Stenografický zápis 54. schůze, 17. ledna 2017


(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno ve 14.05. Jednání opět pokračovalo ve 14.07 hodin.)

Poslanec Roman Sklenák
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Martin Kolovratník
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Jan Birke
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslankyně Gabriela Pecková


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 964/ - druhé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Pavlína Nytrová
Poslankyně Jana Hnyková
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslankyně Jana Hnyková
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Jaroslav Zavadil


7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 712/5/ - vrácený Senátem

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Pavel Kováčik
Senátor Jan Hajda
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Josef Kott


3. Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 412/10/ - zamítnutý Senátem

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Martin Plíšek
Senátor Miloš Vystrčil
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Simeon Karamazov
Senátor Miloš Vystrčil
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno v 16.46 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.52 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Senátor Miloš Vystrčil
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec František Laudát
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


4. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 413/7/ - zamítnutý Senátem

Senátor Miloš Vystrčil
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Jiří Petrů


5. Návrh zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí /sněmovní tisk 746/3/ - zamítnutý Senátem

Senátor Miloš Vystrčil
Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno od 17.14 hodin do 17.19 hodin.)


292. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 821/ - druhé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Jana Hnyková
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Zbyněk Stanjura


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 928/ - druhé čtení

Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Klán
Poslanec Ivan Pilný
Místopředseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Ivan Gabal
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Ivan Pilný


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony /sněmovní tisk 852/ - druhé čtení

Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Martin Novotný
Poslankyně Věra Kovářová


33. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 798/ - druhé čtení

Senátor Jiří Oberfalzer
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Václav Horáček
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Jan Klán
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec David Kasal
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec David Kasal
Poslankyně Jana Hnyková
Senátor Jiří Oberfalzer
Poslankyně Pavla Golasowská
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Radka Maxová
Místopředseda PSP Radek Vondráček

(Jednání skončilo v 19.23 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP