(15.20 hodin)
(pokračuje Koníček)

Ještě bych podotkl, že spor o to, jak zařazovat, je v každém volebním období a v každém volebním období se to řeší jinak. Takže já bych poprosil legislativní odbor, aby zaslal k tomuto postupu, tzn. zařazování sněmovních tisků, které ještě nemají lhůtu pro projednání ve výborech, na zahájení schůze své stanovisko. Nežádám, abychom s ním byli seznámeni hned, a jediná možnost, jak to rozseknout, je opravdu hlasovat o námitce proti postupu předsedajícího. Takže ji vznáším.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, já jsem věděl, že jde o procedurální návrh, protože mě kolega Koníček informoval. Nyní tedy dvě přednostní práva. Pan poslanec Kalousek, potom pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dobrý den a děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já se nechci pouštět do té věcné diskuse, kterou tady rozvinul pan poslanec Okamura, jen chci říct, že pokud navrhuje bod, abychom se usnesli, zda to či ono náboženské hnutí je v souladu s naším ústavním systémem, aby o tom rozhodla vláda, když mu na to neodpovědělo Nejvyšší státní zastupitelství. Troufnu si říci, že se vlamuje do otevřených dveří. Například podle zákona o politických stranách a hnutích je ústředním orgánem státní správy, který potvrzuje, že příslušná strana není svými zásadami a stanovami v rozporu s naším demokratickým zřízením, Ministerstvo vnitra, takže když naši nebo vaši politickou stranu, pane kolego Okamuro, zaregistruje, tak vládní autorita říká: Ano, není to v rozporu. Podle zákona o církvích a náboženských společnostech je tímto ústředním orgánem státní správy Ministerstvo kultury, takže když Ministerstvo kultury takovou církev nebo náboženské hnutí zaregistruje, tak vládní autorita říká: Ano, není to v rozporu. Když zjistí, že to v rozporu je, tak tu certifikaci ve správním řízení odebere. Od toho tady není Nejvyšší státní zastupitelství. A muslimská církev v České republice zaregistrovaná vládní autoritou je. To znamená, pokud byste se chtěl někam obrátit, obraťte se na Ministerstvo kultury, ale je naprostý nesmysl, aby o tom hlasovala Sněmovna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl zareagovat na vystoupení pana poslance Koníčka. Nevím, jestli v každém volebním období, ale v obou dvou, ve kterých já působím v Poslanecké sněmovně, ten spor nebo ty debaty se kolem toho vedou. Já budu hlasovat proti té námitce, protože si myslím, že klíčové je pro jednání, zda uplynula lhůta. V logice věci to, co namítá pan poslanec Koníček, bychom dneska nemohli hlasovat ani o jednom zařazení zákona ve třetím čtení, protože ani nevíme, kdy začne běžet lhůta, natož aby doběhla lhůta mezi druhým a třetím čtením. Já ten spor tady vedu s legislativou celých pět let, kdy legislativa tvrdí, že to nemůžeme zařadit, a když se ptám: A třetí čtení se zařadit mohou, když není lhůta? No ta se mohou. Tak já tam tu logiku nevidím. Já jsem pro, abychom dostali stanovisko legislativy, ale navrhuji, ať uděláme nějakou politickou dohodu na grémiu a podle té se řídíme. Nepotřebujeme na všechno usnesení nebo zákon. Samozřejmě nemůžeme projednávat zákon ve kterémkoli čtení, dokud neuplyne lhůta, ať už lhůta od podání návrhu zákona, od stanoviska vlády, projednání ve výborech, ale na programu být mohou. Jinak uděláme co? Nedáme to na program, dáme sice opozici možnost to zablokovat, tu někdy využijeme, někdy ne, tak vládní většina zareaguje svoláním mimořádné schůze a místo jedné schůze nám poběží pět najednou. To je jediné. Takže já jsem pro to a navrhuji, abychom si příští úterý na politickém grémiu Poslanecké sněmovny, abychom si připravili nějaké stanovisko, dohodli se na něm a podle něho postupovali. Já si myslím, že to zařazovat můžeme, ale nemůžeme to projednávat, dokud ta lhůta neskončí. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu k programu končím a budeme se tedy vypořádávat s jednotlivými návrhy. Nejdříve tedy s procedurálním návrhem, který vznesl pan poslanec Koníček, a to je námitka proti postupu předsedajícího, s tím, že by se hlasovalo o zařazení o pořadu 39. schůze na den 27. ledna jako první a druhý bod ve 14.30 hodin, tisky 637 a 638. Já jsem to přednesl v bloku těch návrhů s tím, že nechám hlasovat odděleně o všech třech záležitostech, resp. chtěl jsem původně hlasovat o pevně zařazených bodech a potom samostatně hlasovat o procedurálním hlasování o všech návrzích po 19. hodině, což musím, to je oddělené hlasování, nikoli o zařazení bodu.

 

Nyní tedy námitka proti postupu předsedajícího.

Hlasování číslo 2, které jsem zahájil, a ptám se, kdo namítá proti postupu předsedajícího. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 2. Ze 175 pro námitku 6, proti 124. Námitka nebyla přijata,

 

Budeme tedy hlasovat o jednotlivých návrzích tak, jak byly přednášeny. Nejdříve návrh z politického grémia. První je tedy zařazení tisků 637 a 638 jako první a druhý bod ve středu 27. ledna ve 14.30 hodin.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 3. Z přítomných 176 pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní pevné zařazení bodu na dnešek ve 20.00 hodin, tisk 649

Zahájil jsem hlasování číslo 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 4. Z přítomných 176 poslanců pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme procedurálně hlasovat o tom, aby Sněmovna dnes jednala a meritorně a procedurálně hlasovala o všech návrzích i po 19. hodině.

Zahájil jsem hlasování číslo 5. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 5. Z přítomných 178 pro 131, proti 29 poslanců. Návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem je návrh, který byl předložen několikrát. Nejprvnější hlasování bude hlasování o návrhu pana poslance Fiedlera, který po vystoupení kolegy Miholy upřesnil průběžnou informaci vlády o migrační politice na 9. 2. na 18. hodinu.

Rozhodneme v hlasování číslo 6, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 6. Z přítomných 177 pro 76, proti 67. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme hlasovat nyní o návrhu paní poslankyně Miroslavy Němcové, která předkládá bod Informace o migrační krizi, a to na dnešek jako první bod schůze. Nebo na čtvrtek. Tak bude jenom jeden návrh, a to ve čtvrtek 21. 1. po skončení písemných interpelací, tedy jako první bod v 11.00 hodin.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 7. Z přítomných 177 pro 71, proti 64. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP