(10.00 hodin)
(pokračuje Vilímec)

Dále mi dovolte, abych načetl - a to je předmětem té druhé přihlášky - návrh na pevné zařazení bodu 113. Je to sněmovní tisk 557, již citovaný panem předsedou Stanjurou, návrh zákona o zrušení silniční daně. Návrh je tady již z července 2015. Je to poslanecký návrh zákona poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Ivana Adamce, Adolfa Beznosky a dalších na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon o dani silniční. I tento zákon je potřeba projednat v prvním čtení. Víte dobře, že má pozitivní dopady na snížení daňové zátěže u podnikatelů využívajících motorová vozidla ke svému podnikání. Na druhé straně nevede k nějakým nezvládnutelným dopadům do státního rozpočtu. V tomto případě tedy navrhuji alternativně jeho projednání coby třetího bodu v úterý 3. května po již pevně zařazených bodech, případně jako první bod 4. května odpoledne od 14.30 hodin nebo jako první bod v pátek 6. května po již pevně zařazených bodech.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Jako další má přihlášku pan poslanec Kalousek, připraví se pan poslanec Adamec. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych požádal o pevné zařazení bodu 103, novela zákona, kterým se zákon o významné tržní síle zrušuje. Dovolte mi prosím, abych vás seznámil stručně s historií tohoto tisku. Ta sama o sobě je do určité míry výkřikem obžaloby vládní koalice, jak zachází se zákonodárnou iniciativou opozičních poslanců.

Tento tisk byl rozeslán poslancům 6. května 2015. V následujícím týdnu Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem Evropské unie a shledal ho plně kompatibilním. Předtím byl předložen 5. května 2015, tzn. bude to již téměř rok, co tady tento tisk leží. K vyjádření vládě byl zaslán 7. května 2015 a vláda zaslala stanovisko 3. června 2015. 3. června, ve stejný den, bylo rozesláno stanovisko vlády, které bylo uvedeno jako nesouhlasné, ale to dokážu pochopit, protože vláda byla seznámena pouze s důvodovou zprávou a nikoliv s pádnými argumenty, které bych rád předložil Poslanecké sněmovně, ale již rok nemohu. Znáte jistě ten mučivý pocit, když chcete někoho oslovit, někoho varovat, kdy mu chcete udělat něco dobrého a nemáte šanci to říct. A v těchto mukách já trávím již rok, a přestože jsem byl již dlouho trpělivý, tak ztrácím víru, že při normálním režimu na tento bod přijde řada a já to budu moci vyslovit.

Proto si dovoluji navrhnout, abychom tento bod 103, který tady leží již rok, pevně zařadili, a to dnes jako první bod po obědě. Pokud s tím nebudete souhlasit, pak navrhuji jako alternativu, aby byl zařazen pevně dnes v 18 hodin 10 minut. Pokud ani to nebude pro Sněmovnu přijatelné, pak pevně věřím, že mi vyhovíte a zařadíte bod 103 ve čtvrtek 21. 4. hned po ústních interpelacích. A jako poslední dvě možnosti nabízím jako alternativu zařadit bod 103 pevně na 22. 4. buď jako první bod před blokem třetích čtení, anebo jako alternativu, neprojde-li tento návrh, nebude odhlasován, pevně zařadit v pátek 22. 4. na 14 hodin.

Kolegové, byl jsem vstřícnost sama a předestřel jsem vám pět variant, o kterých, doufám, nebudeme hlasovat, protože když schválíme hned tu první, tak ty další čtyři budou nehlasovatelné. Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Dnes ruší svou omluvenku pan poslanec Petr Kudela. Jako další vystoupí pan poslanec Adamec a připraví se pan poslanec Koubek. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, po panu předsedovi TOP 09 se těžce vystupuje. Já rozhodně asi nebudu tak vtipný. Ale zas vás chci uklidnit. Mám tři návrhy samozřejmě na změnu programu této schůze, mám je variantně a budu k nim vystupovat jenom jednou, tak možná vás to uklidní.

Mám návrh, abychom projednali návrhy zákonů, které jsou z dílny buď poslanecké, senátní, anebo krajské. A jsou to všechno návrhy, kde vláda vyslovila nesouhlas. Proto mi není jasné, proč tyto návrhy táhneme tak dlouho na naší schůzi, protože mají číslo tisku kolem 200, tzn. že opravdu už jsou tady hodně dlouho. Jsou to tisky pod pořadovými čísly 42, 45 a 82. Jinak mimochodem jsou to sněmovní tisky 221, 202 - tam dokonce je to před třetím čtením - a tisk 220.

Já bych s dovolením začal tiskem 220. Je to poslanecký návrh o omezení průzkumu a těžby tzv. břidličných plynů, tzn. nekonvenčním způsobem. I když sám samozřejmě s návrhem tohoto zákona mám osobně problém, protože nezříkám se do budoucna technologií, které se vyvíjejí, tak by bylo velmi dobré, aby se Sněmovna k tomuto návrhu zákona vyjádřila v relativně krátké době, protože ta nejistota, která kolem této problematiky existuje, trvá, a dokonce jsou období, kdy zesiluje. Připomenu to. Těžba a průzkum břidličných plynů na Náchodsku, Trutnovsku, zhruba před dvěma lety to vzbudilo velké pobouření. V současné době se nám to vrátilo jak bumerang z polského území, kde Poláci nás chtěli tímto způsobem ujistit o tom, že oni to umějí. Takže ten problém tady nastaven je. A nakonec to bylo i v programovém prohlášení vlády, že toto by se nemělo dělat, že bychom měli tento způsob průzkumu a těžby v současné době vynechat. Byl bych velmi rád, kdybychom toto vyřešili.

Druhé dva návrhy zákonů - jeden z nich je z dílny Karlovarského kraje, druhý je ze Senátu - se týkají dopravních záležitostí. Opravdu už je to tady strašně dlouho. Jedno je časové omezení dálničních známek a druhý je nový přestupek za překročení tonáže nákladních automobilů, které trápí starosty dotčených obcí už pěkně dlouho. Já si myslím, že je to potřeba dořešit. Nicméně opravdu mě vadí to, že jako klubový zpravodaj musím neustále nosit v hlavě tyto návrhy zákonů, se kterými bychom byli vyřízení velmi rychle. Velmi rychle bychom byli schopni to tady na plénu projednat.

Takže já s dovolením bych podal návrh takovýto. Body, které se týkají prvního a druhého čtení, bod 220, 221, zařadit na jakýkoli jednací den této schůze Poslanecké sněmovny po pevně zařazených bodech. A bod číslo 202, což je třetí čtení, zařadit v období, kdy probíhá ve Sněmovně třetí čtení, tzn. středa, pátky, které máme v této schůzi ještě před sebou, po pevně zařazených bodech. A pokud se nám to nepodaří, pak navrhuji vyřadit postupně tyto body z jednání této schůze, tzn. hlasovali bychom třikrát o vyřazení každého z těchto bodů, protože pokud se tím nechceme zabývat a odsouváme to, tak prosím vás, řekněme to těm tvůrcům, těm navrhovatelům natvrdo a zcela jednoznačně: prostě projednat to nechceme a nebudeme zastírat tady to, že na to nemáme čas.

Dámy a pánové, doufám, že jsou vám mé návrhy jasné, a děkuji za jejich podporu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP