(10.40 hodin)

 

Poslanec Karel Fiedler: Nechtěl jsem k tomuto tématu vystupovat, ale debata, která tady probíhá, mě k tomu nutí. Já jen navážu na paní poslankyni Němcovou a tady k panu kolegovi Böhnischovi. Já také čekám na tu odpověď, jestli ochránci zvířat podnikli kroky k tomu, když vyvěšují ty fotky, tak aby jednala veterinární správa. To by mě velmi zajímalo. Protože to jejich počínání, ať se na mě nezlobí, já pokládám za naprostý exhibicionismus a pokrytectví. Zaznělo to tady už několikrát, je to prostě zaměřeno pouze na určitou část zvířat. Při prvním nebo druhém čtení, myslím, že při prvním, když tady byl pan ministr Jurečka, ono to trošku zapadlo, on pan ministr Jurečka velmi správně už v prvním čtení říkal, ať si uvědomíme, že se to týká pouze nějaké části a že na ostatní zvířata - já si dokážu představit zvířata v klecích, v teráriích nebo slepice, které snášejí vejce a jsou v malých kotcích nebo budkách - vůbec nehledíme.

Je to pokrytectví a exhibicionismus. Ať se na mě nezlobí ti aktivisté, kteří tam předvádějí na Malostranském náměstí to, co předvádějí, protože absolutně ignorují problémy jiných zvířat. Jak správně řekla kolegyně Hnyková a pan místopředseda Bartošek, kdybychom takové úsilí věnovali pomoci týraným dětem, bylo by to určitě záslužnější.

Já si tady zase přihřeji svoji polívčičku. Já jsem tady několikrát navrhoval, abychom se zabývali častokrát zbytečně pronásledovanými, nechci říci slovo vyloženě týranými osobami, které nahánějí exekutoři a účtují si několikanásobně poplatky za to, když exekuce jsou vícenásobné, místo toho, aby byly jednotné. Tohle Sněmovna také odmítla tak jako to, co zmiňoval pan místopředseda Bartošek, což je velmi smutné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kováčik a připraví se paní poslankyně Válková. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, dovolte mi, abych vyjádřil podiv nad touto již poněkolikráte pokračovanou iracionální debatou. Iracionální pro ostatní, kteří se raději vyjadřují jasně a zřetelně, nerozumnou debatou.

A když už hovoříme o tom, co je třeba přednostně udělat, já jsem také pro, abychom projednávali tisk 943, sociálně-právní ochranu dětí. Když se to mělo zařazovat, tak v hlasování bylo ČSSD pro 2, proti 16, zdrželo se 21, ANO pro 3, proti 7, zdržení 30, KSČM pro 28 všech přítomných, ODS pro 13 všech přítomných, KDU pro všech 11 přítomných atd. atd. To je konkrétní argument o tom, o čem je tady řeč.

Prosím pěkně, zemědělský výbor, který, bych řekl, má - a nechme stranou ty pokrytecké řeči o tom, co by se mělo zakázat, ale dovoz sem může pokračovat, to je velké pokrytectví. Ničíme mimochodem jednu z největších fabrik, kterou tady máme v oboru, KARA Trutnov. Tak jako dobře, zemědělský výbor, tomu to náleží věcně, přijal velmi rozumné kompromisní řešení, které zabrání dalším sporům o kompenzace podnikatelům, kterým bereme jejich podnikání. Podle mého soudu tu věc vyřešíme právě tím, že podpoříme návrhy zemědělského výboru a přestaneme už se tady o to přetahovat, protože jestli příště bude před Sněmovnou nebo na Malostranském náměstí tábořit jakákoliv jiná nátlaková skupina, a tvrdím, že jde o nátlakové skupiny podobně jako nedávno v některých tématech okolo registru smluv, a pokud jim budeme dále podléhat, potom jsme tady zbyteční, nechť sem nastoupí oni a hlasují o těch věcech oni.

Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní paní poslankyně Válková, připraví se pan poslanec Junek s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Pane předsedající. Já snad půjdu dobrým příkladem. Já se té faktické poznámky vzdám, protože vidím, že to nikam nevede a že jsme stejně rozděleni na dva tábory. Chtěla jsem se tady jen ohradit proti tvrzení, že klub ANO by snad bojkotoval zařazování a projednávání zákona, který by měl zamezit nebo snížit rizika syndromu týraných dětí, ale nebudu tak činit, vzdávám se své další poznámky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Junek s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Jiří Junek: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom víceméně odpovědět paní poslankyni Němcové - která tady není -, když se nás ptala, jestli jsme jako předkladatelé případně reagovali, když jsme byli svědky nějakého týrání atd.

Já jako předkladatel chci říci následující. Já jsem navštívil jednu z těch farem, žádného týrání jsem si tam nevšiml. Ale o tom to právě je. Já jako předkladatel jsem se k tomuto zákonu podepsal, abych řekl, že mi prioritně vadí chov zvířat jenom čistě pro kožešinu. To je ten důvod toho, proč jsme to předkládali. Takže tady máme dva tábory. Jednomu to vadí, druhému to nevadí. Ten, komu vadí, že se chovají zvířata pro kožešinu a zabíjejí, ten podpoří tento zákon. Komu to nevadí, nepodpoří to. To je celé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktická poznámka - pan poslanec Jiří Mihola. Prosím.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem návrh zákona na ochranu zvířat připodepsal, takže je logické - a dlouhodobě to říkám i do médií - že návrh podpořím, a to ve znění, jak ho předkládá kolega Böhnisch.

Ale trvám na tom, a včera jsem to říkal i na naší tiskové konferenci, etické záležitosti jsou spojité nádoby. To není oddělené. Tady se musím vymezit i vůči kolegovi Zlatuškovi vaším prostřednictvím. A při vší úctě, prostě není možné, aby člověk zůstal v pozadí. Jakkoli říkám, že je dobré, že jsme ve finále tohoto zákona na ochranu zvířat, a podpořím jej a nabádám k tomu i své kolegy, tak považuji za ostudné - zdůrazňují za ostudné -, že návrh na sociálně-právní ochranu dětí předložený senátorem Papouškem, který podporujeme, se ještě nedostal ani na pořad jednání. Doufám, že to budeme schopni napravit už zítra. Předložím tento návrh k projednání a věřím, že ti, co dnes podpoří zákon na ochranu zvířat, se nebudou bát zvednout ruku také pro tento senátní návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Kováčika. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Tady zazněla jedna věc, která nadále tu debatu eskaluje a spíše nás vede k nejistotě než k jistotě při rozhodování - komu vadí, že se zabíjejí kožešinová zvířata kvůli kožešině, nechť zákon podpoří, komu to nevadí, nechť ho nepodpoří. To je veliká demagogie. Já se takto můžu ptát, komu vadí, že se zabíjejí prasátka kvůli řízkům, komu vadí, že se to nebo ono, komu vadí, že podporujeme tvorbu obnovitelných surovin, kterou kožešina je na rozdíl od umělé kožešiny z ropy atd. Je to demagogie, stejná jako ta otázka, komu vadí, že se zabíjejí kožešinová zvířata. To je ale vedlejší, co jsem chtěl sdělit.

To hlavní, co jsem chtěl sdělit, je, že ta sáhodlouhá debata nevedla k nějakému sjednocení nebo alespoň k vyloučení extremit a k nastolení nějakého směru v názorech. Jsou tady i názory, že farmy se prostě zavřou a zvířata se pustí do volné přírody, takzvaně na svobodu. To ublíží nejen té přírodě, ale i těm zvířatům, to je zvrácené.

Proto, jestliže chceme vytvořit určitý prostor, aby se přece jenom pokusil prosadit zdravý rozum a sjednotit trošku přístup k pozměňovacím návrhům, dávám procedurální návrh na vrácení do druhého čtení. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Jedná se o procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy, protože se jedná o procedurální návrh.

Přivolám kolegy a kolegyně z předsálí. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Já vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami. Ještě počkám, až se vrátí kolegové a kolegyně z předsálí. (Chvíli čeká.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP