Sněmovní tisk 984
Novela z. o kybernetické bezpečnosti - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 12. 2016.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 984/0 dne 9. 12. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1297/16, PID ALBSABVH86O2.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 12. 2016 (usnesení č. 350). Určil zpravodaje: Ing. Roman Váňa a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1503).

 • V
 • L

  Projednávání proběhlo 21. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 19 dní (usnesení č. 1556).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 984/6, který byl rozeslán 16. 3. 2017 v 8:25.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 29. 3. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 984/7 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 4. 2017 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1629).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 9. 5. 2017.
  Zákon Senátem schválen 7. 6. 2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 6. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 6. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 7. 2017.

Zákon vyhlášen 14. 7. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 74 pod číslem 205/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5797Roman Váňa11258-15919.docx (12 KB) / PDF (250 KB, 2 strany) 21. 2. 2017 v 15:30:14
5799Roman Váňa11260-15921.docx (17 KB) / PDF (288 KB, 3 strany) 21. 2. 2017 v 15:33:41
5985Martin Novotný11446-16140.docx (28 KB) / PDF (352 KB, 6 stran) 3. 3. 2017 v 10:55:50
6051Martin Novotný11512-16249.docx (28 KB) / PDF (353 KB, 6 stran) 14. 3. 2017 v 16:13:36


Deskriptory EUROVOCu: důvěrná informace, informační systém, kybernetika, ochrana údajů, práva jednotlivce, telekomunikační politika, veřejná bezpečnost

Navržené změny předpisů (13)ISP (příhlásit)