(10.50 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Padl zde návrh na opakování druhého čtení tohoto zákona.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby tento návrh zákona opakoval druhé čtení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 252, přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro návrh 33, proti 98. Tento návrh byl zamítnut.

 

My tedy budeme pokračovat v rozpravě. Eviduji přihlášky faktické, první eviduji přihlášku pana poslance Šincla. Není tomu tak. Jako další je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Jiří Koubek. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane místopředsedo. Jenom stručně zareaguji. Tady ctěná kolegyně paní Němcová položila dotaz, pokud se nemýlím dvakrát, nebylo jí odpovězeno. Já se tedy jenom pokusím. Ty záběry, které byly pořízeny, byly předány Státní veterinární správě. Tam se tedy musíme pak obrátit a zjistit, jak s nimi naložila. Já to nevím. Byly nějaké záběry pořízeny, které jsme viděli, o tom týrání a byly předány. Ten výsledek nemám. Vyzývala jste předkladatele, abychom na toto zareagovali, tak reaguji takto. Ale přiznám se, tyto záběry pro mě třeba jako pro předkladatele nejsou rozhodující. Pro mě už je týrání to, jakým způsobem jsou ty šelmy chovány kvůli luxusu. Ale tu debatu posouváme někam jinam. Jenom jsem chtěl ve slušnosti prostřednictvím pana předsedajícího vám odpovědět.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Jako další řádně přihlášený pan poslanec Herbert Pavera.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné dopoledne. Moc se omlouvám, dámy a pánové, vážený pane předsedající, pane premiére, členové vlády, byl jsem přihlášen už před více než půl hodinou, dostal jsem se teprve teď na řadu, budu tedy velice stručný.

Jen bych panu kolegovi Kováčikovi prostřednictvím pana předsedajícího vzkázal, že ani na mě klece nemají žádný vliv. Já už jsem byl rozhodnutý pro ten zákon, že ho podpořím, odpočátku a nenechávám se takovýmito věcmi nijak ovlivňovat, protože vím, že veřejné mínění je silné, ale mám vlastní rozum a jednám podle svých uvážení.

Chtěl bych jen vysvětlit, proč kolega Kučera stáhl ten můj pozměňovací návrh, protože on ho načetl, když jsem tady nebyl. Ten pozměňovací návrh k zákonu měl umožnit Ministerstvu zemědělství vydat mimo jiné i vyhlášku o chovu psů a koček, ale protože už existuje stávající vyhláška o chovu psů, tak Ministerstvo zemědělství slíbilo, že nejpozději do jednoho roku vydá novelizovanou vyhlášku o chovu psů, do které zařadí podmínky, jak velké mají být kotce pro psy, kolik vrhů může mít maximálně fena a podobně, jak často má být krmený, jak má být převážený a tak dále, což v současné vyhlášce chybí, tak aby veterinární správa mohla lépe kontrolovat chov psů, útulky a podobně, aby opravdu zvířata měla lepší podmínky. Takže věřím, že opravdu tak jak Ministerstvo zemědělství slíbilo, že tuto vyhlášku vydá, tak to učiní, proto jsme tento návrh stáhli a věříme, že se dočkáme toho, že veterinární správa bude mít mnohem lepší možnosti k tomu, aby mohla kontrolovat i množírny, i jiné chovatele, případně i útulky.

Jinak bych chtěl moc poděkovat všem za diskusi, za podporu. Věřím, že všichni už jsou rozhodnuti případně podpořit novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání s tím, že zakážeme kožešinové farmy k lednu 2019. Proto si myslím, že když jednoduše v proceduře hlasování předřadíme bod E1 hned na začátek, tak nemusíme o dalších pozměňovacích návrzích už vůbec hlasovat. A já vám samozřejmě za případnou podporu děkuji.

Také bych chtěl poděkovat moc - a já to musím tady říct - svým dcerám, které mě v této věci velmi podporují, které pomáhají nejenom zvířatům, ale pomáhají i právě opuštěným lidem. Také mým známým, přátelům, kteří pečují, hledají domovy opuštěným zvířatům i opuštěným lidem. Takže mám kolem sebe spoustu lidí, kteří jak o zvířata, tak o lidi opravdu pečují, a já jim za to moc moc děkuji a věřím, že se někdy vrátíme i k tomu zákonu na pomoc, na ochranu dětí a že se vrátíme i k zákonu na ochranu zvířat proti týrání, aby obce a města byly i chráněny proti tomu, aby musely pečovat o stovku psů nebo o stovku koní a podobně, protože to není v silách žádné obce, aby toto finančně ukočírovala. Já vám děkuji za pozornost a děkuji vám také za podporu tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. (Velký hluk v sále.) Požádám vás, kolegové a kolegyně, o ztišení, rozprava stále pokračuje. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Ano, já musím potvrdit, že kolega předřečník i v zemědělském výboru měl toto stanovisko, také podle něj hlasoval, nicméně byl ve výrazné menšině, a byl tedy zemědělským výborem, nebo ostatními přítomnými členy a členkami zemědělského výboru výrazně přehlasován. Tam jsme současně ale stanovili i jakýsi postup, podle kterého bychom tady měli hlasovat. Jsme výborem, který se problematikou dlouhodobě zabývá, a já bych chtěl poprosit, abychom beze všech emocí a beze všeho patosu skutečně na výbor, který má problematiku chovu v gesci, reagovali pozitivně. Mně to totiž připadá, jako kdybychom pod nějakým, já nevím, jakým jiným dojmem se tady pokoušeli napravovat věci, které jdou z rozpočtového výboru, s tím, že přece musíme tomu rozpočtovému tématu rozumět daleko lépe než sám rozpočtový výbor a tak podobně. Pojďme se zklidnit. Když už neprošlo to vrácení do druhého čtení a znovuuchopení chladného rozumu do rukou, tak pojďme aspoň hlasovat podle toho, jak tu proceduru navrhl zemědělský výbor. Přestaňme se bavit o tom, jestli vypustíme lišky a norky, museli bychom potom vypustit i ta kuřata, aby se ty lišky a ti norci měli čím živit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Táži se, zda někdo další se ještě hlásí do rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím. Je-li tomu tak, rozpravu končím. A nyní se táži na závěrečná slova pana navrhovatele a zpravodajů. Pan navrhovatel si nechce vzít slovo, pan zpravodaj také ne. V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Zavolám kolegyně a kolegy z předsálí.

Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, zemědělský výbor jako výbor garanční navrhl následující proceduru. Protože zde padl návrh na stažení pozměňovacího návrhu pod písmenem C, tak to bychom hlasovali jako první. Nebyly zde načteny žádné legislativně technické úpravy, takže by jako druhé hlasování následovalo hlasování o pozměňovacích návrzích zemědělského výboru vedené pod písmenem A en bloc jedním hlasováním. Následovalo by hlasování poslance Josefa Kotta vedené pod písmenem D varianta 2 en bloc jedním hlasováním, následuje hlasování o pozměňovacích návrzích poslance Robina Böhnische vedené pod písmenem E varianta 2 en bloc jedním hlasováním. Další hlasování - pozměňovací návrhy poslance Josefa Kotta vedené pod písmenem D varianta 1 en bloc jedním hlasováním. Jako šesté hlasování pozměňovací návrhy poslance Robina Böhnische vedené pod písmenem E varianta 1 en bloc jedním hlasováním. Jako sedmé hlasování pozměňovací návrhy výboru pro životní prostředí vedené pod písmenem B en bloc jedním hlasováním a poté bychom hlasovali o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Na začátku jsem přeslechl stažení pozměňovacího návrhu - rozuměl jsem tomu dobře?

 

Poslanec Josef Kott: Ano, jedná se o pozměňovací návrh vedený pod písmenem C.***
Přihlásit/registrovat se do ISP