Stenografický zápis 44. schůze, 20. dubna 2016


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Nina Nováková
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Václav Votava
Poslanec Václav Klučka
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Martin Novotný
Poslankyně Markéta Adamová
Poslanec Leoš Heger
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Radim Holeček
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Radim Holeček
Poslanec Jiří Skalický
Poslanec Simeon Karamazov
Poslanec Marek Ženíšek
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Václav Horáček
Poslanec Jan Volný
Poslanec František Vácha
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno v 11.38 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.47 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Ivan Adamec
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


206. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník


207. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D47

Poslanec Martin Kolovratník


208. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysíláni

Poslanec Martin Kolovratník


209. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.47 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Martin Kolovratník


207. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D47

Poslanec Martin Kolovratník


208. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysíláni

Poslanec Martin Kolovratník


209. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Poslanec Martin Lank


54. Vládní návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce /sněmovní tisk 763/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Klán
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Ivan Pilný
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Jan Klán
Poslanec Roman Sklenák


55. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 764/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Klán
Poslanec Jiří Petrů
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Ivan Pilný


144. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní /kód dokumentu 14422/15, KOM(2015) 750 v konečném znění/ /sněmovní tisk 668-E/

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Roman Váňa
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jiří Skalický
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Martin Lank
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Igor Jakubčík
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jaroslav Holík
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Roman Váňa
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Roman Váňa


50. Vládní návrh zákona o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 495/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Martin Lank
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Daniel Korte
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Václav Votava


56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití /sněmovní tisk 653/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Václav Snopek


63. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 747/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Václav Snopek


71. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 597/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.32 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP