Sněmovní tisk 653
Novela z. o hornické činnosti - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 11. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 653/0 dne 11. 11. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 964/15, PID RACK9X5HYV3L.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 11. 2015 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Martin Novotný a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1192).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 653/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 653/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 653/3, který byl rozeslán 16. 9. 2016 v 10:36.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 22. 9. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 653/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 10. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1394).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 4. 11. 2016.
  Zákon Senátem schválen 30. 11. 2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 12. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2016.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 183 pod číslem 451/2016 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Hornictví

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost při práci, důlní dobývání, důlní provoz, kontrola provozu, těžební průmysl, výbušnina

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)