Stenografický zápis 54. schůze, 18. ledna 2017


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Jan Birke
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Novotný


263. Zpráva o finanční stabilitě 2015/2016 /sněmovní tisk 849/

Poslanec Jaroslav Klaška
Guvernér ČNB Jiří Rusnok
Poslanec Pavel Plzák
Guvernér ČNB Jiří Rusnok
Poslanec Jaroslav Klaška


264. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2015 /sněmovní tisk 850/

Poslanec Jaroslav Klaška
Guvernér ČNB Jiří Rusnok
Poslanec Jaroslav Klaška


265. Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2016 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2016) /sněmovní tisk 890/

Guvernér ČNB Jiří Rusnok
Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec Karel Fiedler
Guvernér ČNB Jiří Rusnok
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec František Laudát
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jaroslav Klaška


215. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 855/ - třetí čtení

Poslankyně Jana Černochová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 10.28 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.39 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


216. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 841/ - třetí čtení

Poslankyně Nina Nováková
Poslanec Karel Rais
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslankyně Nina Nováková
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Petr Kořenek
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Petr Kořenek
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Jiří Mihola
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Jiří Mihola
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Pavel Plzák
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Petr Kořenek
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslankyně Ivana Dobešová
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Ivan Gabal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Simeon Karamazov
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Petr Kořenek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Petr Kořenek


21. Návrh poslanců Jana Birke a Romana Sklenáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 888/ - druhé čtení

Poslanec Jan Birke
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Petr Bendl


255. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník


253. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno ve 12.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek


253. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

Poslanec Martin Kolovratník


63. Vládní návrh zákona o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) /sněmovní tisk 994/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Robin Böhnisch
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Milan Šarapatka
Poslanec Karel Schwarzenberg
Poslanec Jan Klán
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Jan Klán
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Klán
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Jan Klán
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Klán


49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 954/ - prvé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Ladislav Okleštěk
Poslanec Jiří Štětina
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo v 17.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP