Stenografický zápis 51. schůze, 13. února 2013


Zahájení
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil
Poslanec Petr Gazdík


119. Vládní návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních /sněmovní tisk 646/ - třetí čtení

Poslanec Viktor Paggio


120. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních /sněmovní tisk 647/ - třetí čtení

Poslanec Viktor Paggio


121. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 730/ - třetí čtení

Poslanec Václav Mencl
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil

(Jednání přerušeno v 9.21 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.51 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Václav Votava
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Karel Černý
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Tomáš Úlehla


122. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie /sněmovní tisk 735/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Braný
Poslanec Pavel Drobil


123. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 823/ - třetí čtení

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Stanislav Huml


124. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 824/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Velebný


126. Návrh poslanců Kateřiny Klasnové, Miroslavy Němcové, Vlasty Parkanové, Lubomíra Zaorálka, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Jeronýma Tejce a Pavla Kováčika na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 710/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Viktor Paggio
Místopředseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Paroubek
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Kateřina Klasnová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Daniel Korte
Poslankyně Ivana Weberová
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 11.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.45 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Ivana Weberová
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Martin Vacek
Poslankyně Ivana Weberová


128. Návrh poslanců Gabriely Peckové, Stanislava Polčáka, Aleny Hanákové, Milady Halíkové, Dany Filipi, Ivany Levé, Pavla Ploce, Miroslava Petráně, Jany Suché, Zdeňka Bezecného a Waltera Bartoše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 756/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Besser
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jiří Besser
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Petr Gazdík
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jan Hamáček


90. Vládní návrh zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) /sněmovní tisk 874/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec Milan Urban
Poslanec Pavel Hojda


94. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 891/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec Pavel Hojda


45. Návrh poslanců Michala Babáka, Davida Kádnera a Kateřiny Klasnové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 295/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 844/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Michal Babák
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Václav Votava
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec David Kádner
Poslanec Michal Babák
Poslanec Petr Braný
Místopředseda PSP Jan Hamáček

(Jednání bylo přerušeno v 13.05 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


75. Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Václava Kubaty, Lenky Andrýsové, Ivana Fuksy, Jana Bureše a Jiřího Rusnoka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 743/ - prvé čtení

Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Radim Jirout


177. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 843/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová


91. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala, Ivany Levé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 875/ - prvé čtení

Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Miroslav Bernášek
Poslankyně Dagmar Navrátilová
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslankyně Marta Semelová


71. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 737/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vladislav Vilímec
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Zdeňka Horníková


82. Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond /sněmovní tisk 822/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 16.07 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP