Sněmovní tisk 991
Vl.n.z. o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 12. 2016.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 991/0 dne 13. 12. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1128/16, PID KORNA7XBELK9.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 12. 2016 (usnesení č. 350). Určil zpravodaje: Ing. Michal Kučera a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 14. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 14. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1595).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 3. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 991/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 991/2, který byl rozeslán 17. 5. 2017 v 11:52.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 1. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 991/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 6. 2017 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 276, usnesení č. 1694).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 22. 6. 2017.
  Zákon Senátem schválen 20. 7. 2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 18. 8. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 90 pod číslem 262/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6368Marek Černoch11829-16936.doc (36 KB) / PDF (209 KB, 3 strany) 16. 5. 2017 v 14:25:30


Deskriptory EUROVOCu: kontrola restriktivních praktik, odškodnění, právo států, přibližování legislativy, soutěžní politika, soutěžní právo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)