ledna 2021. A od bodu 4 bychom se potom vrátili víceméně k původní variantě, kterou byl návrh zemědělského výboru, který tady ocitoval kolega Kott. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, ale požádal bych vás, pane poslanče, abyste to zkonzultoval s panem zpravodajem, protože poté bychom museli hlasovat také o pozměňujícím návrhu pod písmenem A, a v případě, že by to áčko bylo přijato, tak to blokuje všechny další pozměňující návrhy. To znamená, zkonzultujte to nejdřív s panem zpravodajem, ten postup.

Paní poslankyně, máte slovo - k proceduře.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, dámy a pánové. Jelikož dneska, jak to vypadá, ať se bude hlasovat, jak se bude hlasovat, stejně to dopadne špatně, tak já každopádně v reakci na kolegu Hájka bych ráda navrhla změnu procedury, a to tak, že legislativně technické úpravy, pokud vím, načteny nebyly, takže prvně bychom hlasovali o bodu E Robina Böhnische variantě 2, poté E variantě 1, a poté zachovat proceduru, tak jak byla. V podstatě jenom přehazuji E1, E2, tak jak to načetl kolega Hájek.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, eviduji váš návrh. Nyní pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Já tedy nevím, já myslím, že to je zmatečné, jak to říká pan kolega Hájek, protože tu proceduru bychom museli dopracovat celou, protože některé věci by byly nehlasovatelné v okamžiku, kdy bychom hlasovali v pořadí, o kterém pan kolega Hájek mluvil. Tudíž nebudeme-li mít aspoň trochu toho na stole, abychom se v tom lépe orientovali, můžeme se v tom celém ztratit. Varuji před tím!

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Pan kolega Hájek k proceduře. Prosím.

 

Poslanec Josef Hájek: Já to dopřesním. To znamená, v případě přijetí pod bodem 2 varianty E1 jsou ostatní pozměňovací návrhy nehlasovatelné. V případě, že projde, nebo neprojde E1 a bude se hlasovat o variantě E2 a tato projde, tak jsou zase další pozměňovací návrhy nehlasovatelné. Pokud by neprošel E1, E2, tak začínáme bodem 4, který je pozměňovací návrh písm. A, a pokračuje to bodem D, potom varianta 2, bodem D varianta 1, bodem B a bodem C víceméně ne, protože kolega Kučera ho stáhl. Takže by to končilo sedmičkou. Já si myslím, že je to jasné, logické a pochopitelné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Takže v tento moment máme tři návrhy procedury. Když bych to vzal od konce, nejprve bychom hlasovali o návrhu procedury paní poslankyně Pěnčíkové, poté pana poslance Hájka a poté o návrhu, který předložil garanční výbor. Pane zpravodaji, je tomu tak?

 

Poslanec Josef Kott: Ano, je tomu tak. Prvně budeme hlasovat o protinávrhu poslankyně paní Pěnčíkové.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Táži se, zda jste rozuměli návrhu procedury, kterou přednášela paní poslankyně Pěnčíková, nebo je potřeba ji zopakovat? Nikdo nevznáší námitku.

 

V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh procedury hlasování, tak jak jej přednesla paní poslankyně Pěnčíková, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 253, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro návrh 30, proti 91. Tento návrh procedury hlasování byl zamítnut.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Hájka. I zde se táži, zda je potřeba zopakovat postup hlasování. Není potřeba, všichni víme, o čem se hlasuje.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro proceduru, tak jak ji navrhl pan poslanec Hájek, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 254, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro návrh 117, proti 17. Tento návrh hlasování byl přijat.

 

Tím pádem o posledním návrhu, který předložil garanční výbor, nebudeme hlasovat.

Já vás tedy požádám, pane zpravodaji, abyste nás provedl jednotlivým hlasováním a sdělil k jednotlivým pozměňovacím návrhům stanovisko garančního výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Takže jako prvé bychom hlasovali o stažení pozměňovacího návrhu pod písm. C.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 255, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro návrh 158, proti jeden. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a pozměňovací návrh pod písm. C byl stažen. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Josef Kott: Jako druhé hlasování bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pana poslance Romana Böhnische uvedených pod písm. E varianta 1 en bloc, jedním hlasováním.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko garančního výboru? (Garanční výbor nedoporučuje.) Stanovisko předkladatele? (Souhlas.)

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 256, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro návrh 115, proti 19. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Josef Kott: Protože byly přijaty tyto pozměňovací návrhy, jsou ostatní pozměňovací návrhy nehlasovatelné a žádám vás, pane předsedající, abyste nechal hlasovat o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Robina Böhnische, Jiřího Koubka, Jiřího Junka, Jiřího Dolejše, Martina Komárka, Romana Sklenáka, Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 742, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 257, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro návrh 132, proti 9. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk.)

 

Končím projednávání tohoto zákona a s přednostním právem se hlásí pan poslanec Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych jako jeden z předkladatelů poděkoval těm poslancům ANO, kteří byli původně proti tomuto návrhu, změnili stanovisko a podpořili ho. Ať už byl motivem soucit s malými zvířátky, nebo strach z velkého zvířete, podpořili jste dobrou věc. Děkuji vám. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP