(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane premiére, vážení členové vlády, zahajuji dnešní jednací den 56. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám. Poprosím vás, abyste se i usadili na svých místech a pokud možno nerušili další průběh jednání.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: pan poslanec Vojtěch Adam ze zdravotních důvodů, pan poslanec Marek Černoch od 11.10 do 12.30 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec René Číp - zdravotní důvody, pan poslanec Stanislav Grospič z dopoledního jednání z pracovních důvodů, pan poslanec Jiří Junek z osobních důvod, pan poslanec David Kádner z pracovních důvodů, pan poslanec Jiří Koskuba z osobních důvodů, paní poslankyně Jana Lorencová z pracovních důvodů, pan poslanec Igor Nykl ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Pavlína Nytrová ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Gabriela Pecková v době od 16.30 do 19.00 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Bronislav Schwarz ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Zuzana Šánová z rodinných důvodů, pan poslanec Pavel Šrámek do 13.00 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Volný ze zdravotních důvodů.

Z členů vlády se omlouvá pan premiér Bohuslav Sobotka v době od 14.30 do 16.00 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Andrej Babiš z pracovních důvodů, pan ministr Jiří Havlíček z pracovních důvodů, pan ministr Miloslav Ludvík z pracovních důvodů, paní ministryně Karla Šlechtová z důvodu zahraniční cesty, paní ministryně Kateřina Valachová od 12.00 hodin z pracovních důvodů a pan ministr Lubomír Zaorálek z důvodu zahraniční cesty.

Dále se omlouvá pan poslanec Petr Kudela z dopoledního jednání z důvodu účasti na pracovním jednání na Úřadu vlády.

Dnešní jednání zahájíme pevně zařazenými body 234, 236, 237 a 238 - návrhy zákonů ve třetím čtení, a bodem 176, sněmovní tisk 1021. Dále lze projednat body 232 o pohřebnictví a 245 o provozu na pozemních komunikacích, kde jsou splněny zákonné lhůty. Po jejich projednání máme pevně zařazené body 54, 41 a bod 42, případně bychom pokračovali body z bloku prvního čtení - zákony, kde prvním projednávaným bodem, jak jsme se rozhodli, by byl bod 174. (V sále je neúnosná míra hluku.)

V 17.45 hodin máme pevně zařazený bod 19, sněmovní tisk 249, o obcích, a od 18.00 hodin pak bod 281, Informace vlády o vystoupení Velké Británie z Evropské unie.

Nyní ke změně programu jako první se přihlásil s přednostním právem pan poslanec Marek Černoch, kterému tímto dávám slovo.

A opakovaně vás žádám, abyste už usedli na svá místa a přestali s hlasitými hovory. Děkuji všem. (Předsedající zvoní, aby zklidnil atmosféru.) Už jsme začali, kolegové. Děkuji.

Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Černoch: (Poslanec vystupuje v letecké uniformě.) Dobrý den, dámy a pánové. Chtěl bych vás tímto požádat a poprosit o podporu návrhu na zařazení sněmovního tisku číslo 747, je to zákon o civilním letectví, zákon, který si myslím, že je potřeba projednat. Nejenom vy všichni, ale i občané rádi létají na dovolenou. A na to, aby bylo letectví bezpečné, je potřeba, aby mělo jasně dané parametry. Proto bych vás požádal o podporu zařazení tohoto bodu. Je to bod, který je nekonfliktní.

Je dohoda, že žádná ze stran nepodpoří v souvislosti s projednáváním aktuální novely zákona o civilním letectví žádný pozměňovací návrh směřující do právní úpravy provozování letišť. Jedná se opravdu o úpravu civilního letectví jako takového a požádal bych vás, pokud by bylo možno tento tisk zařadit po bodu 42, nebo pevně na 14.30 hodin. Tímto vás prosím o podporu na zařazení tohoto bodu na jednání.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Mám to tedy chápat, že jako první bychom hlasovali po bodu 42 a alternativně budeme hlasovat ještě pevné zařazení na 14.30 hodin.

 

Poslanec Marek Černoch: Ano, po bodu 42, anebo pevně na 14.30 hodin. Ještě bych jenom dodal, že dnes je významný den, kdy Gagarin letěl poprvé do vesmíru, takže si myslím, že by to byla i taková docela zajímavá paralela. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Jako další s přednostním právem pan předseda klubu KDU-ČSL Mihola. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Chtěl bych požádat o pevné zařazení bodu číslo 6, což je vládní návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, čili zákon o ochraně památkového fondu, sněmovní tisk 666, a to na úterý 25. dubna jako třetí pevně zařazený bod. Tam už jsou dva pevně zařazené, tak jako první nový, čili třetí v pořadí.

Potom bych chtěl požádat ještě o pevné zařazení bodu číslo 25, což je návrh poslanců Víta Kaňkovského, Jana Bartoška, Jaroslava Zavadila na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je to sněmovní tisk 935, a taktéž na úterý 25. dubna jako čtvrtý pevně zařazený bod, tedy druhý nově zařazený po těch, které už tam jsou.

Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane předsedo. Nyní s návrhem na změnu programu vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych navrhla předřazení bodu číslo 245, což je návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Je to sněmovní tisk 807 a týká se to zjednodušení vydávání řidičských průkazů. (Hluk v sále neustává.) Znamená to, že by občan nemusel nosit dvě fotografie, vyfotili by ho na úřadu a zároveň by si mohl zažádat o výměnu řidičského průkazu na jakékoliv obci s rozšířenou působností. A to na dnešek jako druhý bod za pevně zařazený bod 234.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Paní poslankyně, vzhledem k tomu hluku v sále - číslo bodu? (Poslankyně Kovářová: Je to bod 245.) Za bod 242. (Poslankyně Kovářová: 234.) 234. Děkuji.

Jako další s návrhem na změnu programu vystoupí pan poslanec Kott.

 

Poslanec Josef Kott: Dobrý den, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolte mi načíst pevné zařazení bodu 171, sněmovní tisk 1010, návrh poslanců Josefa Kotta, Mariana Jurečky, Ladislava Velebného, Pavla Kováčika, Olgy Havlové, Herberta Pavery, Jana Zahradníka a ostatních, a dalších, na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů, a to jako čtvrtý bod dnešního odpoledního jednání za bod číslo 42. Děkuji za podporu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP