Sněmovní tisk 612
Novela z. o daních z příjmů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 9. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 612/0 dne 23. 9. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1137/15, PID KORNA2EJB8P6.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 9. 2015 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 11. 2015 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 951).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 612/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 612/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 612/3, který byl rozeslán 19. 1. 2016 v 19:18.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 3. 2. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 612/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 3. 2016 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1084).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 14. 3. 2016.
  Zákon Senátem schválen 6. 4. 2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 4. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 4. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 25. 4. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 49 pod číslem 125/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3524Petr Fiala08985-12187.docx (13 KB) / PDF (196 KB, 1 strana) 19. 1. 2016 v 13:53:13
3542Zbyněk Stanjura09003-12222.doc (27 KB) / PDF (347 KB, 1 strana) 19. 1. 2016 v 16:38:47


Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, daňový poplatník, daňový systém, vybírání daní

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)