Sněmovní tisk 911
Novela z. o zaměstnanosti - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 9. 2016.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 911/0 dne 16. 9. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 611/16, PID KORNA66E23JA.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 10. 2016 (usnesení č. 319). Určil zpravodaje: Ing. Hana Aulická Jírovcová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1442).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 911/2, který byl rozeslán 2. 3. 2017 v 11:55.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 4. 2017 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1631).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 5. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 116, dokument 116/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 5. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 5. 2017 a přijal usnesení č. 41, které bylo rozdáno jako tisk 116/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 24. 5. 2017 a přijal usnesení č. 48, které bylo rozdáno jako tisk 116/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 6. 2017 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 188).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 6. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 6. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 7. 2017.

Zákon vyhlášen 14. 7. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 74 pod číslem 206/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5564Radka Maxová11025-15552.docx (23 KB) / PDF (348 KB, 19 stran) 18. 1. 2017 v 12:39:46
5617Jana Hnyková11078-15620.docx (42 KB) / PDF (353 KB, 3 strany) 26. 1. 2017 v 13:13:40
5667Zuzana Kailová11128-15688.doc (31 KB) / PDF (211 KB, 2 strany) 2. 2. 2017 v 13:23:36
5674Radka Maxová11135-15707.docx (42 KB) / PDF (385 KB, 23 stran) 3. 2. 2017 v 10:29:32
5885Markéta Pekarová Adamová11346-16036.doc (81 KB) / PDF (410 KB, 6 stran) 27. 2. 2017 v 12:05:23
5892Miloslav Janulík11353-16043.doc (21 KB) / PDF (256 KB, 3 strany) 28. 2. 2017 v 10:42:43
5942Antonín Seďa11403-16095.docx (20 KB) / PDF (227 KB, 2 strany) 28. 2. 2017 v 18:16:59
5945Václav Klučka11406-16098.docx (22 KB) / PDF (325 KB, 8 stran) 28. 2. 2017 v 18:36:14


Deskriptory EUROVOCu: boj proti nezaměstnanosti, ekonomicky činné obyvatelstvo, ochrana soukromí, politika zaměstnanosti, pracovní inspekce, správní delikt, zákoník práce, zdravotně postižený pracovník, zprostředkovatelna práce

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)