(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený člene vlády, zahajuji další jednací den 54. schůze Poslanecké sněmovny a vítám vás.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: paní poslankyně Martina Berdychová z pracovních důvodů, pan poslanec Jaroslav Faltýnek ze zdravotních důvodů, pan poslanec Pavel Havíř z pracovních důvodů, paní poslankyně Olga Havlová ze zdravotních důvodů, pan poslanec Jiří Junek z osobních důvodů, pan poslanec Vladimír Koníček do 14.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Leo Luzar ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Radka Maxová od 16.45 ze zdravotních důvodů, pan poslanec Lukáš Pleticha z pracovních důvodů, pan poslanec Karel Pražák do 14.30 ze zdravotních důvodů, pan poslanec Jiří Skalický z pracovních důvodů, pan poslanec Josef Šenfeld z osobních důvodů, paní poslankyně Helena Válková do 10 hodin ze zdravotních důvodů, pan poslanec Jan Volný ze zdravotních důvodů a pan poslanec Josef Zahradníček z osobních důvodů.

Dále o omluvení své neúčasti požádali tito členové vlády: pan vicepremiér Pavel Bělobrádek do 15 hodin ze zdravotních důvodů, pan ministr Milan Chovanec do 10 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Jan Mládek z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Martin Stropnický taktéž z důvodu zahraniční cesty a pan ministr Lubomír Zaorálek do 14.30 z pracovních důvodů.

Dnešní jednání zahájíme pevně zařazenými body 263, 264 a 265, zprávy, které předkládá Poslanecké sněmovně Česká národní banka, dále bod 215, třetí čtení sněmovního tisku 855, zpravodajské služby, a 216, sněmovní tisk 841, školský zákon, jsme ve třetím čtení. Dále lze projednat body z bloku třetích čtení, u kterých jsou již splněny zákonné lhůty, tedy body 217, registr smluv, a 218, veřejný ochránce práv, případně bychom pokračovali body z bloku prvních čtení. Upozorňuji, že na 12.50 máme pevně zařazené volební body 255 a 253. Připomínám, že od 14.30 bychom projednali pevně zařazené body 63, 49 a další.

Nyní se ptám, kdo se hlásí k programu schůze. S přednostním právem nejprve předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Já si dovolím navrhnout tři změny v pořadu schůze. Navrhuji, abychom vyřadili z pořadu schůze novelu zákona o veřejném ochránci práv, což je bod 218, sněmovní tisk 379, třetí čtení. Potom navrhuji, abychom na pátek v tomto týdnu po pevně zařazených bodech, po bloku třetích čtení, zařadili dva body z resortu ministra průmyslu, a to bod číslo 12, zákon o pohonných hmotách, tisk 861, a bod 62, zákon o podporovaných zdrojích energie, tisk 997. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Dalším přihlášeným k programu schůze je pan poslanec Vladislav Vilímec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi načíst pevné zařazení bodu 28. Jedná se o druhé čtení sněmovního tisku 403, poslaneckého návrhu novely zákona o zmírnění některých majetkových křivd občanů České republiky za majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi, a to na středu 1. února odpoledne jako první bod po již pevně zařazených bodech. Podotýkám, že projednání tohoto návrhu ve výborech bylo ukončeno již v červnu, ústavněprávní výbor přijal pozměňovací návrh, ve druhém čtení bude pravděpodobně ještě jeden návrh načten. Skutečně je třeba, abychom se s tímto tiskem v tomto volebním období vyrovnali, proto na vás již poněkolikáté apeluji, vážené kolegyně a kolegové, abyste podpořili pevné zařazení tohoto tisku.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Další je pan poslanec Birke. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji, pane předsedající. Já navazuji na včera neprojednaný bod 21, sněmovní tisk 888, návrh poslanců Jana Birkeho a Romana Sklenáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a dovoluji si požádat Sněmovnu o zařazení na dnešek, to je středu 18. 1. dopoledne, po pevně zařazených bodech.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Dalším přihlášeným je paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já si vás opět dovoluji požádat o předřazení jednoho bodu, který je zařazen v bloku prvních čtení, ale je jisté, že by se nedostal na řadu, pokud bychom neučinili právě tento krok. Je to konkrétně novela zákona o nemocenském pojištění, kterým, jak jsem tady již včera odůvodňovala, chci řešit nespravedlivou mateřskou, vyplácení mateřského příspěvku. Jedná se o bod číslo 120, sněmovní tisk 730, a já jej navrhuji na dnešní den, a to konkrétně jako první pevně zařazený bod v bloku prvních čtení po bodech již pevně zařazených, tedy odpoledne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Zatím jako poslední k programu schůze je přihlášen pan poslanec Stanislav Grospič. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl dvě změny v programu dnešní 54. schůze Poslanecké sněmovny. Navrhuji dnes pevně zařazený bod číslo 161, sněmovní tisk 956, který se týká návrhu poslanců Jany Černochové, Ivana Gabala, Jana Hamáčka, Davida Kádnera, Martina Stropnického a Marka Ženíška na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, sněmovní tisk 956 v prvém čtení, vyřadit z programu této 54. schůze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP