Stenografický zápis 57. schůze, 8. června 2017


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík


342. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Leo Luzar
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno v 9.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.00hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura


244. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 1093/ - prvé čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Rom Kostřica
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Zbyněk Stanjura


53. Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Jany Černochové, Petra Fialy, Ivana Adamce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 966/ - druhé čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ladislav Šincl
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


49. Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Hany Aulické-Jírovcové, Markéty Wernerové, Kristýny Zelienkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 238/ - druhé čtení

Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Jan Farský
Poslanec Marek Černoch


345. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Josefa Novotného a poslance Jaroslava Borky

Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Matěj Fichtner
Poslanec Jaroslav Borka
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.04 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.34 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Martin Plíšek


229. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 30. října 2016 /sněmovní tisk 996/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Leo Luzar
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 13.03 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík


343. Ústní interpelace

Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jiří Koubek
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Jiří Koubek
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Jiří Koubek
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Jiří Holeček
Poslanec Antonín Seďa
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Antonín Seďa
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslankyně Jana Lorencová
Poslanec Martin Lank
Poslankyně Věra Kovářová
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslankyně Věra Kovářová
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Jiří Holeček
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Antonín Seďa
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Antonín Seďa
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo v 15.27 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP