Sněmovní tisk 912
Novela z. o důchodovém pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 9. 2016.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 912/0 dne 16. 9. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 909/16, PID KORNA9FCUJJ9.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 10. 2016 (usnesení č. 319). Určil zpravodaje: Jaroslav Zavadil a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1445).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 912/2, který byl rozeslán 6. 3. 2017 v 10:56.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 4. 2017 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1632).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 5. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 117, dokument 117/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 5. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 24. 5. 2017 a přijal usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako tisk 117/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 6. 2017 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 189).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 6. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 6. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 12. 7. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 72 pod číslem 203/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5956Roman Sklenák11417-16110.docx (17 KB) / PDF (208 KB, 3 strany) 1. 3. 2017 v 09:39:50
5958Miroslav Opálka11419-16112.doc (36 KB) / PDF (328 KB, 1 strana) 1. 3. 2017 v 10:03:26


Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, podmínky pro odchod do důchodu, předčasný důchod, sociální zabezpečení

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)