Sněmovní tisk 610
Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 9. 2015.
Zástupce navrhovatele: min. pro lidská práva.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 610/0 dne 23. 9. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 226/15, PID RACK9RULAA83.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 9. 2015 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: JUDr. Štěpán Stupčuk a navrhl Kontrolní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 904).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Projednávání návrhu zákona 19. 1. 2016 na 39. schůzi v podrobné rozpravě přerušeno.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 610/5, který byl rozeslán 11. 3. 2016 v 13:20.

 • G
  • Kontrolní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 13. 4. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 610/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15., 22. 4. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1196).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 5. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 266, dokument 266/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 5. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 5. 2016 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 266/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 5. 2016 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 266/3 (záznam z jednání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 5. 2016 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 266/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 5. 2016 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 450).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 5. 2016 poslancům jako tisk 610/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 5. 2016 poslancům jako tisk 610/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 28. 6. 2016 na 48. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 31).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3257Antonín Seďa08718-11818.doc (24 KB) / PDF (204 KB, 1 strana) 24. 11. 2015 v 13:18:04
3471Roman Kubíček08932-12122.doc (15 KB) / PDF (162 KB, 1 strana) 8. 1. 2016 v 10:45:26
3527Ludvík Hovorka08988-12190.doc (11 KB) / PDF (122 KB, 1 strana) 19. 1. 2016 v 14:21:25
3533Václav Klučka08994-12194.docx (11 KB) / PDF (185 KB, 1 strana) 19. 1. 2016 v 15:10:16
3565Roman Kubíček09026-12244.docx (4 KB) / PDF (146 KB, 1 strana) 20. 1. 2016 v 15:42:12
3827Petr Bendl09288-12609.docx (12 KB) / PDF (120 KB, 1 strana) 1. 3. 2016 v 14:08:31
3909Marek Benda09370-12737.docx (17 KB) / PDF (328 KB, 2 strany) 9. 3. 2016 v 10:02:54


Hesla věcného rejstříku: Nejvyšší kontrolní úřad

Deskriptory EUROVOCu: kontrolní úřad, pravomoc instituce

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)