Stenografický zápis 49. schůze, 9. září 2016


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Zbyněk Stanjura


50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 855/ - prvé čtení

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Marek Benda
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Martin Lank
Poslanec Bohuslav Chalupa


61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 810/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Ludvík Hovorka


62. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 811/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Leoš Heger
Místopředseda PSP Petr Gazdík


63. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 880/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Leoš Heger
Poslanec David Kasal
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec David Kasal
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Jiří Koskuba
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Jiří Koskuba
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslankyně Jana Pastuchová
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Petr Kořenek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


64. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 874/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Pavel Antonín
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Pavel Antonín


65. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 715/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Plzák
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček


90. Návrh poslanců Antonína Sedi, Robina Böhnische, Romana Sklenáka, Bohuslava Chalupy, Dany Váhalové a dalších na vydání zákona o odškodnění za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989 bývalým vojákům z povolání a zaměstnancům rezortu obrany a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 378/ - prvé čtení

Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Martin Sedlář
Poslanec Josef Hájek
Poslankyně Miloslava Rutová
Poslanec Igor Jakubčík
Poslanec František Laudát


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 801/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Bronislav Schwarz


35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 739/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Robin Böhnisch


38. Návrh poslanců Jaroslava Foldyny, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb. /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Mihola
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 13.24 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP