(11.00 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

My jsme vlastně byli svědky opravdu politického boje, který se týkal rozhodnutí o imunitě, ale opravdu jediný, který si takto zřetelně vybavuju, je ten, který nám kuriózně předvedl právě pan ministr. Mohu říci, že navzdory tomu, že tady byl takovýto pokus debatu o imunitě použit k politickému zápasu o svou kolegyni, která je s ním v politické straně, tak se vlastně Sněmovna nelekla a rozhodla poměrně racionálně, střízlivě a na tohle nepřistoupila. Takže vlastně institut imunity tady nakonec přes pokus pana Miroslava Kalouska fungoval řádně.

Já bych tady chtěl rozlišit dvě věci. Já jsem chtěl opravdu velmi jednoznačně odmítnout tvrzení pana Kalouska, že tady Sněmovna zneužívá debatu o imunitě k politickému boji. To si myslím, že pravda není, a jediný, kdo se o to pokusil, byl právě pan ministr Kalousek. Kdyby on debatu o imunitě začal tím způsobem, který já si tedy umím představit, kdyby řekl, že si myslí, že imunita se historicky vyvíjí a před dvěma sty lety že to bylo něco, co bylo určeno k ochraně poslanců před panovníkem, který bohužel měl občas v těch časech nebo ještě předtím ve zvyku občas pár poslanců popravit nebo poslat do vězení, takže ti poslanci drželi proti tomu panovníkovi pohromadě, kdyby řekl, že se tohle dnes už změnilo, že dnes už taková solidarita není, že tady spíše fungují bloky vládní a opoziční, a kdyby řekl, že díky tomu to dnes podle mě nefunguje, protože my stejně všechny vydáváme, kdyby použil tuto argumentaci, tak bych řekl budiž, bavme se o tom, protože to není podle mě zas tak úplně liché. Já bych si takovouto debatu představit uměl. Ale to, co řekl přesně, a ten důvod, který on uvedl, že v této Sněmovně byla imunita zneužita k politickému boji, ten bych chtěl odmítnout. To znamená, ne tu obecnou myšlenku, ale to, že tohle je důvod. Ten důvod je pro mě nepřijatelný. Tahle Sněmovna v této věci neselhala. Já si na to nepamatuji, aspoň kam mi teď moje paměť sahá. Opravdu jediný případ představuje pan ministr Kalousek sám.

Já jsem to řekl pro pořádek, aby nevznikaly pochyby. Veřejnost to sleduje a může si myslet, že to opravdu tak je, že my tady skutečně děláme politické boje. A já tvrdím, že neděláme. V tomhle smyslu může mít Sněmovna čisté svědomí. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní pan kolega Korte. Prosím.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, paní předsedkyně. Já budu velmi stručný. V prvním čtení k tomuto tisku jsem myslím dosti zevrubně vyložil, proč pokládám tento návrh v lepším případě za zbytečný, protože je ryze populistický, v horším případě za škodlivý. Závěrem jsem oznámil, že pro něj ani pro žádný jiný podobný návrh hlasovat nebudu. Nebudu vás obtěžovat tím, že bych opakoval svoji argumentaci. Každý si to může najít ve stenozáznamu. Ale můj závěr platí. Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Zeptám se, jestli ještě někdo do rozpravy ve třetím čtení. Zpravodajka, paní poslankyně Ivana Weberová. Prosím.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, já tady zopakuji některé argumenty, které jsem tady již uváděla v prvním čtení, a možná i argumenty, které tady zaznívaly před chvílí z úst mých předřečníků.

Já se osobně domnívám, že tohle není populistický krok, že skutečně pokud chceme mít takovou úpravu, která bude v kontextu všech evropských úprav, nebude excesivní a bude naplňovat svůj původní účel, a to chránit zákonodárný sbor před zásahy moci, zejména moci exekutivní, chránit nerušený výkon Poslanecké sněmovny, tak skutečně dnešní návrh toto zaručuje.

Jak tady uváděla paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, úprava imunity, která je v dnešní ústavě, tedy doživotní, měla asi svůj historický smysl a byla opodstatněná okolnostmi, za kterých byly ústavy vytvářeny, ať ústava první československé samostatné republiky, nebo ústava po roce 1989. Měla svůj smysl, ale v dnešní době už jde skutečně o excesivní úpravu. Jak zde zaznělo, uvádí to většina ústavních právníků.

Pokud bych se měla vyjádřit k pozměňovacímu návrhu pana ministra Kalouska, já jsem toho názoru, že skutečně imunita v tom rozsahu po dobu výkonu mandátu má svůj smysl. Neznamená to, že pokud my v tomto období imunity nevyužíváme nebo vydáváme poslance, mohlo by se zdát, že častěji než je běžné, tak to neznamená, že například v příštím volebním období nebude mít tato imunita svůj význam, takže po dalších volbách by se naopak mohlo zachování hodit.

Z tohoto důvodu nebudu podporovat pozměňovací návrh, ale podporuji návrh na změnu imunity pouze na dobu výkonu mandátu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní zpravodajce. Ptám se, jestli je ještě někdo, kdo chce vystoupit v rámci rozpravy ve třetím čtení. Pokud tomu tak není, rozpravu končím.

Jsme u závěrečných slov. Zeptám se zástupkyně navrhovatelů - závěrečné slovo, paní poslankyně Klasnová? Závěrečné slovo ne. Paní zpravodajka vystoupila teď, takže také už nebude vystupovat se závěrečným slovem.

Já zde mám avizovanou žádost předsedy poslaneckého klubu ČSSD Jeronýma Tejce o přestávku před závěrečným hlasováním k tomuto bodu, a to na dobu 25 minut. Budeme pokračovat v 11.35.

(Po chvíli:) Dámy a pánové, prosím, ještě úprava přestávky - do 11.45 hodin. V 11.45 budeme pokračovat.

 

(Jednání přerušeno v 11.07 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP