(10.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Fiala, poté paní poslankyně Bohdalová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem se přihlásil dřív, než byla faktická poznámka pana poslance Zlatušky, a musím říct, že on velmi přesně vystihl podstatu doktorských stipendií, odpovědnost vysoké školy v této věci.

Nicméně k celkové politice státu v oblasti podpory doktorských studentů bych chtěl poznamenat jeden údaj, který tady ještě nezazněl, a to je počet doktorských studentů. Když se podívám na mezinárodní srovnání, tak podíl doktorských studentů na celkovém počtu studujících na vysokých školách je, ať už bereme průměr zemí OECD, nebo bereme průměr zemí Evropské unie, kolem 3 %. V České republice máme 6,6 % doktorských studentů. To je příliš mnoho. K tomu doktorské studium jako vědecká příprava neslouží a tady bychom měli upřít svoji pozornost a něco s tím udělat.

A druhá poznámka. Pokud jde o argument, že studenti, kteří jedou na výměnný pobyt do zahraničí, mají mít další výhody, protože se jim prodlouží studium, tak chci říct, že to je naprosto a zásadně špatný přístup a neodpovědné jednání vůči těm studentům. Pokud vysoká škola vysílá do zahraničí v rámci Erasmu nebo jiných programů, tak má zajistit to, aby se studijní povinnosti, které student plní v zahraničí, uznaly. Máme na to ECTS, systém přenositelných kreditů, aby se uznaly a neprodlužovala se standardní doba studia. Pokud je to jinak, tak je to neodpovědné jednání a stát by ho svou politikou neměl podporovat. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Bohdalová.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Chtěla jsem poděkovat paní ministryni za podporu mého pozměňovacího návrhu, ale chtěla jsem říct, že je to můj pozměňovací návrh, kterým jsem chtěla podpořit rozpočtové požadavky paní ministryně. Nejedná se o stanovování doktorandských stipendií, jedná se o to, aby za doktorandy stát platil zdravotní a sociální pojištění. Prosím vás, kolegové, rozhodněte se o tomto zákoně hlasováním ať pro, nebo proti, můj život na tom nestojí, je to jenom můj nápad, který jsme považovala za dobrý. Myslím si, že tělo tohoto zákona obsahuje daleko důležitější věci, které tady řeším. Prosím vás, vraťte se k diskusi k těm věcem, které se týkají rodin a sociálních věcí. Samozřejmě bych moc prosila o podporu, ale říkám, vysvětluji, co mě k tomu vedlo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, chtěl bych jenom uctivě připomenout rok 2006. Rok 2006, když před volbami za Paroubkovy vlády se začaly prudce zvyšovat před volbami mandatorní výdaje, a to takovým způsobem, že Topolánkova vláda v roce 2007 zdědila strukturální rozpočet na úrovni 5,4, to je více než 200 miliard korun. Ono to nebylo tak vidět, protože byl tenkrát velký růst a ta peřina růstu to překrývala. Ale pak přišla krize a my jsme začali bojovat na finančních trzích o holý život důvěryhodnosti České republiky.

Jdete po úplně stejné cestě a poznáte to už letos v červnu, až se budou stanovovat závazné rozpočtové limity pro jednotlivé kapitoly, jak se tam najednou nebudete moct vejít s rozumnými výdaji, i když máme ještě růst. A s pravděpodobností blížící se jistotě přijdou časy, kdy ten růst nebude a kdy opět upadneme do nějakého negativního cyklu. A pak si vzpomeňte na tyhle chvíle, kdy zdroje byly a kdy jste rozdávali na všechny strany a kdy ty veškeré náklady z konsolidace, které musela společnost prodělávat v době krize, jste rozházeli bez jakékoli odpovědnosti vůči budoucnosti. Prostě to přijde. Jen vám to chci připomenout a chci, abyste si na to vzpomněli, až to přijde. Říká se tomu rozpočtová neodpovědnost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane předsedo. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan předseda Sklenák, připraví se pan poslanec Berkovec. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Já rozhodně nepatřím mezi ty, kteří ve třetím čtení vedou nějaké dlouhé diskuse, ale musím zareagovat na slova předsedy Stanjury a předsedy Kalouska. Musím odmítnout, že by naše návrhy, které budeme dnes hlasovat, byly nějaké účelové a související s volbami. Pokud jste si nevšimli, sociální demokracie od počátku tohoto volebního období systematicky krok po kroku podporuje zaměstnance, podporuje seniory, podporuje rodiny s dětmi. Každý rok zvyšujeme daňové slevy pro rodiny s dětmi, zvyšujeme důchody atd. Tohle je jeden z dalších kroků. A pokud jde o nějaký váš zmiňovaný útok na mandatorní výdaje, tak musím vás upozornit, že stav veřejných financí nikdy nebyl v tak dobré kondici, jak je nyní. A zatímco vy jste ubírali příjmy důchodcům, ubírali příjmy rodinám s dětmi, tak ten stav veřejných financí se zhoršoval. My jim zlepšujeme život, zvyšujeme příjmy a stav veřejných financí se zlepšuje. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane předsedo. Jako další je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Berkovec, nebo nevědomky zmáčkl tlačítko? Dobře, mažu. Pan předseda Stanjura se svou faktickou poznámkou.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Měl jsem pocit, že sjezd sociální demokracie už skončil, ale pan předseda Sklenák je ještě v tom.

Ten rozdíl, pane předsedo, a já jsem o něm mluvil úplně jasně, pane předsedo prostřednictvím předsedajícího. Některé z těch věcí, o kterých jste mluvil, jsme podpořili my z opozice. Například zvýšení daňových slev. Tak neříkejte sociální demokraté prosadili. Sněmovna to schválila. Ne jedna strana. Až tady budete mít většinu v Poslanecké sněmovně a budete jediní pro, ostatní proti, tak máte právo říkat sociální demokraté něco prosadili. Schválila to Sněmovna. A zrovna u daňových slev za podpory minimálně občanských demokratů. Nevím, jak hlasovaly jiné opoziční kluby.

Rozdíl je v tom, že tentokrát to dáváte jako pozměňovací návrhy v rámci druhého čtení. Takže proto je to předvolební, proto to není materiál vlády, na rozdíl od těch kroků, které jste tady uváděl. Já se teď s vámi u tohoto bodu nechci přít o stavu veřejných financí, to si můžeme nechat na jinou debatu, ale pokud chcete, ano, ale pak mě zase obviníte z toho, že vás zdržuji. Ale vy jste tady začal debatu o stavu veřejných financí.

Ale i kdybych přijal jako pravdivou tezi pana předsedy Sklenáka, tak podívejte se na tu logiku. Veřejné finance jsou v dobrém stavu, pan předseda Sklenák říká, že v nejlepším, a proto máme právo to zkazit. To je logika pana předsedy Sklenáka. Ale to logické není, to se na mě nezlobte. A když jsem řekl 50, 60 miliard mandatorních výdajů, tak jsem byl spíše konzervativní. Někteří ekonomičtí komentátoři to odhadují až na 75 až 80 miliard. A není to návrh vlády. A proto je to volební akce, proto je to věc... Je to legitimní. Jenom to chci pojmenovat pravým názvem. A všimněte si, neříká vláda prosadila, vláda navrhuje. Sociální demokraté navrhují. V pořádku. Já tomu tak rozumím. Je to návrh sociální demokracie. Já jsem jenom upozornil všechny kolegyně a kolegy, že mandatorní výdaje se jednoduše zvedají a velmi těžko se dávají zpět na rozumnou úroveň.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní po bloku faktických poznámek se konečně dočkal pan poslanec Vilímec s řádnou přihláškou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vidím, že jsem udělal chybu, měl jsem se přihlásit písemně, nečekal jsem, že tady bude tolik faktických poznámek. Nemám už moc co dodat, protože tady toho mnoho bylo řečeno. Snad jenom připomenu, co bylo cílem tohoto sněmovního tisku. Určitě nebylo cílem zvyšovat nároky na sociální dávky toho či onoho typu. Cílem bylo umožnit rychlejší čerpání rodičovského příspěvku a zrušit stávající horní hranici výše rodičovského příspěvku, těch 11 500 na kalendářní měsíc. To byla ambice vlády ve vztahu k tomuto sněmovnímu tisku. Co se stalo? Stalo se ve druhém čtení, že byly podávány pozměňovací návrhy všeho typu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP