(10.40 hodin)

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji vám, paní místopředsedkyně, za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem se také přihlásila do návrhu změny pořadu, ale řeknu vám proč. A řeknu vám také, kterého bodu se to týká. Je to sněmovní tisk 123. To je číslo opravdu jedno z nejstarších sněmovních tisků, řekla bych, historicky bude zapsáno asi do knihy rekordů. Je to sněmovní tisk, je to bod jednání 146 a týká se to vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky vyslovení souhlasu s ratifikací smlouva mezi Českou republikou a republikou Kosovo.

Já jsem dnes ráno přišla do Sněmovny, rozhlédla jsem se a viděla jsem, že tady seděl pan ministr financí, který tady teď je ještě, ale vedle něj seděl ještě pan ministr Zaorálek, ministr zahraničí. A když zavzpomínáte, tak my jsme tuto mezinárodní smlouvu už čtyřikrát přerušovali. A dnes jsou oba ministři tady, takže já přicházím velice, ale opravdu velmi vstřícně, protože zde máme oba ministry, a jako místopředsedkyně, ač už jsem tedy z opozice, ale já opravdu chci, ať se něco udělá, takže když tady máme dnes oba ministry... (Ministr Babiš poznamenává ze svého místa, že je tady často. ) Nejste tady tak často, pane ministře, to nemáte pravdu, zejména ne na interpelacích. Ale dnes tedy opravdu zde máme oba dva ministry, takže proto já budu chtít zařadit již dnes projednávání této mezinárodní smlouvy.

Napsala jsem na svoji žádost k vystoupení, že doporučuji zařadit tento bod k projednání dnes, 20. dubna, a napsala jsem po bloku třetího čtení. Já myslím, že to je rozumné, aby dnes, to znamená po obědě, tak to vidím jako první z variant. Kdyby se to nestihlo, tak věřím, že se ještě páni ministři tady sejdou zítra, protože jsou interpelace a to je doba, kdy by tady měli býti, takže první bod po písemných interpelacích 21. 4. A ještě dám jednu variantu - čtvrtek 5. 5., to se dobře pamatuje, a neřeknu v 5 hodin, ale řeknu první bod po písemných interpelacích, což je 11 hodin. Paní předsedající, ano? Mám to napsáno i písemně v mé žádosti.

Já vám ještě chci říci, jak to dlouho tady opravdu ten tisk leží. Řekla jsem, že má pořadové číslo 123. A mám tady poznamenáno, že do Sněmovny dorazil 14. 2. 2014, čili tady leží déle než dva roky. Předkládá Ministerstvo financí.

Vidíte, že já chci být nápomocná, protože Senát, který projednával tento tisk, dal souhlas s ratifikací již před dvěma roky. Zahraniční výbor, kde jsme toto projednávali, vyslovil vlastně souhlas s ratifikací této smlouvy. To bylo 25. 6. 2014. Máme opravdu už dnes rok 2016, čili v tomto směru chci býti velmi, opravdu velmi nápomocná, aby už toto bylo konečně projednáno, ať se tímto nezdržujeme, protože čtyřikrát přerušit projednávání mezinárodní smlouvy, to tady možná tato místnost ještě nezažila. Máme třeba i další mezinárodní smlouvu o dvojím zdanění s Chilskou republikou, Česká republika a Chilská republika, ale to má pořadové číslo, ten sněmovní tisk, 705. To je velký rozdíl. To má také přijít do druhého čtení.

Myslím, že by bylo velice slušné, aby i ti investoři, kteří mají své investiční zájmy, a ptali jsme se zde také při projednávání tohoto tisku pana ministra financí, vzpomínám, a pana ministra Mládka, dnes nepřítomného, jak je to v rámci obratu, kolik investic v Kosově mají čeští podnikatelé. Nevím z hlavy to číslo, ale vím, že to zde padlo, a bylo to dost vysoké číslo v korunách obratu. Je dobře podnikatelům jít také naproti vstřícně.

Takže já doporučuji, jak už bylo řečeno, ty tři varianty projednání tohoto tisku, a nejlépe dnes, kdy zde máme konečně přítomné oba pány ministry.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, paní poslankyně. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Martina Novotného. Připraví se paní poslankyně Adamová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Novotný: Pěkné dopoledne, kolegyně a kolegové. Já jsem se také přihlásil k otázce programu této schůze s návrhem přeřadit jeden konkrétní bod. Paní kolegyně Jana Černochová tady už mluvila o aspektech týkajících se zahraničního obchodu se zbraněmi, ale jak všichni víme, tak tady máme na našem programu ještě jiný bod, který se týká zbraní, jak osobních, tak nakládání s municí, a to je bod číslo 170, který v tuto chvíli je zařazen v určitém pořadí na pátek 6. 5.

Já připomenu ty dva aspekty problematiky, které mimo jiné jsou obsaženy v tomto bodě. Jeden ten aspekt se týká transpozice nejnovějších evropských směrnic v této oblasti. Tam spousta z nás - už se to projevilo v minulých čteních zákona - projevuje jisté obavy, zda zpřísnění, které se chystá jednak vzhledem k charakteru doby a ke změnám v oblasti bezpečnosti, tak i vzhledem na obecnou svobodu občanského života, není příliš velké, ale zároveň ten návrh zákona má ten aspekt regulace problematiky nakládání s municí, což bylo jedno z témat, kterým tato Sněmovna po svém zvolení začínala v souvislosti s tragédií výbuchu muničních skladů ve Vlachovicích a Vrběticích. Od té doby už uplynula spousta měsíců. Tehdy v říjnu 2014 a v následujících měsících tady probíhaly dlouhé litanie našich nejrůznějších vystoupení, ve kterých si poslanci vylévali srdce a říkali, co se musí dělat okamžitě, jaká opatření zaujmout okamžitě. Vidíme, jak ten čas letí. Takže pro změnu tato část této problematiky je důležitá, abychom se mohli sami sobě podívat do očí, že jsme v tomhle volebním období v té věci něco udělali.

Protože ta problematika je tak komplexní, jak jsem zmínil, a obsahuje věci problematické, z mého hlediska nebezpečné, tak i věci nezbytné, nutné, tak aby se neopakovaly některé věci z minulosti, tak bych chtěl apelovat na to, abychom tomuto zákonu věnovali dostatek času. Jak všichni víme, pátek je často pod tlakem času, a když se ten bod dostane na program někdy kolem 11. hodiny, je možné, že pod tlakem času schválíme v této oblasti nějaký zmetek. Proto můj návrh na přeřazení toho bodu směřuje v obou variantách na jeho přeřazení jako bodu číslo jedna. Respektuji jeho páteční zařazení a v první variantě navrhuji jeho pevné zařazení jako prvního bodu na pátek 22. 4., to je v pátek tohoto týdne, a ve druhé variantě, kde ten bod už zařazen je, ale jako několikátý bod, navrhuji jeho zařazení na pátek 6. 5., ovšem na rozdíl od současného stavu jako první bod, abychom měli dostatek času tu problematiku prodiskutovat a v těch transpozicích evropských směrnic a podobně se nedopustili nějakého omylu, kterého budeme všichni litovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, pane poslanče. Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Adamovou. Připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já vám také přeji hezké dopoledne. Dovolím si taktéž předstoupit se žádostí o změnu zařazení jednoho bodu programu a ten se týká mého vlastního návrhu a dalších kolegů poslanců a kolegyň poslankyň. Je to konkrétně v tomto pořadí 139. bod, a protože to je až 139. bod, tak se dá očekávat, že na něj opravdu nepřijde řada, takže bych si dovolila požádat o předřazení na úterý 3. 5. po pevně zařazených bodech.

Tím se omlouvám paní předsedající, v přihlášce jsem uvedla špatné datum, takže opravuji, je to úterý 3. 5. po pevně zařazených bodech. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP