Sněmovní tisk 454
Novela z. o obcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 4. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 454/0 dne 13. 4. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 104/15, PID KORN9PMC5RUQ.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 4. 2015 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Petrů a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 4. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 740).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 10. 2015 na 31. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 10. 2015 na 31. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 454/2, který byl rozeslán 2. 10. 2015 v 14:00.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 10. 2015 na 33. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 124, usnesení č. 925).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 454/4, který byl rozeslán 20. 1. 2016 v 11:56.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 2. 2016 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1071).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 2. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 203, dokument 203/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 2. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 9. 3. 2016 a přijal usnesení č. 97, které bylo rozdáno jako tisk 203/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 3. 2016 a přijal usnesení č. 94, které bylo rozdáno jako tisk 203/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 3. 2016 na 20. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 368).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 3. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 3. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 3. 2016.

Zákon vyhlášen 6. 4. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 41 pod číslem 106/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2490Jiří Petrů07951-10513.doc (11 KB) / PDF (208 KB, 1 strana) 15. 6. 2015 v 12:48:47
2528Karel Fiedler07989-10557.doc (18 KB) / PDF (238 KB, 2 strany) 17. 6. 2015 v 11:10:02
2851Radek Vondráček08312-11120.doc (35 KB) / PDF (0 KB)
08312-11121.doc (39 KB) / PDF (0 KB)
 17. 9. 2015 v 17:19:34
3482Jana Černochová08943-12140.doc (42 KB) / PDF (306 KB, 3 strany) 13. 1. 2016 v 13:26:06
3529Martin Kolovratník08990-12191.doc (79 KB) / PDF (463 KB, 8 stran) 19. 1. 2016 v 14:28:55
3543Ludvík Hovorka09004-12223.doc (15 KB) / PDF (258 KB, 1 strana) 19. 1. 2016 v 16:54:25


Hesla věcného rejstříku: Hlavní město Praha, Katastr, Kraje, Správa obcí a měst

Deskriptory EUROVOCu: hranice, katastr nemovitostí, obec, správní celek, územní plánování

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)