Sněmovní tisk 954
Novela z. o pohřebnictví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 11. 2016.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 954/0 dne 3. 11. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 990/16, PID KORNA8CL6T5A.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2016 (usnesení č. 333). Určil zpravodaje: Ladislav Okleštěk a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 18., 20. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1536).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 954/3, který byl rozeslán 1. 3. 2017 v 13:30.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 28. 4. 2017 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1655).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 9. 5. 2017.
  Zákon Senátem schválen 31. 5. 2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 6. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 6. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 6. 2017.

Zákon vyhlášen 10. 7. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 193/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5738Jitka Chalánková11199-15834.doc (34 KB) / PDF (255 KB, 2 strany) 16. 2. 2017 v 13:29:22
5825Lukáš Pleticha11286-15956.doc (33 KB) / PDF (214 KB, 1 strana) 22. 2. 2017 v 11:42:14
5826Lukáš Pleticha11287-15957.doc (35 KB) / PDF (217 KB, 1 strana) 22. 2. 2017 v 11:43:51
5828Lukáš Pleticha11289-15959.doc (41 KB) / PDF (351 KB, 2 strany) 22. 2. 2017 v 11:49:08
5868Milada Halíková11329-16019.docx (25 KB) / PDF (246 KB, 3 strany) 24. 2. 2017 v 10:11:06
5886Josef Šenfeld11347-16037.docx (26 KB) / PDF (207 KB, 3 strany) 27. 2. 2017 v 22:37:58
5891Zuzana Šánová11352-16042.doc (25 KB) / PDF (153 KB, 1 strana) 28. 2. 2017 v 10:06:32
5893Jiří Štětina11354-16044.doc (27 KB) / PDF (191 KB, 1 strana) 28. 2. 2017 v 10:46:19
5917Lukáš Pleticha11378-16068.doc (37 KB) / PDF (282 KB, 1 strana) 28. 2. 2017 v 14:12:31
5929Milada Halíková11390-16082.docx (25 KB) / PDF (334 KB, 6 stran) 28. 2. 2017 v 15:17:25


Deskriptory EUROVOCu: etika, hřbitov, smrt

Navržené změny předpisů (12)ISP (příhlásit)