Sněmovní tisk 841
Novela z. - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 6. 2016.
Zástupce navrhovatele: min. školství.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 2. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 54, dokument 54/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 2. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 22. 2. 2017 a přijal usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako tisk 54/2 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 1. 3. 2017 a přijal usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako tisk 54/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 3. 2017 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 97).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 3. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 3. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 3. 2017.

Zákon vyhlášen 5. 4. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 39 pod číslem 101/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4833Nina Nováková10294-14308.docx (16 KB) / PDF (237 KB, 3 strany) 6. 9. 2016 v 12:20:56
5073Petr Kořenek10534-14740.docx (23 KB) / PDF (270 KB, 8 stran) 17. 10. 2016 v 12:07:47
5200Petr Kořenek10661-14941.docx (18 KB) / PDF (227 KB, 5 stran) 8. 11. 2016 v 11:46:43
5288Marta Semelová10749-15103.doc (32 KB) / PDF (221 KB, 2 strany) 28. 11. 2016 v 22:51:25
5293Jitka Chalánková10754-15107.doc (42 KB) / PDF (322 KB, 3 strany) 29. 11. 2016 v 10:44:11
5309Petr Kořenek10770-15122.docx (14 KB) / PDF (199 KB, 1 strana) 29. 11. 2016 v 13:25:59
5313Ivana Dobešová10774-15126.doc (33 KB) / PDF (193 KB, 1 strana) 29. 11. 2016 v 15:06:22
5314Ivana Dobešová10775-15127.doc (36 KB) / PDF (208 KB, 1 strana) 29. 11. 2016 v 15:20:22


Deskriptory EUROVOCu: náklady na vzdělávání, politika vzdělávání, školská legislativa, státní financování, způsob financování

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)