Stenografický zápis 56. schůze, 12. dubna 2017


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Jiří Mihola
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Josef Kott


234. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. …/2017 Sb., a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 984/ - třetí čtení

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Roman Váňa


236. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 854/ - třetí čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslankyně Jana Hnyková
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Miroslav Opálka
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslankyně Jana Pastuchová
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslankyně Anna Putnová
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Petr Fiala
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Jan Skopeček
Ministr vlády ČR Jan Chvojka
Poslankyně Jana Pastuchová
Ministr vlády ČR Jan Chvojka
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Zbyněk Stanjura


237. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 911/ - třetí čtení

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Miloslav Janulík
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová


238. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 912/ - třetí čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Jana Hnyková
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Jiří Dolejš
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Jan Skopeček
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Karel Fiedler
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Jaroslav Zavadil
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno ve 13.05 hodin.)
(Jednání zahájeno ve 14.31 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek


176. Návrh poslanců Romana Váni, Milana Chovance, Igora Jakubčíka, Zuzky Bebarové Rujbrové, Bronislava Schwarze a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 1021/ - prvé čtení

Poslanec Roman Váňa
Poslanec Marek Benda
Předseda PSP Jan Hamáček
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Jana Černochová
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Jana Černochová
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Marek Benda
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jiří Koskuba
Poslanec Martin Lank
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Martin Lank
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Igor Jakubčík
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Igor Jakubčík
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Jiří Skalický


54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 881/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Herbert Pavera


41. Vládní návrh zákona o elektronické identifikaci /sněmovní tisk 1069/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Jiří Běhounek


42. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci /sněmovní tisk 1070/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jiří Běhounek


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 747/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Václav Snopek
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Václav Snopek
Poslanec Antonín Seďa


19. Návrh poslanců Stanislava Polčáka a Věry Kovářové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 249/ - druhé čtení

Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Petr Kořenek


171. Návrh poslanců Josefa Kotta, Mariana Jurečky, Ladislava Velebného, Pavla Kováčika, Olgy Havlové, Herberta Pavery, Jana Zahradníka, Jaroslava Faltýnka, Miloše Babiše, Pavla Čiháka, Josefa Hájka, Romana Kubíčka, Petra Kudely, Pavla Plzáka, Josefa Šenfelda a Dany Váhalové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1010/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Josef Kott
Poslanec Josef Šenfeld


281. Informace předsedy vlády k situaci v Evropské unii po referendu ve Velké Británii o vystoupení z Evropské unie

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Marek Ženíšek
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Marek Černoch
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Marek Černoch
Poslankyně Ivana Dobešová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání skončilo v 19.14 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP