Sněmovní tisk 649
Novela z. o dani z přidané hodnoty

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 6. 11. 2015.
Zástupce navrhovatele: Fiala P. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 649/0 dne 9. 11. 2015.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 11. 2015. Vláda zaslala stanovisko 8. 12. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 12. 2015 jako tisk 649/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1499/15, PID KORNA47DU517.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z přidané hodnoty

Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, daňová kontrola, daňový systém, elektronický obchod, příjem – platba

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)