Sněmovní tisk 581
Novela z. o uznávání odborné kvalifikace - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 8. 2015.
Zástupce navrhovatele: min. školství.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 14. 3. 2016.
  Zákon Senátem schválen 6. 4. 2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 4. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 4. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 25. 4. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 49 pod číslem 126/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3402Marek Černoch08863-11989.doc (26 KB) / PDF (246 KB, 2 strany) 15. 12. 2015 v 14:30:42
3514František Vácha08975-12176.docx (30 KB) / PDF (388 KB, 9 stran) 17. 1. 2016 v 20:47:35
3528Jaroslav Krákora08989-12193.doc (28 KB) / PDF (265 KB, 2 strany) 19. 1. 2016 v 14:49:54


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Zákoník práce, Zaměstnanci

Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, politika zaměstnanosti EU, uznání diplomu, uznání dokladů o odborné kvalifikaci, uznání studia, zpracování dat

Navržené změny předpisů (9)ISP (příhlásit)